Registran slo projektu CZ 1 071 1 3802

  • Slides: 16
Download presentation
Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 38/02. 0025 Název projektu: Modernizace výuky na

Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 38/02. 0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Lesní plody Pří_040_Rozmanitost přírody_Lesní plody Autor: Mgr. Jana Koutná Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Anotace: q. Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s lesními plody. q.

Anotace: q. Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s lesními plody. q. Materiál vysvětluje a prověřuje znalosti žáků o lesních plodech. q. Je určen pro předmět přírodověda a ročník čtvrtý. q Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Ilustrace Hana Berková, Alena Baisová. Brno: Nová škola, 2010, 2. sv. Duhová řada. ISBN 978 -80 -7289 -212 -9.

LESNÍ PLODY V létě se vydáváme do přírody za sběrem lesních plodů: q q

LESNÍ PLODY V létě se vydáváme do přírody za sběrem lesních plodů: q q lesních jahod malin ostružin borůvek Jsou velmi chutné. Obsahují důležité vitamíny.

JAHODNÍK OBECNÝ

JAHODNÍK OBECNÝ

OSTRUŽINÍK MALINÍK

OSTRUŽINÍK MALINÍK

OSTRUŽINÍK KŘOVITÝ

OSTRUŽINÍK KŘOVITÝ

BORŮVKA ČERNÁ

BORŮVKA ČERNÁ

PAMATUJ! Lesní plody sbíráme pouze tehdy, pokud je bezpečně poznáme. V lese jsme hosté,

PAMATUJ! Lesní plody sbíráme pouze tehdy, pokud je bezpečně poznáme. V lese jsme hosté, proto nerušíme zvěř hlučným chováním. Nelámeme větve stromů ani keřů. Chodíme vždy po vyznačených stezkách. V lese neodhazujeme odpadky. Netrháme a neničíme chráněné rostliny. Je třeba vždy pozorně rozlišovat jedlé plody od jedovatých plodů některých rostlin.

Pozor na jedovaté plody! Mohou způsobit otravu, která se projevuje zrychleným tepem, zčervenáním obličeje

Pozor na jedovaté plody! Mohou způsobit otravu, která se projevuje zrychleným tepem, zčervenáním obličeje a rozšířenými zorničkami. Smrtelná dávka u rulíku zlomocného jsou pouhé 3 bobule u malého dítěte. Vraní oko čtyřlisté odporně zapáchá, takže otravy u dětí jsou naštěstí vzácné.

RULÍK ZLOMOCNÝ

RULÍK ZLOMOCNÝ

VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ

VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ

Správně pojmenuj lesní plody:

Správně pojmenuj lesní plody:

Vypočítej slovní úlohu: Tři děti šly do lesa sbírat ostružiny. Každé z nich nasbíralo

Vypočítej slovní úlohu: Tři děti šly do lesa sbírat ostružiny. Každé z nich nasbíralo 3 hrníčky o objemu 200 ml. Kolik ml ostružin nasbíraly děti celkem? Vyjádři tuto hodnotu také v litrech. 3 hrníčky x 200 ml = 600 ml každé dítě 3 děti x 600 ml = 1800 ml celkem 1800 ml = 1, 8 litru

Doplň správně i/y Rád_ chod_me do lesa, kde sb_ráme lesn_ plod_. Nejv_c nám chutnají

Doplň správně i/y Rád_ chod_me do lesa, kde sb_ráme lesn_ plod_. Nejv_c nám chutnají mal_n_, ostruž_n_, borůvk_ a lesn_ jahod_. Z n_ch s_ upečeme koláč, v_rob_me s_rup nebo ovocnou marmeládu. Lesn_ ovoce je zdravé, má hodně v_tam_nů. Kontrola: Rádi chodíme do lesa, kde sbíráme lesní plody. Nejvíc nám chutnají maliny, ostružiny, borůvky a lesní jahody. Z nich si upečeme koláč, vyrobíme sirup nebo ovocnou marmeládu. Lesní ovoce je zdravé, má hodně vitamínů.

Použité zdroje: q q Fragaria vesca close-up 4. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia

Použité zdroje: q q Fragaria vesca close-up 4. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 13. 7. 2005 [cit. 2012 -12 -30]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Fragaria_vesca_close-up_4. jpg Malina. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 4. 7. 2005 [cit. 2012 -12 -30]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Malina. jpg Atropa bella-donna 0. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 26. 10. 2004 [cit. 2012 -12 -30]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Atropa_bella-donna 0. jpg Paris quadrifolia 2011 G 1. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 7. 8. 2011 [cit. 2012 -12 -30]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Paris_quadrifolia_2011_G 1. jpg

Použité zdroje: q q q q http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=42&pos=130 http: //www.

Použité zdroje: q q q q http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=42&pos=130 http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=42&pos=133 http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=42&pos=143 http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=42&pos=132 http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=42&pos=149 http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=search&cat=0&pos=7 http: //www. pdclipart. org/displayimage. php? album=search&cat=0&pos=22