Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente

  • Slides: 18
Download presentation
Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente Valkenswaard, 25 november 2014

Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente Valkenswaard, 25 november 2014

Inhoud 1. Bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven (‘waarom’) 2. Regionale Agenda: Krachtige economie met internationale

Inhoud 1. Bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven (‘waarom’) 2. Regionale Agenda: Krachtige economie met internationale allure en regionale eigenheid (‘wat’) 3. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (‘hoe’)

1. Bestuurlijke samenwerking

1. Bestuurlijke samenwerking

Transformatie SRE naar Metropoolregio Eindhoven • Nieuwe opgaven vragen nieuwe antwoorden • Nieuwe opgaven

Transformatie SRE naar Metropoolregio Eindhoven • Nieuwe opgaven vragen nieuwe antwoorden • Nieuwe opgaven vragen nieuwe partners: triple helix • Focus op beperkt aantal thema’s • Daarom: andere manier van werken Nieuwe bestuurlijke samenwerking: juist nu! • Antwoorden worden nog ‘gemaakt’ • Belangen en ideeën kunnen dus worden ingebracht • Gemeenten behartigen lokale opgaven actief en hebben daarin verantwoordelijkheid naar de inwoner • Gemeenteraad nadrukkelijker als partner in de regio

Daily urban system: de inwoner gebruikt de hele regio

Daily urban system: de inwoner gebruikt de hele regio

2. Regionale Agenda

2. Regionale Agenda

Krachtige wereldeconomie met internationale allure en regionale eigenheid

Krachtige wereldeconomie met internationale allure en regionale eigenheid

Metropoolvorming

Metropoolvorming

Samen op weg naar de Metropoolregio Eindhoven • Regio fungeert als één geheel, één

Samen op weg naar de Metropoolregio Eindhoven • Regio fungeert als één geheel, één netwerk • Toenemende, elkaar versterkende functionele, culturele en bestuurlijke samenhang • Stad en ommeland zijn complementair: ze versterken elkaar • Stad en ommeland zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden Alleen samen kan een kritische massa worden georganiseerd, die bepalend is voor de kwaliteit van wonen, werken, recreëren en onderwijs.

Focus op economie, ruimte en mobiliteit

Focus op economie, ruimte en mobiliteit

Hoe werken we samen?

Hoe werken we samen?

Financiering Inwonerbijdrage 2012 t/m 2017 9. 21 13. 09 9. 21 13. 24 9.

Financiering Inwonerbijdrage 2012 t/m 2017 9. 21 13. 09 9. 21 13. 24 9. 86 10. 07 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inwonerbijdrage 2015:

3. Gemeenschappelijke regeling

3. Gemeenschappelijke regeling

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling • Geen nieuwe gemeenschappelijke regeling, maar een wijziging; geen rechtsopvolging •

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling • Geen nieuwe gemeenschappelijke regeling, maar een wijziging; geen rechtsopvolging • Wel voortzetting openbaar lichaam, geen liquidatie • Voortzetting gemeenschappelijke regeling: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en een Voorzitter • Andere rol samenwerking: ander takenpakket, andere samenstelling en inpassing nieuwe overleggremia • De gemeenteraden blijven deelnemen vanwege het kaderstellende karakter van de gemeenschappelijke regeling

Vaststellingsprocedure • Gemeenteraden en colleges van B en W – Unanieme instemming wijziging van

Vaststellingsprocedure • Gemeenteraden en colleges van B en W – Unanieme instemming wijziging van de gemeenschappelijke regeling – Kennisname van het ontwerp-statuut overlegorganen Metropoolregio Eindhoven – Kennisname instellen bestuurscommissie RHCe; zienswijze inbrengen • Regioraad – Vaststelling