Regionalisatie project Pilot Regio Limburg Achillespeesklachten 2 e

  • Slides: 28
Download presentation
Regionalisatie project Pilot - Regio Limburg Achillespeesklachten 2 e Klankbordbijeenkomst 16 april 2010

Regionalisatie project Pilot - Regio Limburg Achillespeesklachten 2 e Klankbordbijeenkomst 16 april 2010

Doel van het project • Ketenafspraken rondom diagnosegroep • Ketenkwaliteit • Vertalen landelijk niveau

Doel van het project • Ketenafspraken rondom diagnosegroep • Ketenkwaliteit • Vertalen landelijk niveau 2

Organisatie van het project 3

Organisatie van het project 3

Regio’s project Pilot kerngroep Oost Brabant Limburg Preventie Achillespeesklachten Pilot kerngroep Noord-Holland Acute Enkel

Regio’s project Pilot kerngroep Oost Brabant Limburg Preventie Achillespeesklachten Pilot kerngroep Noord-Holland Acute Enkel 4

Processtappen Indicatie behandeling/begeleiding nazorg • Wat? • Door wie? • Voorwaarden? deskundigheid, veiligheid, overdracht.

Processtappen Indicatie behandeling/begeleiding nazorg • Wat? • Door wie? • Voorwaarden? deskundigheid, veiligheid, overdracht. • Coördinatie? 5

Kwaliteitseisen voor de keten de samenhangende visie op zorg- en dienstverlening die wordt aangeboden

Kwaliteitseisen voor de keten de samenhangende visie op zorg- en dienstverlening die wordt aangeboden aan de sporter/patiënt de verbetering van de dienstverlening de beheersing van risico’s. 6

Pilot Limburg Achillespeesklachten 7

Pilot Limburg Achillespeesklachten 7

Gespreksdocument RICHTLIJN • Chronische achilles tendinopathie, in het bijzonder de tendinosis, bij sporters 8

Gespreksdocument RICHTLIJN • Chronische achilles tendinopathie, in het bijzonder de tendinosis, bij sporters 8

Multi-disciplinaire richtlijn - 2007 • Initiatief – Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) • In samenwerking

Multi-disciplinaire richtlijn - 2007 • Initiatief – Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) • In samenwerking met – Nederlandse Orthopaedische en Traumatologische Sportgeneeskundige Werkgroep (NOTS) onderdeel – van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) – Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) – Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVv. H) – Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) – Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) • Met ondersteuning van – Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO • Financieel mogelijk gemaakt door – Ministerie van VWS 9

Doel van het project • Het vastleggen van een duidelijke verwijsroute met informatie over

Doel van het project • Het vastleggen van een duidelijke verwijsroute met informatie over wie wat doet • Verbeteren van communicatie • Adequate behandeling zonder tijdsverlies • Zorgdragen voor ‘Snel en verantwoord sporten op “oude” niveau’ • Geen extra schade aanrichten • Leveren van zorg op niveau waarbij als uitgangspunt geldt kosteneffectiviteit, dat wil zeggen; meest goedkope zorg waar mogelijk. 10

Doelgroepen De recreatiesporter(s) en prestatiesporter(s) met Chronische Achillespeesklachten is verder gedefinieerd als een letsel

Doelgroepen De recreatiesporter(s) en prestatiesporter(s) met Chronische Achillespeesklachten is verder gedefinieerd als een letsel waarvan na een periode van 6 -12 weken geen normaal herstel heeft plaatsgevonden. 11

Onderscheidende definities • Primaire preventie: uitgangspunt is zelfmanagement • Werk(diagnose) • Definitieve diagnose en

Onderscheidende definities • Primaire preventie: uitgangspunt is zelfmanagement • Werk(diagnose) • Definitieve diagnose en begeleiding / behandeling: uitgangspunt zelfmanagement en zo spoedig mogelijk arbeids- en/of sportgeschikt • Nazorg • Deskundigheid 12

Producten kerngroep Achillespeesklachten • Matrix: onderwerpen, inhoud en verantwoordelijkheden • Overdrachtformulier overbelastingletsel • Formats

Producten kerngroep Achillespeesklachten • Matrix: onderwerpen, inhoud en verantwoordelijkheden • Overdrachtformulier overbelastingletsel • Formats gegevensuitwisseling • Uitwisseling deskundigheid 13

Primair • Informatie aan de sporter/trainer • Evenementen • Specifieke activiteiten 14

Primair • Informatie aan de sporter/trainer • Evenementen • Specifieke activiteiten 14

Definitieve diagnose en begeleiding/behandeling • • • Attitude Kundig Communicatie Screening Oefenprogramma 6 ESWT

Definitieve diagnose en begeleiding/behandeling • • • Attitude Kundig Communicatie Screening Oefenprogramma 6 ESWT – extra corporal shockwave therapy 15

Werk(diagnose) • Tijdigheid • Uitsluiten andere diagnoses • Oorzaak analyse: intrinsiek en extrinsiek •

Werk(diagnose) • Tijdigheid • Uitsluiten andere diagnoses • Oorzaak analyse: intrinsiek en extrinsiek • Overdracht • Deskundigheid 16

Nazorg Nadere diagnostiek, indien behandeling niet werkt Secundaire preventie: Trainingsopbouw en opbouw gewenste belasting

Nazorg Nadere diagnostiek, indien behandeling niet werkt Secundaire preventie: Trainingsopbouw en opbouw gewenste belasting Tertiaire preventie: trainingsaanpassingen 17

Communicatie en Adequate behandeling Overdrachtsformulier 18

Communicatie en Adequate behandeling Overdrachtsformulier 18

Diagnose 19

Diagnose 19

Beleid en Advies 20

Beleid en Advies 20

Fasering Tendinogene Pijn – door sporter zelf 21

Fasering Tendinogene Pijn – door sporter zelf 21

Logboek Pijnscores – door sporter 22

Logboek Pijnscores – door sporter 22

Nulmeting 23

Nulmeting 23

Vervolg nulmeting 24

Vervolg nulmeting 24

Belangrijkste conclusies nulmeting 8 reacties ontvangen (huis-/club-/sport)artsen en (sport)fysiotherapeuten Iedereen is wel eens of

Belangrijkste conclusies nulmeting 8 reacties ontvangen (huis-/club-/sport)artsen en (sport)fysiotherapeuten Iedereen is wel eens of heeft iemand verwezen naar een zorgverlener en is bekend met de specifieke meerwaarde De waardering voor samenwerking van de zorgketen is slecht tot matig De waardering voor zichtbaarheid en bereikbaarheid scoort ook slecht tot matig Iedereen is van mening dat er meer behoefte is aan bekendheid van de sportzorgketen. Dit kan door middel van PR, attenderen op aanvullende verzekeringen voor sporters, aanbieden van collectieve verzekeringen via sportbonden/verenigingen 25

26

26

Einde presentatie Dank u wel voor uw aandacht! 27

Einde presentatie Dank u wel voor uw aandacht! 27

AANVANG WEDSTRIJD VEEL PLEZIER! 28

AANVANG WEDSTRIJD VEEL PLEZIER! 28