REFRAKSYON KUSURLARI VE TEDAVS Prof Dr Orhan AYDEMR

  • Slides: 14
Download presentation
REFRAKSİYON KUSURLARI VE TEDAVİSİ Prof. Dr. Orhan AYDEMİR

REFRAKSİYON KUSURLARI VE TEDAVİSİ Prof. Dr. Orhan AYDEMİR

Refraksiyondan Sorumlu 3 Komponent: n Kornea : Kırma gücü en fazla (Ortalama+43 -44. 0

Refraksiyondan Sorumlu 3 Komponent: n Kornea : Kırma gücü en fazla (Ortalama+43 -44. 0 Dioptri (D). n Lens: Kırma gücü ortalama +21 D , ancak max. Akomodasyon ile 33. 0 D ye kadar artabilir. n Aksiyel Uzunluk: Gözün ön-arka çapı, 23 -24 mm’dir.

n Emetropi: Refraksiyon kusuru yok. n Ametropi: Refraksiyon kusuru var. 1)Myopi: Paralel gelen ışınların

n Emetropi: Refraksiyon kusuru yok. n Ametropi: Refraksiyon kusuru var. 1)Myopi: Paralel gelen ışınların retina önünde odaklanması. 2)Hipermetropi: Paralel gelen ışınlar retina arkasında odak oluştururlar. 3)Astigmatizma: Paralel gelen ışınların birden fazla noktada odaklanması. n Anizometropi: 2 göz arasında 1, 5 -2 D veya daha fazla miktarda refraksiyon kusuru farkı olması.

n Akomodasyon Yakında duran (özellikle 1 metre ve altı) cisimlerin net görülmesi için lensin

n Akomodasyon Yakında duran (özellikle 1 metre ve altı) cisimlerin net görülmesi için lensin kırıcılığının artması.

MYOPİ 3. Göze paralel gelen ışınların retina önünde odaklanması. Aksiyel Myopi Kurvatür (Eğrilik) Myopisi

MYOPİ 3. Göze paralel gelen ışınların retina önünde odaklanması. Aksiyel Myopi Kurvatür (Eğrilik) Myopisi Index (Kırıcılık) Myopisi n Aksiyel Myopi Aksiyel uzunluğun normalden uzun olması. n 1. 2. Basit Aksiyel Myopi: En sık görülen tip. Genellikle okul çağında başlayan, göz küresinin uzamasıyla orantılı artan, ortalama 20 yaşında duran ve 5 D’i geçmeyen myopi.

n n Kurvatür (Eğrilik) Myopisi Kornea eğriliğinin (kurvatürünün) artması (yani dikleşmesi) sonucu gelişen myopi.

n n Kurvatür (Eğrilik) Myopisi Kornea eğriliğinin (kurvatürünün) artması (yani dikleşmesi) sonucu gelişen myopi. Tipik örneği Keratokonus. Index (Kırıcılık) Myopisi Lensin kırıcılığının artması sonucu gelişen myopi. Bazı Diabet hastalarında hiperglisemide

HİPERMETROPİ Göze paralel gelen ışınların retina arkasında odaklanması. 1. Aksiyel Hipermetropi 2. Kurvatür (Eğrilik)

HİPERMETROPİ Göze paralel gelen ışınların retina arkasında odaklanması. 1. Aksiyel Hipermetropi 2. Kurvatür (Eğrilik) Hipermetropisi 3. Index (Kırıcılık) Hipermetropisi n n n Aksiyel Hipermetropi Aksiyel uzunluğun kısa olması. Kurvatür (Eğrilik) Hipermetropisi Kornea eğriliğinin azalması (yani düzleşmesi) Örneğin: Kornea Plana

Index (Kırıcılık) Hipermetropisi n n Lensin kırıcılığının azalması. Bazı Diabet hastalarında hipoglisemide ve lensin

Index (Kırıcılık) Hipermetropisi n n Lensin kırıcılığının azalması. Bazı Diabet hastalarında hipoglisemide ve lensin olmaması (Afaki).

ASTİGMATİZMA n Gözün kırıcı sisteminin (Kornea veya lens) yüzeyindeki düzensizlik ve/veya eğrilikler sonucu ışığın

ASTİGMATİZMA n Gözün kırıcı sisteminin (Kornea veya lens) yüzeyindeki düzensizlik ve/veya eğrilikler sonucu ışığın değişik meridyenlerde farklı kırılması sonucu 2 ayrı odak noktasının oluşması.

n PRESBİYOPİ Ortalama 45 yaşında lensin sertleşmesi sonucu yakında yeterince akomodasyon yapamaması ve yakın

n PRESBİYOPİ Ortalama 45 yaşında lensin sertleşmesi sonucu yakında yeterince akomodasyon yapamaması ve yakın görmenin bozulmasıdır. n Fizyolojik bir olay olup tüm insanlarda görülür. n Tedavide uzak gözlük derecesine 45 yaşında +1. 50 D , 48 yaşında +1. 75 D ve her 2 -3 yıl geçince +0. 25 D cam ilave edilerek tedavi edilir.

1. REFRAKSİYON KUSURLARININ TEDAVİSİ Cam (Gözlük) Tedavisi: A) Sferik (Küresel) Camlar: 1) Kalın kenarlı

1. REFRAKSİYON KUSURLARININ TEDAVİSİ Cam (Gözlük) Tedavisi: A) Sferik (Küresel) Camlar: 1) Kalın kenarlı camlar: Kendilerine gelen ışınları odak noktasından çıkıyormuş gibi dağıtırlar. Myopide. 2) İnce kenarlı camlar: Kendilerine gelen ışınları merceğin odak noktasında toparlarlar. Hipermetropi ve Presbiyopide. B) Silindirik Camlar: Özel dizayn edilen ve sadece istenilen eksende kırma sağlayan camlar. Astigmatizmada. 2. Kontakt Lens Tedavisi: Gözlüğe alternatif olarak, allerjik reaksiyon ve enfeksiyon riskine dikkat edilerek kullanılabilir.