REKLAM ARALARI Duygu Gr Reklam Aralar Televizyon Fuarlar

  • Slides: 37
Download presentation
REKLAM ARAÇLARI Duygu Gür

REKLAM ARAÇLARI Duygu Gür

Reklam Araçları • Televizyon • Fuarlar • Radyo • Katalog • Sinema • Ambalaj

Reklam Araçları • Televizyon • Fuarlar • Radyo • Katalog • Sinema • Ambalaj • Gazete • Transit reklam • Dergi • Hediyelik eşya • Dış reklamlar • İnternet reklamcılığı • Satış yeri reklamları • Diğer reklam araçları

Reklam aracı olarak Televizyonun Özellikleri 1. Hedef seçme olanağı: • Yazılı medyaya kıyasla daha

Reklam aracı olarak Televizyonun Özellikleri 1. Hedef seçme olanağı: • Yazılı medyaya kıyasla daha fazla kişi tarafından izlenir. • Okuma yazma bilmek gerekli değildir. Okuma yazma bilmeyenlere ulaşmak mümkündür. 2. Doğrudan seslenmesi : • Kişiye bulunduğu ortamında seslenir. Ses ve görüntünün etkisi ile izleyici verilen iletiyi doğrudan kendisine verilen ileti olarak alır. 3. Mesaj taşıma ve mesaja bağlılık: • Her yerde izlenebilir. • Mesajlar daha etkili bir biçimde ve geniş kitlelere ulaştırır • Ürün ve hizmet hakkında her türlü bilgiyi, görüntü ve ses eşliğinde verir • Çarpıcı görüntüler ile ürün hakkında istenilen imajı yaratır.

Reklam aracı olarak Televizyonun Özellikleri 4. İşletmeyi güçlü gösterir: • Reklam filmi yapımı ve

Reklam aracı olarak Televizyonun Özellikleri 4. İşletmeyi güçlü gösterir: • Reklam filmi yapımı ve yayınlanmasının maliyetli olarak bilinmesi, tv reklamı yapan bir firmaya prestijli ya da güçlü olma imajı yaratır. 5. Çabukluk: • Hareketsiz reklamlar dışında kalan diğer reklamların yapımı ve yayını oldukça zaman alabilmektedir. 6. Taşınan mesajın kalıcılığı ve etkisi: • Sık yayınlanan reklamların akılda kalıcılığı yüksektir. 7. Maliyet: • Ulaşılan kişi açısından değerlendirildiğinde birim maliyeti çok ucuzdur. Fakat, yapım maliyeti yüksektir.

Reklam aracı olarak televizyonunu avantajları: ü, • Televizyonun en belirgin 3 avantajı: 1. Maliyet

Reklam aracı olarak televizyonunu avantajları: ü, • Televizyonun en belirgin 3 avantajı: 1. Maliyet 2. Güçlü etki bırakması 3. Reklam etkisinin tüketici üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi

Reklam aracı olarak televizyonun avantajları: • Her yere girebilir, herkesin hayatının vazgeçilmez parçasıdır. •

Reklam aracı olarak televizyonun avantajları: • Her yere girebilir, herkesin hayatının vazgeçilmez parçasıdır. • Etkin hazırlanmış televizyon reklamı görüntü, ses, hareket ve renk efektlerini beraber kullanarak unutulmaz bir etki yaratabilir. • Duyulara hitap eder, görsel mesaj vermede çok etkilidir. • Doğrudan pazarlama da iyi bir araçtır. (telefonla sipariş) • Kısa zamanda ürünle ilgili yeterince bilgi verebilir. • İşletmelerin, ürünlerin ve onları kullanan tüketicilerin hayat stili, özellikleri ve kişiliklerini göstererek güçlü imaj yansıtır. • Duyguları çok iyi kullanır. • Toplam maliyeti diğer reklam medyalarına göre, daha fazla kişiye ulaştığı için daha düşüktür.

Reklam aracı olarak televizyonun zayıf yönleri: • Reklam mesajının ömrü kısadır. Çok sık tekrar

Reklam aracı olarak televizyonun zayıf yönleri: • Reklam mesajının ömrü kısadır. Çok sık tekrar edilmesi gerekir, bu durumda da tüketici sıkılabilir. • Zaman sınırlıdır. Birden fazla konuyu etkin anlatabilmek mümkün değildir. • Reklamı yapılan ürünün niteliği, boyutu, rengi, ambalajı vb gerçeği yansıtmayabilir. • Reklamlar denetime tabidir. Ne, asıl söyleniyor kontrol edilir. • Geniş kitlelere hitap etmenin olumsuz yönü dar ve özel bir kitleyi hedefleyen reklam verenler için zayıf bir seçimdir. • Diğer reklamların arasında kaybolunabilir. Bu durumu yenmek için sık reklam verilmesi önemlidir.

Reklam aracı olarak televizyonun zayıf yönleri: • Seyirciler reklamlardan zapping ile kaçabilirler. Bu yüzden

Reklam aracı olarak televizyonun zayıf yönleri: • Seyirciler reklamlardan zapping ile kaçabilirler. Bu yüzden reklamın izlenmesi engellenir ve masraf boşa yapılmış olur. • Reklamlara gösterilen dikkat düşüktür. Düşük derecede hafızaya yerleştirme, hızlı unutulmaya yol açar. • Reklam programları arasındaki yeri seçme, reklam vereni elinde değildir. Reklam spotu uzadıkça izleyici sıkılır, sona kalan reklamlar izlenmeyebilir. • Yapım ve yayın maliyetleri daha yüksektir.

Yayın açısından Tv reklamı türleri 1. Hareketsiz reklam: tek görüntü bulunan, spiker 2. 3.

Yayın açısından Tv reklamı türleri 1. Hareketsiz reklam: tek görüntü bulunan, spiker 2. 3. 4. 5. tarafından seslendirilen reklamlardır. Hareketli reklam: müzik, söz eşliğinde çeşitli görüntülerle düzenlenen reklamlardır. Program görüntüsü üzerine reklam: bant reklamlar Özel tanıtıcı reklam: örn. Türkiye’yi tanıtan reklamlar Programlı reklam: içinde eğitici, eğlendirici program bölümü ile reklamın bulunduğu ve kuruluşların ve ya reklam ajanslarının hazırladıkları programlardır.

İçerik açısından Tv reklamları • Duygu içerikli reklamlar • Güldürü içerikli reklamlar • Alaycı

İçerik açısından Tv reklamları • Duygu içerikli reklamlar • Güldürü içerikli reklamlar • Alaycı reklamlar • Psikolojik reklamlar • Skeç türü reklamlar • Telkin türü reklamlar • Hayat biçimine ilişkin reklamlar • Müzikli reklamlar • Karşıtları sunulan reklamlar • Tavsiye edici reklamlar

Tv reklamlarında kullanılan sana ekolleri • Doğacı reklam: görüntüler aslına uygun iletilir, hiç bir

Tv reklamlarında kullanılan sana ekolleri • Doğacı reklam: görüntüler aslına uygun iletilir, hiç bir görsel • • • efekt kullanılmaz. Özdeci reklam: geri plandaki ayrıntılar ihmal edilir, dikkatin ürünün üzerine yoğunlaştığı, sıklıkla ya da sonra doğru özdeci çekim içerir. (ürünün donuk görüntüsü gibi) Romantik reklam: gerçek duygusallaştırılır. Yumuşak pastel tonların kullanımı, müziğin genel havayı belirlemesi Saçmacı reklam: alay eder, eğlenir. Garip ve olağandışı şeyleri temsil eder. Dalga geçtiğini saklamaz, dikkatsiz izleyiciyi hem eğlendirir hem savunmasını yok eder. Gerçeküstü reklam: her türlü özel efekt kullanılır. Gerçek doğaüstü bir düzeyde yansıtılır. Üslupçu reklam: sanat kalitesi olarak yüksek, özenilmiş, güçlü ve etkileyici biçimler kullanılır.

Reklamlarda kullanılan renkler ve anlamları

Reklamlarda kullanılan renkler ve anlamları

Televizyon için reklam üretimi • Ekip çalışması ve uzmanlık gerekir. • Üretici firma ilk

Televizyon için reklam üretimi • Ekip çalışması ve uzmanlık gerekir. • Üretici firma ilk iş bir reklam ajansıyla anlaşır. • Yaratıcı strateji en önemli kısmıdır. • Yaratıcı stratejinin bölümleri: • Araştırma aşaması • Düşünce aşaması • Uygulama

Araştırma Aşaması • Reklam filmi yapılmadan önce ürün ve hedef kitle ilgili araştırmalar yapmak,

Araştırma Aşaması • Reklam filmi yapılmadan önce ürün ve hedef kitle ilgili araştırmalar yapmak, reklam filminin amacına ulaşması bakımından çok önemlidir. • Yapılan araştırmalar: • Ürün ve hizmetlerin tanıtılması • Hedef tüketicilerin tanımlanması • Toplanan bu bilgiler ışığında, reklam filminin nasıl yapılacağına karar verilir.

Ürün ve hizmetlerin tanıtılması • Genel ürün kategorisi nedir? Somut ürünler üreten bir •

Ürün ve hizmetlerin tanıtılması • Genel ürün kategorisi nedir? Somut ürünler üreten bir • • • işletmenin ürünü mü? Yoksa ürünün hizmeti mi? Tespit edilir. Ürün ve hizmetlerin rakipler karşısındaki durumu, üstün tarafları araştırılır. Ürün ve hizmetin yaşam eğrisinin hangi döneminde olduğuna bakılır. Varsa ürünün yenilik ve ya değişiklikleri var mı? Ürün ve ya hizmetin kimliği nedir? Doğru marka adı belirlenmesi. Ambalaj, içeriği ve üretim biçiminin belirlenmesi Kurum/ marka imajı oluşturulması Ürün ve ya hizmet nerede, ne zaman, nasıl kullanılır? Belirlenmeli.

Hedef tüketicilerin tanımlanması • Demografik özellikleri: hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, gelir düzeyi, mesleği, eğitimi

Hedef tüketicilerin tanımlanması • Demografik özellikleri: hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, gelir düzeyi, mesleği, eğitimi vb • Psikografik özellikleri: tutum ve davranışları • Yaşam tarzı: kişilerin nasıl yaşadığı, neleri benimsediği, marka bağımlılıkları • Ürünü kullanımı: ürünün kullanıcıları kimlerdir? Hangi markayı kullanırlar? Kullandığı markaya bağlılığı ne orandadır? Yeni şeyler denemeye istekliliği nasıldır?

Hedef tüketicilerin tanımlanması • Ürünü benimseme evresi: reklamı yapılan her ürünün hemen satılması beklenmez,

Hedef tüketicilerin tanımlanması • Ürünü benimseme evresi: reklamı yapılan her ürünün hemen satılması beklenmez, belirli bir zamana ihtiyaç vardır. Pazara yeni girmiş bir işletme için ürünü benimsetme evresi uzundur. • Tüketicinin satın alma özellikleri: hedef tüketicinin ürünü almada kullandığı zaman ve satın aldıkları yer. • Satın alma güdüleri: ürünü satın alırken fiyata mı, kaliteye mi, garantiye mi, statüye mi önem veriyor. Marka tercihini belirleyen şeyler nelerdir? • Ürün, marka kullanımına ilişkin tutumları: markaya verdiği önem. Marka imajı yerleşmiş mi? Hangi özelliklere göre yerleşmiş?

Düşünce aşaması • Yapılacak reklamın içeriğiyle ilgilidir. Reklam 3 tip olabilir: 1. Problem çözmeye

Düşünce aşaması • Yapılacak reklamın içeriğiyle ilgilidir. Reklam 3 tip olabilir: 1. Problem çözmeye yönelik reklamlar: • Reklam bir problemi çözmeyi ve hedef kitlenin beklentilerine cevap vermeyi amaçlar. • Reklam yazarı genelde ürünün sloganında, ürünün problemi çözdüğünü vurgular. ‘ 45 gün sineksiz gün’ , ‘ Bioder ile istenmeyen tüylere paydos’ gibi. 2. Vaat eden reklamlar • Hedef kitlenin beklentilerine cevap verecek vaatlerde bulunulur. ‘ Şimdi alırsanız karlı çıkarsınız’, ‘beğenmezseniz paranız iade’ 3. Konumlandırma yapan reklamlar • Ürünü kullanıcıyla özdeşleştirmek amaçtır. • Hedef kitlenin ürünü sahiplenmesi sağlanır. • ‘zevkine düşkün olanlar için’, ‘ özgür yaşamayı sevenler için

Uygulama • Reklam filmi fikir olmaktan çıkıp, görüntü haline gelmesini sağlayan aşamalardır. 1. Yapım

Uygulama • Reklam filmi fikir olmaktan çıkıp, görüntü haline gelmesini sağlayan aşamalardır. 1. Yapım tarzı: • Düz anlatım • Mizahi anlatım • Abartılı anlatım Yapım formatı: 2. • • 3. Ürün / hizmet Örnek olaylar sorun çözme Sunucu-seslendiren Sürekli kullanılan oyuncu, vb Yapım teknikleri • Canlı çekim • Animasyon • Özel efektler

Uygulama 1. Yapım tarzı: • Düz anlatım: tüketicilere ürün hakkında açıklayıcı bilgi verilir. Ürünün

Uygulama 1. Yapım tarzı: • Düz anlatım: tüketicilere ürün hakkında açıklayıcı bilgi verilir. Ürünün kullanım özellikleri ve yararları üzerinde durulur. • Mizahi anlatım: güldürü öğeleri ön planda tutulur. Mizah öğeleri reklamın amacına hizmet eder. Mizah ile dikkat çekerek, reklama karşı olumlu duygu yaratılmaya çalışılır. • Abartılı anlatım: kurgu tekniği kullanılır. Özellikle dijital kurgu ile abartılı reklamlar, gerçek hayatta olması mümkün olmayan olaylar gösterilir. • Örn. Komili Yudum Ayçiçek yağı ile yapılan yemekleri yiyenlerin havaya yükselmeleri gibi.

Uygulama 2. Yapım formatı: reklam filminin yapımında kullanılan formatları(mesajı oluşturan şekilleri) şunlardır: • Ürün

Uygulama 2. Yapım formatı: reklam filminin yapımında kullanılan formatları(mesajı oluşturan şekilleri) şunlardır: • Ürün / hizmet: reklamı yapılan ürün ve ya hizmetin özelliklerinin ve işlevlerinin gösterilmesidir. Mesaj; • İlgi çekici ve çarpıcı olmalı • Verilmek istenen mesaj, anlatılmak istenen satış vaadine uygun olmalı • Satış vaadi ikna edici bir tarzda olmalı ve kesin olarak kanıtlanmalı • Yapaylıktan uzak olmalı • İzlenmesi ve anlaşılması kolay olmalı • Kuşkuya yol açmamalı, inandırıcı olmalı. • Örnek olaylar sorun çözme: Reklamda bir olay sorun olarak gösterilir ve reklamda gösterilen şekilde çözülür. • Örn. OMO kirlenmek güzeldir. Oyun oynarken üstü çamur olma çocuk bir sorun olarak gösteriliyor ve OMO ile temizleniyor.

 • Sunucu-seslendiren: Eğer ürün tek başına gösteriliyorsa, ürünün özelliklerini anlatan, yani ürünü tanımlayan

• Sunucu-seslendiren: Eğer ürün tek başına gösteriliyorsa, ürünün özelliklerini anlatan, yani ürünü tanımlayan bir ses kullanılır. Bu sese tanımlayıcı ses denir. • Tanımlayıcı ses ürünün hitap ettiği kitleye göre erkek, bayan, çocuk sesi olabilir. • Sunucu ise mesajda görünür ve kendi sesiyle ürünün özelliklerini anlatır. • Bu kişi bir uzman, işletme sahibi ya da ünlü bir kişi olabilir. • Sürekli kullanılan oyuncu: bazı reklamlarda sürekli aynı oyuncu oynar. • Aynı ürünün değişik reklamlarında ve ya aynı firmanın ürettiği farklı ürünlerinin reklamlarında rol alır. • Fantezi karakter: Arçelik reklamındaki Çelik, Yumoş’un yumuşatıcı reklamlarında oynaması • Tanıklık: Ürünü kullanan kişi tanıklık eder. Üründen memnuniyetini ifade eder. Deterjan reklamlarında sıklıkla örneğini görürüz. • Belgesel: ürünün anlatımı gerçekçi bir şekilde olur, ürünün özellikleri kullanıcılar tarafından gösterilir.

 • Öykü: izleyicinin dikkatini çekmek için öykü kullanılır ve ürünle bağlantısı anlatılır. Hacı

• Öykü: izleyicinin dikkatini çekmek için öykü kullanılır ve ürünle bağlantısı anlatılır. Hacı şakir reklamları • Müzikal: • Soyut nesneler kişilik kazandırma: çocuklara yönelik reklamlarda sıklıkla kullanılır. Fantezi karaktere kişilik kazandırılır. Tom&Jerry gibi. . • Benzetme: ‘ kar gibi beyazlaştırır’. . . ürünün yaptığı iş benzetme yoluyla somutlaştırılır. • Durağan fotoğraf ve ya sanat eserleri: ambalaj gösterimi gereken bisküvi, çikolata gibi ürünlerde görürüz. • Masa üstü: bir ürünün masa üzerindeki konumunun gösterimidir. Bir gazetenin sayfalarının açılması gibi • Duran/Hareket: hareket kabiliyeti olmayan nesneye hareket kazandırılmasıdır. Örn. Yürüyen kutular, koşan Duracell pil.

Uygulama 1. Yapım teknikleri • Canlı çekim • Animasyon • Özel efektler

Uygulama 1. Yapım teknikleri • Canlı çekim • Animasyon • Özel efektler

Brief toplantısı Ajans değerlendirmesi Reklam filminin yapım süreci Yaratıcı Çalışma Yayın kopyaları aktarımı Yayın

Brief toplantısı Ajans değerlendirmesi Reklam filminin yapım süreci Yaratıcı Çalışma Yayın kopyaları aktarımı Yayın denetimi Senaryostoryboard Ajans ve reklamveren onayı Bütçe Yapım sonrası Reklamverenin yaratıcı çalışma ve bütçeyi onaylaması Yayın kuruluşunun ön denetimi Yapım Ajansın yapım şirketlerinden teklif alması Ajans yapım şirketiyle anlaşma Yapım öncesi

Radyo • Hem kitle iletişim aracı hem de reklam aracıdır. • Manyetik dalgalar enerjisi

Radyo • Hem kitle iletişim aracı hem de reklam aracıdır. • Manyetik dalgalar enerjisi aracılığıyla bir olayın, bir iletişimin topluma ses yoluyla aktarılmasıdır. • Kulakla duyulabilecek sinyallerin radyo frekansları aracılığıyla boşlukta yayılması ve bu sinyallerin radyo alıcıları aracılığıyla bireylerce dinlenmesidir. • Radyo kanalları dinleyicilerini 2 etkene bağlı olarak tanımlar: • Coğrafi durum: sinyallerin dinlenebildiği bölgeler • Dinleyicilerin kişilikleri

Radyonun Güçlü Yönleri • Yerel platformda reklam mesajını hedefe iletmede gazete, tv, radyo arasından

Radyonun Güçlü Yönleri • Yerel platformda reklam mesajını hedefe iletmede gazete, tv, radyo arasından en iyi şansı sunar. • Müşteri grubu cinsiyet, yaş, gelir düzeyi açısından tanıdığı sürece ve dinleyici profili hedef gruba uyan radyo istasyonu bulunduğu sürece başarılı bir şekilde kullanılabilir. • Büyük kitlelere ulaşır. • Her yerde bulunur, taşınabilirdir. Her yerde kullanılabilir. • Uzmanlaşmış programlarla ve istasyonlarla belirli bir dinleyici gruba ulaşabilir. • Dinleyici bölümlendirmesi sunar; spor yayını yapan, müzik yayını yapan • Tv reklamlarına göre daha ucuzdur.

Radyonun Güçlü Yönleri • Özel bir imaj yaratmada ve güçlendirme konusunda mükemmeldir. • Yalnızca

Radyonun Güçlü Yönleri • Özel bir imaj yaratmada ve güçlendirme konusunda mükemmeldir. • Yalnızca ses öğesine dayalı olduğu için dinleyici görüntüyü kendi zihninde oluşturur. Bu nedenle zihin tiyatrosu adı verilir. • Radyo dinleyicilerinin düzenli dinlediği bir radyo istasyonu vardır. Bu istasyon ve yapımcılar tarafından iletilen mesajların kabul edilme ve hatırlanma olasılığı oldukça yüksektir.

Radyonun Zayıf Yönleri • En zayıf yönü görüntü unsuru içermemesidir. • Dikkat çekmek ve

Radyonun Zayıf Yönleri • En zayıf yönü görüntü unsuru içermemesidir. • Dikkat çekmek ve algılanmak açısından değerlendirildiğinde, dinleyici genelde bir iş yaparken dinler ve dikkatsizdir. Reklam mesajının algılanıp kalıcı olabilmesi için reklam mesajını sık olarak tekrarlamak gerekir. • Reklamdan kaçış söz konusudur. Dinleyici reklamı zapping ile değiştirebilir. • Radyo üzerinden reklam veren firma geniş bir kitleye hitap ediyorsa, çok sayıda radyo kanalı üzerinden reklam vermek zorunda kalır. Ya da firmanın hedef kitlesi, radyo kanalı dinleyici kitlesiyle uyuşmuyor olabilir.

Gazetenin Güçlü Yönleri • Reklam aracı olarak geniş kitlelere hitap eden ilk medya •

Gazetenin Güçlü Yönleri • Reklam aracı olarak geniş kitlelere hitap eden ilk medya • • • aracıdır. Geniş açıklama gerektiren, hareket içermeyen ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gazete en elverişli medyadır. Okuyucuların birden fazla gazete okuması, aynı olayın ya da reklamın bir den fazla kere ya da farklı bakış açılarıyla görülmesine ve geniş bilgi edinmeye olanak sağlar. Baskının renkli olması, fotograflanan nesnelerin gerçek renkleriyle algılanmasını sağlar. Diğer medyalara göre daha esnektir. Maliyeti tv ‘ye oranla ucuzdur. Özellikle bölgesel ve yerel reklamlarda oldukça etkilidir. Okuyucu gazeteyi gün boyu yanında bulundurabilir. Radyo ve televizyona göre hedef kitlesi daha belirgindir.

Gazetenin Zayıf Yönleri • Baskı ve dağıtımda olabilecek arıza ve aksamalar. • Vaktinde okuyucunun

Gazetenin Zayıf Yönleri • Baskı ve dağıtımda olabilecek arıza ve aksamalar. • Vaktinde okuyucunun elinde olmalıdır. • Haberleri radyo ve tv gibi hemen izleyici/dinleyiciye aktaramaz. • İmaj, duygu, hareket ve ses içeren ürünlerin tanıtımında uygun değildir. • Grafik ve renk kalitesi düşük olduğu için ürünün gerçek rengini veremez. • Gazetede çok sayıda reklamın yer alması, reklamın diğer reklamlar arasında okuyucu tarafından görülmemesine, en azından dikkatli bakılmamasına neden olur. • Özellikle tv reklamları gazete reklamlarının etkisini azaltmıştır.

Dış Reklamlar • Satışları arttıran etkin bir araçtır. • Teknolojik gelişim dış reklamların gelişiminde

Dış Reklamlar • Satışları arttıran etkin bir araçtır. • Teknolojik gelişim dış reklamların gelişiminde rol oynamıştır. • Hedef kitleye ulaşmada özellikle lokal bazda faaliyet gösteren işletmeler için verimli bir reklam aracıdır.

Dış reklamları neden kullanırız? • Kaçınılmazlık: herkes evinden çıktığında dış reklamlarla karşıya gelir. •

Dış reklamları neden kullanırız? • Kaçınılmazlık: herkes evinden çıktığında dış reklamlarla karşıya gelir. • Müşteri yakınlığı: müşteriler dışarda başka bir şey yaparken de onları kolayca görürler. • Dış reklamlarda dijital teknoloji kullanımı, 3 boyutluluk izlenimi verilmesi, renk kullanımı çarpıcı bir hale getirmiştir. • Farklılık: büyük binalar üzerindeki büyük reklam pankartları, süpermarket ve dükkanlardaki plazma ekranlar, toplu taşıma araçlarının üzerinin kullanımı, yol kenarlarındaki billboardlar. . . • Kullanım uygunluğu: içki ve sigara reklamlarının radyo ve tv yayını yasak olmasına rağmen, dış reklamlarda serbesttir. İşletme faaliyet gösterdiği her alanda kullanabilir.

Dış reklamların güçlü yönleri • Ucuzdur. • Yoğun trafiği olan bölgelerdeki reklam panolarının insanlar

Dış reklamların güçlü yönleri • Ucuzdur. • Yoğun trafiği olan bölgelerdeki reklam panolarının insanlar tarafından görülme şansı oldukça yüksektir. Bilinçsiz dahi olsak reklamları fark ederiz. • Yenilikleri duyurulmasında oldukça etkin bir araçtır.

Dış reklamların zayıf yönleri • İnsanlar reklam panolarına özel dikkat göstermeyebilir. Arabayla hızla giden

Dış reklamların zayıf yönleri • İnsanlar reklam panolarına özel dikkat göstermeyebilir. Arabayla hızla giden bir sürücü panoyu görmeyebilir ya da görse de mesajı anlamayabilir. • Müşteri hedeflemek zordur, hangi panonun önünden hangi müşteri tipinin geçeceğini saptamak zordur. • Reklam panosu üzerinde anlatılabilecekler sınırlıdır. • Şehrin işlek bölgelerine çok sayıda farklı reklam bildirilerinin konması bir reklam kirliliği ve kargaşası oluşturacaktır.

Dış reklam türleri • Afişler • Işıklı reklamlar • Duvar reklamları • Çatı ve

Dış reklam türleri • Afişler • Işıklı reklamlar • Duvar reklamları • Çatı ve cephe reklamları • Durak, iskele, istasyon reklamları • Billboard • Eskavizyon • Stadyum reklamları • Mobil reklamlar • Totem reklamlar • Fantezi reklamlar

 • Indoor reklamlar nedir? Özellikleri nelerdir? • Doğrudan postalama nedir? • Doğrudan postalamanın

• Indoor reklamlar nedir? Özellikleri nelerdir? • Doğrudan postalama nedir? • Doğrudan postalamanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? • Internet reklamcılığı nedir? İşletmeler sağladığı yararlar nelerdir? • İnternet ortamında gerçekleştirilen reklam yöntemleri nelerdir?