Reformtus istentisztelet 2019 prilis 14 virgvasrnap 2019 PRILIS

  • Slides: 52
Download presentation
Református istentisztelet 2019 április 14. virágvasárnap

Református istentisztelet 2019 április 14. virágvasárnap

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1 -6 • Kezdőének • Textus 212: 1 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Hirdetések (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Főének (ülve). 211/c: 1 -7 • Adakozás (ülve) • Fohász (ülve) • Záróének 348: 1 -5 • Igeolvasás (ülve) • Áldás (állva) • Imádság (állva) • Orgona előjáték • Orgona utójáték

Nt. Gödöllei Károly lelkipásztor napi igeküldő SMS szolgálata: http: //dbsms. parokia. hu http: //www.

Nt. Gödöllei Károly lelkipásztor napi igeküldő SMS szolgálata: http: //dbsms. parokia. hu http: //www. facebook. com/Devotion. By. SMS/ Bibliaolvasó Kalauz: www. reformatus. hu/istentkeresem Csendes Percek: www. csendespercek. hu Mai Ige: www. maiige. hu/maiige

Olvasóasztal

Olvasóasztal

Április 19 -én, nagypénteken 11 órától istentiszteleten adunk hálát Jézus Krisztus megváltó tettéért, kereszthaláláért!

Április 19 -én, nagypénteken 11 órától istentiszteleten adunk hálát Jézus Krisztus megváltó tettéért, kereszthaláláért!

Április 21 -én, húsvétvasárnap 11 órától úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentiszteletet tartunk!

Április 21 -én, húsvétvasárnap 11 órától úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentiszteletet tartunk!

Április 21 -én húsvétvasárnap estétől április 26 -án péntek estéig lelkipásztor a Presbiteriánus Egyház

Április 21 -én húsvétvasárnap estétől április 26 -án péntek estéig lelkipásztor a Presbiteriánus Egyház szervezésében lelkészkonferencián vesz részt.

Április 28 -án, vasárnap délután a Magyar Ház közgyűlésére kerül sor! Előtte ebéd kapható.

Április 28 -án, vasárnap délután a Magyar Ház közgyűlésére kerül sor! Előtte ebéd kapható.

Május 2 -án, csütörtökön este 8: 30 tól a Hastings szolgálatra hívjuk a testvéreket.

Május 2 -án, csütörtökön este 8: 30 tól a Hastings szolgálatra hívjuk a testvéreket.

Május 10 -én, pénteken este 7 órától bibliaórát tartunk a Madari család otthonában (10449

Május 10 -én, pénteken este 7 órától bibliaórát tartunk a Madari család otthonában (10449 Tamarack Ave, Maple Ridge) Téma: Megszokásaink…

Május 24 -én, pénteken este 7 órától bibliaiskola a templomban.

Május 24 -én, pénteken este 7 órától bibliaiskola a templomban.

Május 27 -28 -29, hétfő-szerda csendesnapokat szervezünk Chilliwack-on, festői környezetben a folyó partján, egyik

Május 27 -28 -29, hétfő-szerda csendesnapokat szervezünk Chilliwack-on, festői környezetben a folyó partján, egyik testvérünk vendégházában. Téma: Imádság – ima meghallgatás – imaélet. Jelentkezni lehet Dobos Andreánál 778 -316 -3508

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1 -6 • Kezdőének • Textus 212: 1 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Hirdetések (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Főének (ülve). 211/c: 1 -7 • Adakozás (ülve) • Fohász (ülve) • Záróének 348: 1 -5 • Igeolvasás (ülve) • Áldás (állva) • Imádság (állva) • Orgona előjáték • Orgona utójáték

János 12: 1 – 19 Jézus megkenetése Betániában 1 Jézus tehát hat nappal a

János 12: 1 – 19 Jézus megkenetése Betániában 1 Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott 2 a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál.

3 Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával

3 Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával. 4 Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el 5 akarta őt árulni, így szólt: Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?

6 De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért,

6 De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, 7 amit beletettek. Jézus erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a 8 temetésem napjára szánta; mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.

A nagytanács elhatározza Jézus megölését 9 Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő

A nagytanács elhatározza Jézus megölését 9 Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. 10 A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, 11 mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.

Jézus bevonul Jeruzsálembe 12 Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus

Jézus bevonul Jeruzsálembe 12 Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, 13 pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! 14 Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van 15 írva: „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve. ”

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. 17 Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból.

18 Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy 19 ezt a

18 Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy 19 ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi! János 12: 1– 19

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1 -6 • Kezdőének • Textus 212: 1 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Hirdetések (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Főének (ülve). 211/c: 1 -7 • Adakozás (ülve) • Fohász (ülve) • Záróének 348: 1 -5 • Igeolvasás (ülve) • Áldás (állva) • Imádság (állva) • Orgona előjáték • Orgona utójáték

Jézus bevonul Jeruzsálembe 12 Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus

Jézus bevonul Jeruzsálembe 12 Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, 13 pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! 14 Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van 15 írva: „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve. ”

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. 17 Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. 18 Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. János 12: 12– 18

Mind különbözőek vagyunk

Mind különbözőek vagyunk

Különböző emberek Jézus körül virágvasárnap!

Különböző emberek Jézus körül virágvasárnap!

Semlegesek, zsidó papok, tanítványok…

Semlegesek, zsidó papok, tanítványok…

Sokan semlegesek Istennel, hittel, egyházzal kapcsolatban …

Sokan semlegesek Istennel, hittel, egyházzal kapcsolatban …

Vannak, akik kifejezette n károsnak értékelik…

Vannak, akik kifejezette n károsnak értékelik…

Iceland Declares All Religions Are Weapons Of Mass Destruction March 4, 2019 by Andrew

Iceland Declares All Religions Are Weapons Of Mass Destruction March 4, 2019 by Andrew Hall Reykjavik, Iceland – Iceland’s parliament voted to classify all religions as weapons of mass destruction. Islam, Christianity, Judaism, Hinduism, and Buddhism are now in the same category as nuclear weapons, mustard gas, and weaponized biological agents. “We in parliament felt it necessary to let people know all religion is a mental disorder and a dangerous one at that. ”

The Christian groups the National Church of Iceland is the biggest. This one organization

The Christian groups the National Church of Iceland is the biggest. This one organization has 245, 184 paid up members from a total population of 321, 857 people (76. 2%) – and there are only 16, 608 people in the “no religion” group (5. 2%).

Vannak Istenkeresők, tanítványok, Krisztusimádók.

Vannak Istenkeresők, tanítványok, Krisztusimádók.

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. János 12: 16

17 Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból,

17 Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. 18 Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. János 12: 17– 18

Ma is vannak…

Ma is vannak…

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetnek? 2. Mit nyerhetnek?

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetnek? 2. Mit nyerhetnek?

1. Zsidó papok

1. Zsidó papok

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetnek? 2. Mit nyerhetnek?

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetnek? 2. Mit nyerhetnek?

2. A sokaság

2. A sokaság

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetnek? 2. Mit nyerhetnek?

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetnek? 2. Mit nyerhetnek?

3. A tanítványok

3. A tanítványok

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetsz? 2. Mit nyerhetsz?

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetsz? 2. Mit nyerhetsz?

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetsz? Bizonytalanságot, önvádat, bűntudatot, reménytelenséget, békétlenséget, csüggedést, értéktelenség, elveszettség,

Akik jönnek Jézushoz: 1. Mit veszthetsz? Bizonytalanságot, önvádat, bűntudatot, reménytelenséget, békétlenséget, csüggedést, értéktelenség, elveszettség, szeretetlenség érzését…

Akik jönnek Jézushoz: 2. Mit nyerhetsz? Bűnbocsánatot, békességet, reménységet, örömet, tartást, vezetést, szolgálatot, küldetést,

Akik jönnek Jézushoz: 2. Mit nyerhetsz? Bűnbocsánatot, békességet, reménységet, örömet, tartást, vezetést, szolgálatot, küldetést, szeretetet…

Nem tudom, hogyan jössz, honnan jössz – de azt tudom, hogy Jézus ezt adta,

Nem tudom, hogyan jössz, honnan jössz – de azt tudom, hogy Jézus ezt adta, adja nekem, és akarja adni neked

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1

2019 ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP • Igehirdetésre készü • Köszöntés (állva) lő ének 467: 1 -6 • Kezdőének • Textus 212: 1 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Hirdetések (ülve) • Mi Atyánk (állva) • Főének (ülve). 211/c: 1 -7 • Adakozás (ülve) • Fohász (ülve) • Záróének 348: 1 -5 • Igeolvasás (ülve) • Áldás (állva) • Imádság (állva) • Orgona előjáték • Orgona utójáték