Regionalisatie Gelderland 3 e Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg

  • Slides: 14
Download presentation
Regionalisatie Gelderland 3 e Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg “Schouderpathologie bovenhandse sporten” 6 november 2013

Regionalisatie Gelderland 3 e Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg “Schouderpathologie bovenhandse sporten” 6 november 2013 Arjan Kokshoorn (sportarts)

programma • 19. 20 uur • 19. 30 uur • • • Inleiding /

programma • 19. 20 uur • 19. 30 uur • • • Inleiding / stand van zaken ketenzorg 'Schouderpathologie bovenhandse sporten', rol vanuit: - Sportmassage NGS door Wim Bijsterbosch - Sportfysiotherapie NVFS door Nicole van Bergen - Sportgeneeskunde VSG door Diederik Oei 20. 30 uur Pauze 20. 45 uur Paneldiscussie n. a. v. stellingen / casuïstiek 21. 30 uur - Positie / rol huisarts door Pieter Jansen, huisarts in Ede - Positie / rol SEH en orthopedie (nnb) 21. 45 uur Afsluiting Tot 22. 00 uur Discussie en borrel

Stand van zaken 3 de bijeenkomst! → inhoud en communicatie/netwerk (ketenzorg) Gerealiseerd(!): – symposia

Stand van zaken 3 de bijeenkomst! → inhoud en communicatie/netwerk (ketenzorg) Gerealiseerd(!): – symposia – kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg → – overdrachtsformulier (sportmasseurs) – www. sportzorg. nl/gelderland – www. sportzorg. nl/sportzorg-professionals – google-maps – digitale nieuwsbrief – flyer huisartsen

Stand van zaken Kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg: Sportmasseurs NGS – criteria deelname ketenzorg in nieuwsbrief,

Stand van zaken Kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg: Sportmasseurs NGS – criteria deelname ketenzorg in nieuwsbrief, info Ger(!) Sportfysiotherapie NVFS – uiterlijk per 2015 inschrijving bij masteropleiding in MSK domein → info: [email protected] nl / www. nvfs. nl → deelname VSG Congres / inbreng blad 'geneeskunde en sport' Sportgeneeskunde VSG → erkenning(!)

Stand van zaken Kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg: Sportgeneeskunde VSG → erkenning(!) – formeel per juli

Stand van zaken Kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg: Sportgeneeskunde VSG → erkenning(!) – formeel per juli 2014 (handtekening minister) – andere herregistratie-eisen – nog veel onduidelijk Verwachting: – curatieve zorg in basisverzekering (2 de lijns specialist) → aanvullende diagnostiek → verwijzing huisarts 'geen financiële drempel'

Stand van zaken Toekomst: – symposia vervolgen: inhoud en regionale betrokkenheid → Apeldoorn? –

Stand van zaken Toekomst: – symposia vervolgen: inhoud en regionale betrokkenheid → Apeldoorn? – huisartsen → vervolgactie? – SEH / orthopedie → betrokkenheid? flyer ontwikkelen? – verenigingsniveau i. s. m. gemeente → flyer? – van belang: breed draagvlak → vervolgacties! – gebruik evaluatieformulier en netwerk (kerngroep) voor kritiek en ideeën

programma • 19. 20 uur • 19. 30 uur • • • Inleiding /

programma • 19. 20 uur • 19. 30 uur • • • Inleiding / stand van zaken ketenzorg 'Schouderpathologie bovenhandse sporten', rol vanuit: - Sportmassage NGS door Wim Bijsterbosch - Sportfysiotherapie NVFS door Nicole van Bergen - Sportgeneeskunde VSG door Diederik Oei 20. 30 uur Pauze 20. 45 uur Paneldiscussie n. a. v. stellingen / casuïstiek 21. 30 uur - Positie / rol huisarts door Pieter Jansen, huisarts in Ede - Positie / rol SEH en orthopedie (nnb) 21. 45 uur Afsluiting Tot 22. 00 uur Discussie en borrel

Stellingen / casuïstiek Vragen en discussie n. a. v. inhoudelijke praatjes? Stelling? Casus?

Stellingen / casuïstiek Vragen en discussie n. a. v. inhoudelijke praatjes? Stelling? Casus?

Stellingen / casuïstiek Casus volleybaltalent (sinds kort op CTO Papendal): – pijn rechter schouder,

Stellingen / casuïstiek Casus volleybaltalent (sinds kort op CTO Papendal): – pijn rechter schouder, kan niet (bovenhands) volleyballen – laatste 2 jaar 2 x 2 weken fors beperkt Sportmasseur? Sportfysio? Sportarts?

Stellingen / casuïstiek Casus volleybaltalent (sinds kort op CTO Papendal): – sportarts: verdenking intraarticulaire

Stellingen / casuïstiek Casus volleybaltalent (sinds kort op CTO Papendal): – sportarts: verdenking intraarticulaire pathologie → MRI + artro – Diagnose: reactieve botcontusie humeruskop posterieure zijde o. b. v. techniek ('uit schouder') en specifieke trainingsbelasting – Beleid: → sportarts 'casemanager': → diclofenac, volleybalrust, alternatieve trainingsbelasting, techniek veranderen (trainer), stabiliteitstraining (fysio), zo nodig detoniserende therapie (sportmasseur, fysio)

SEH / orthopedie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem: – orthopedie → veel sportaffiniteit (o. a. Vitesse)

SEH / orthopedie Rijnstate Ziekenhuis Arnhem: – orthopedie → veel sportaffiniteit (o. a. Vitesse) → sportpoli (gezamenlijk spreekuur sportarts) → netwerk (website, google-maps) al ingezet! – SEH → geen sportaffiniteit(? ), → discussie enkeltrauma en vervolgbeleid SEH versus gipskamer → meerwaarde: ontwikkelen flyer (SEH, orthopedie, traumatologie) Andere ziekenhuizen? ?

Vragen? Symposia / Congres – VSG Congres: 28 en 29 november 2013 www. vsgjaarcongres.

Vragen? Symposia / Congres – VSG Congres: 28 en 29 november 2013 www. vsgjaarcongres. nl – SMCP: avondsymposium ‘heupklachten’ ma 18 november 2012 (sportverzorgers) – SMCP: 2 de avondsymposium sportmedisch wielrennen (febr 2014, www. smcp. nl) – Sportpoli Rijnstate – SMCP – Vitesse: avondsymposium ‘enkel’ di 11 maart 2014 (www. smcp. nl, www. rijnstate. nl/sport)