REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI Hafta 1 Reklam Kampanyas

  • Slides: 18
Download presentation
REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI Hafta 1

REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI Hafta 1

Reklam Kampanyası Oluşum Süreci 1. Araştırma ve durum analizi a. b. c. 2. 3.

Reklam Kampanyası Oluşum Süreci 1. Araştırma ve durum analizi a. b. c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Endüstrinin durumu Ürünün durumu Tüketici profili Kampanyanın amaçlarının saptanması Kampanya stratejisinin saptanması Kampanya bütçesinin belirlenmesi Yaratıcı çalışmalar Medya kullanımına karar verilmesi Uygulama Değerlendirme

1. Araştırma ve Durum Analizi �Endüstrinin; �Son 10 yıla ait iş hacmi �Endüstrideki yasal

1. Araştırma ve Durum Analizi �Endüstrinin; �Son 10 yıla ait iş hacmi �Endüstrideki yasal yükümlülükler �Anı sektördeki benzer ürünlerin durumu �Rakip işletmeler hakkında bilgi �Satışların eski ve yeni tüketiciler arasındaki dağılım yüzdeleri

Araştırma ve Durum Analizi �Ürünün; �İçinde yer aldığı genel kategori ve bu kategorinin özellikleri

Araştırma ve Durum Analizi �Ürünün; �İçinde yer aldığı genel kategori ve bu kategorinin özellikleri �Ürünün rakiplerine göre üstün yanları �Malın üretim süreci ve şartları �Ürünün yaşam dönemi �Ürünün satış yerinin mağaza içerisindeki konumu �Ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı bakımından rakip ürünlerle kıyaslanması �Ürünün pazardaki satış yüzdesi ve rakiplerinin payları �Markanın mevcut tüketicideki imajı

Araştırma ve Durum Analizi �Hedef kitle tespiti yapılarak analizi yapılarak hedef Pazar belirlenir. �Tüketici

Araştırma ve Durum Analizi �Hedef kitle tespiti yapılarak analizi yapılarak hedef Pazar belirlenir. �Tüketici profili belirlenirken şu unsurlar önemlidir: a. Demografik faktörler b. Sosyo kültürel faktörler c. Psikolojik faktörler

a. Demografik Faktörler �Yaş �Cinsiyet �Eğitim durumu �Medeni durum �Meslek �Gelir

a. Demografik Faktörler �Yaş �Cinsiyet �Eğitim durumu �Medeni durum �Meslek �Gelir

b. Sosyo Kültürel Faktörler �Kültür ve alt kültür �Sosyal sınıflar �Her sosyal sınıf bir

b. Sosyo Kültürel Faktörler �Kültür ve alt kültür �Sosyal sınıflar �Her sosyal sınıf bir alt sınıftan farklı olmaya ve bir üst sınıfa benzemeye çalışır. �Danışma grupları �Birincil gruplar �İkincil gruplar �Aile

c. Psikolojik Faktörler �Gereksinim ve güdülenme �Öğrenme �Kişilik �Algılama �Tutum ve inançlar

c. Psikolojik Faktörler �Gereksinim ve güdülenme �Öğrenme �Kişilik �Algılama �Tutum ve inançlar

2. Kampanya Amaçlarının Saptanması �Reklamın iletişim amacı �Tüketicilerin ürün, firma ve hizmetten haberdar olması

2. Kampanya Amaçlarının Saptanması �Reklamın iletişim amacı �Tüketicilerin ürün, firma ve hizmetten haberdar olması �Hedef kitlenin tespit edilmesi �Yaratıcı çalışmaların yapılması �Reklamın satış amacı

3. Kampanya Stratejisinin Saptanması �Kampanya stratejisi ürün ya da hizmet hakkında ne söyleyeceğinizin planlamasını

3. Kampanya Stratejisinin Saptanması �Kampanya stratejisi ürün ya da hizmet hakkında ne söyleyeceğinizin planlamasını yapmaktır. �Ürün doğru olmalı �Fiyatlandırma doğru olmalı �Dağıtım yeterli olmalı

Kampanya Stratejisinin Saptanması �Kampanya stratejisi oluşturulurken şu konularda strateji belirlenir: �Pazarın tümüne veya belli

Kampanya Stratejisinin Saptanması �Kampanya stratejisi oluşturulurken şu konularda strateji belirlenir: �Pazarın tümüne veya belli Pazar bölümlerine ulaşmak �Birincil ya da seçici talep yaratmak �Doğrudan ya da dolaylı davranış yaratma �Mal reklamı ya da kurum reklamı yapma �Tüketicilere ya da aracılara yönelme

4. Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi �Reklam kampanyası bütçesi demek, kampanya süresince nerelere, hangi zamanlarda ve

4. Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi �Reklam kampanyası bütçesi demek, kampanya süresince nerelere, hangi zamanlarda ve hangi miktarlarda ödeme yapılacağının belirlenmesidir. �Ana hatlarıyla: �Reklam ajansına ödenecek miktarlar �Medyalara ödenecek miktarlar �Yapım şirketine ödenecek miktarlar �Yönetime bağlı olarak bazı firmalarda fuar vb. etkinliklere ödenecek miktarları da kapsamaktadır.

Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi �Kampanyalar gerektirdikleri harcama itibarıyla üç kategoride düşünülebilir: �Yeni bir ürün için

Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi �Kampanyalar gerektirdikleri harcama itibarıyla üç kategoride düşünülebilir: �Yeni bir ürün için yapılan tanıtım kampanyaları �Ürün piyasada tutununcaya kadar yerleştirme kampanyaları �Ürün tutunduktan sonra devamlılığı sağlama veya prestij kampanyaları

5. Yaratıcı Çalışmalar �Ayrı bir ders olarak incelenecektir.

5. Yaratıcı Çalışmalar �Ayrı bir ders olarak incelenecektir.

6. Medya Kullanımına Karar Verilmesi �İşletmenin temel medya stratejisini oluşturan faktörler: �Ürünün hedef kitlesi

6. Medya Kullanımına Karar Verilmesi �İşletmenin temel medya stratejisini oluşturan faktörler: �Ürünün hedef kitlesi �Belirlenen hedef kitlenin takip ettiği iletişim araçları �Reklam mesajının tanımlanması �Ürünün hangi Pazar bölümünde yer aldığı �Reklam bütçesinde medya kullanımı için ayrılan pay �Reklam mesajının zenginliği, yayının sıklığı ve sürekliliği �Reklam mesajının zamanlaması �Rakip firmaların reklam stratejilerinin öğrenilmesi �Medya başına en düşük maliyetin hangi medya bileşimi tarafından gerçekleştirilebileceğinin değerlendirilmesi �Medya planı ile ürün pazarlama planı arasında eş güdümün sağlanması

7. Uygulama �Reklam kampanyasının uygulanması, basın, radyo, TV gibi kampanyada kullanılması kararlaştırılan ve yaratıcı

7. Uygulama �Reklam kampanyasının uygulanması, basın, radyo, TV gibi kampanyada kullanılması kararlaştırılan ve yaratıcı çalışmalar sırasında metinleri hazırlanmış olan prodüksiyonun gerçekleştirilmesidir.

8. Değerlendirme a. Pretestler 1. Direkt posta 2. Odak grubu b. Post testler

8. Değerlendirme a. Pretestler 1. Direkt posta 2. Odak grubu b. Post testler

Odak Grubu DERMOLOGICA Katkılarından Ötürü Teşekkür Ederim YASEMİN SANCAK SELİN AÇIKLALIN İLKNUR EREN MERVE

Odak Grubu DERMOLOGICA Katkılarından Ötürü Teşekkür Ederim YASEMİN SANCAK SELİN AÇIKLALIN İLKNUR EREN MERVE ÖZTÜRK