Reformtus istentisztelet 2018 jnius 10 vasrnap 2018 JNIUS

  • Slides: 41
Download presentation
Református istentisztelet 2018 június 10. vasárnap

Református istentisztelet 2018 június 10. vasárnap

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 35: 1 • Gyermekek kivonulása • Textus (ülve) • Igehirdetés Hol a testvéred? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 418: 1 -5 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 449: 1 -4 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 521 • Orgona utójáték

1 Mózes 4: 1– 12 Káin és Ábel 1 Azután Ádám a feleségével, Évával

1 Mózes 4: 1– 12 Káin és Ábel 1 Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól! 2 Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.

3 Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak a föld terméséből. 4Ábel is

3 Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak a föld terméséből. 4Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az ÚR rátekintett Ábelre és 5 áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.

6 Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le

6 Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? 7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!

8 Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a

8 Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.

9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte:

9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?

10 De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám 11 kiált

10 De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám 11 kiált a földből! Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet 12 kiontottál! Ha a földet műveled, többé ne adja neked termőerejét! Bujdosó és kóborló légy a földön! 1 Mózes 4: 1 – 12

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 35: 1 • Gyermekek kivonulása • Textus (ülve) • Igehirdetés Hol a testvéred? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 418: 1 -5 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 449: 1 -4 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 521 • Orgona utójáték

9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? 1 Mózes 4:

9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? 1 Mózes 4: 9

Tudja mi a jó és mi a rossz

Tudja mi a jó és mi a rossz

Megjelenik: félelem, fájdalom, nélkülözés, betegség, egymás közötti feszültség, egymásra mutogatás, szükség, halál… stb.

Megjelenik: félelem, fájdalom, nélkülözés, betegség, egymás közötti feszültség, egymásra mutogatás, szükség, halál… stb.

Az első emberpár elszakadt Istentől – gyermekeik elszakadtak egymástól.

Az első emberpár elszakadt Istentől – gyermekeik elszakadtak egymástól.

Káini lelkület: bűn az – ami kiderül

Káini lelkület: bűn az – ami kiderül

Isten lát! Isten kérdőre von!

Isten lát! Isten kérdőre von!

Eszméltet – keres, hív: 1. Miért gerjedtél haragra? 2. Hol van a testvéred? 3.

Eszméltet – keres, hív: 1. Miért gerjedtél haragra? 2. Hol van a testvéred? 3. Mit tettél?

Eszméltet – keres, hív: 1. Miért gerjedtél haragra?

Eszméltet – keres, hív: 1. Miért gerjedtél haragra?

Útjában van!

Útjában van!

Gyül – öl - ölet

Gyül – öl - ölet

21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.

21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet. ” 22Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére. Máté 5: 21– 22

Gyül – öl - ölet

Gyül – öl - ölet

Gyül – öl ölet

Gyül – öl ölet

9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte:

9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? 1 Mózes 4

Tudni sem akarok róla többé!

Tudni sem akarok róla többé!

10 De az ÚR így szólt: Mit tettél? 1 Mózes 4: 10

10 De az ÚR így szólt: Mit tettél? 1 Mózes 4: 10

34 Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!

34 Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Lukács 23: 34

26És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia 27 napjaiban is: ettek, ittak,

26És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia 27 napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Lukács 17: 26– 27

Eszméltet – keres, hív: 1. Miért gerjedtél haragra? 2. Hol van a testvéred? 3.

Eszméltet – keres, hív: 1. Miért gerjedtél haragra? 2. Hol van a testvéred? 3. Mit tettél?

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 35: 1 • Gyermekek kivonulása • Textus (ülve) • Igehirdetés Hol a testvéred? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 418: 1 -5 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 449: 1 -4 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 521 • Orgona utójáték

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés

2018 JÚNIUS 10. VASÁRNAP ISTEN KÉRDEZ 2. Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Köszöntés (állva) • Kezdőének. 35: 1 • Gyermekek kivonulása • Textus (ülve) • Igehirdetés Hol a testvéred? • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve) 418: 1 -5 • Mi Atyánk (állva) • Fohász (ülve) • Hirdetések (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Adakozás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 449: 1 -4 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve) 521 • Orgona utójáték