REHBERLK DERS II PDR ile ilgili yanl anlaylarn

  • Slides: 19
Download presentation
REHBERLİK DERS II

REHBERLİK DERS II

PDR ile ilgili yanlış anlayışların DOĞRUSU • Her türlü problemin hemen çözülmesi mümkün değildir.

PDR ile ilgili yanlış anlayışların DOĞRUSU • Her türlü problemin hemen çözülmesi mümkün değildir. • PDR tek yönlü bir süreç değildir. • Bireye acıma, bireyi kayırmak bireyin sorunlarını onun yerine çözmek yoktur • Bireylerin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez • PDR bir ders değildir. • PDR hizmetleri okuldaki disiplin uygulamalarının bir uzantısı değildir. • PDR’de kullanılan teknikler bir amaç değil araçtır.

Rehberlikte hizmet alanları & Rehberlikte hizmet türleri • Hizmet Alanları – – – –

Rehberlikte hizmet alanları & Rehberlikte hizmet türleri • Hizmet Alanları – – – – Psikolojik danışma Bilgi toplama ve yayma Yönlendirme İzleme ve değerlendirme Konsültasyon Bireyi tanıma Çevre ve veli ile ilişkiler oryantasyon • Hizmet türleri 1. 2. 3. 4. 5. Birey sayısına göre Temel işlevlerine göre Hizmet alanlarına göre Problem alanlarına göre Eğitim kademelerine göre

Hizmet Alanları – Psikolojik Danışma • Bireyin karar verme problem çözmesine, gelişim ve uyumunu

Hizmet Alanları – Psikolojik Danışma • Bireyin karar verme problem çözmesine, gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. • Danışan= yardım alan kişi • Danışman= yardımı veren kişi

Hizmet Alanları – Psikolojik Danışma Sürecindeki Hedefler • • • Gelişimsel hedefler Önleyicilik hedefi

Hizmet Alanları – Psikolojik Danışma Sürecindeki Hedefler • • • Gelişimsel hedefler Önleyicilik hedefi Yükseltme hedefleri İyileştirici hedefler Araştırmaya yönelik hedefler Desteklemeye yönelik hedefler Kognitif hedefler Fizyolojik hedefler Psikolojik hedefler • Bu hedeflerin amacı; hedeflerin belirlenmesini sağlar ve motivasyonu arttırır; danışanın yeni beceriler geliştirmesine yardım edilir; danışanın değerlendirilmesine olanak sağlar.

Hizmet Alanları – Oryantasyon • • Oryantasyon hizmeti başta idareciler olmak üzere okuldaki tüm

Hizmet Alanları – Oryantasyon • • Oryantasyon hizmeti başta idareciler olmak üzere okuldaki tüm personeli ilgilendiren sorumluluktur. Oryantasyon eğitiminin içerisinde; • • Velilere de oryantasyon hizmeti sunulmalıdır. Ağırlıklı olarak öğretim yılının başında yapılır. – – – – Okulun tarihçesi Fiziksel olanaklar Yakın çevrenin tanıtılması Okulda uygulanan eğitim programları Sosyal kültürel etkinlikler Öğrenci kişilik hizmetlerinin tanıtılması Okul kurallarının tanıtılması Velilerin okul personeli ile tanışması

Hizmet Alanları – Bireyi Tanıma Hizmetleri • • • Bireyin davranışlarında etkili olan içsel

Hizmet Alanları – Bireyi Tanıma Hizmetleri • • • Bireyin davranışlarında etkili olan içsel ve dışsal faktörlerin tanımlamasıdır. Bu hizmet psikolojik danışmanların yanısıra öğretmenlerin öğrencileri daha iyi tanımasına, dersleri daha verimli planlamasına yardımcı olur. Bireyi Tanımada; – – – – Kişisel bilgileri, Fiziksel gelişimi ve sağlık durumu Aile yaşantısı İlgi ve yetenekleri Akademik özgeçmişi ve başarısı Kişilik özellikleri Çevresi Bireyin geleceğe yönelik hedefleri

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • Bireyin güçlü ve zayıf yönleri ile

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • Bireyin güçlü ve zayıf yönleri ile bir bütün olarak tanıyabilmek, • gelişim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde sistematik yardımda bulunabilmek • Bireyin kararlarının etkisini değerlendirmek amacıyla BİLGİ TOPLAMAYA ihtiyaç duyulur.

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • BİLGİ TOPLAMA VE YAYMA ÜÇ TEMEL

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • BİLGİ TOPLAMA VE YAYMA ÜÇ TEMEL ALANDA; 1. EĞİTSEL BİLGİ 2. MESLEKİ BİLGİ 3. KİŞİSEL SOSYAL BİLGİ

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • Bilgi toplama yolları; – – –

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • Bilgi toplama yolları; – – – – Okullardan doküman isteme Tanıtıcı broşürler İlgili gazete ve dergiler Radyo tv programları İş yeri gezileri İstatistiki bilgilerden yararlanma Kişilerden yararlanma internet

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • TOPLANAN BİLGİNİN SUNULMA YOLLARI – Birysel

Hizmet Alanları – Bilgi toplama ve yayma • TOPLANAN BİLGİNİN SUNULMA YOLLARI – Birysel yada grupla psikolojik danışma – Okul gazetesi, panolar vb – Derslerde sınıf rehber öğretmenleri tarafından ele alınması – Meslek tanıtım günleri – Materyallerin okulda sergilenmesi – Film cd gösterimi

Hizmet Alanları – Yöneltme yönlendirme • Bireyin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda okul içi

Hizmet Alanları – Yöneltme yönlendirme • Bireyin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda okul içi programlar, üst eğitim kurumları, iş ve mesleğe yöneltme ve yerleştirme gibi etkinlikleri kapsar. • Hem eğitsel hem de mesleki rehberlik kapsamında bu etkinlikler sunulur.

Hizmet Alanları – Yöneltme yönlendirme • OKULLARDA BU SÜREÇ; – Anasınıfından itibaren öğrenci dosyalarının

Hizmet Alanları – Yöneltme yönlendirme • OKULLARDA BU SÜREÇ; – Anasınıfından itibaren öğrenci dosyalarının tutulması ile başlar – 6 -78. sınıflarda branş öğretmenleri sınıf gözlem formlarını doldurulur ve sınıf rehber öğretmenine teslim edilir – Sınıf rehber öğretmeni gözlem raporunu hazırlar – Bu gözlem raporları veli toplantısında velilere dağıtılır – Bu raporda öğrenci ve velilerin görüşlerini de ekleyecekleri yerler vardır. Bu raporlar aile tarafından da onaylanarak okula geri gönderilir. – Diploma almaya hak kazana öğrencilere kendi dosyaları yönlendirme öneri formu ile beraber verilir

Hizmet Alanları – Yöneltme yönlendirme • YÖNLENDİRMEDE DİKKATE ALINAN BİLGİ KAYNAKALRI VE ÖLÇÜTLERİ –

Hizmet Alanları – Yöneltme yönlendirme • YÖNLENDİRMEDE DİKKATE ALINAN BİLGİ KAYNAKALRI VE ÖLÇÜTLERİ – – – – Öğrencinin yetenek ve başarı durumu Kişisel nitelikleri Kişisel uğraşıları Öğrencinin istekleri ile istenilen programın nitelikleri Aile görüşü Programa girme ve devam edebilme koşulları Okul rehberlik servisinin öğrenci hakkındaki “genel değerlendirme” raporu

Hizmet Alanları – izleme ve değerlendirme • Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir. •

Hizmet Alanları – izleme ve değerlendirme • Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir. • Bu değerlendirme sistematik ve sürekli olarak yapılmalıdır.

Hizmet Alanları – Müşavirlik –konsültasyon hizmetleri • Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin, ailelerin daha yeterli

Hizmet Alanları – Müşavirlik –konsültasyon hizmetleri • Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin, ailelerin daha yeterli bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını sağlamak • Doğrudan öğrenciye yönelik bir hizmet değildir. • Konsültasyon hizmetleri bireysel yada grup çalışması şeklinde yapılabilir • Bu hizmeti planlama ve yürütme sorumluluğu psikolojik danışmana aittir.

Hizmet Alanları – Çevre ve aile ilişkiler • Öğrencilerin çevre olanaklarından yararlanmasını sağlamak •

Hizmet Alanları – Çevre ve aile ilişkiler • Öğrencilerin çevre olanaklarından yararlanmasını sağlamak • İlgili kurumlar – – – Psikolojik yardım hizmeti sunan kurumlar RAM Belediyeler Sosyal kültürel sportif etkinliklerin yapıldığı kuruluşlar Çevredeki okullar vb • Aile ilişkilerinin geliştirilmesi (yazışma, görüşme, veli toplantısı, aileleri birbirleri ile tanıştırmak)

Birey sayısına Eğitim kademelerine Hizmet türleri Problem alanlarına Temel işlevlerine Hizmet alanlarına

Birey sayısına Eğitim kademelerine Hizmet türleri Problem alanlarına Temel işlevlerine Hizmet alanlarına