Reformtus istentisztelet 2016 prilis 3 vasrnap 2016 PRILIS

  • Slides: 32
Download presentation
Református istentisztelet 2016 április 3. vasárnap

Református istentisztelet 2016 április 3. vasárnap

2016. ÁPRILIS 3. VASÁRNAP Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2016. ÁPRILIS 3. VASÁRNAP Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Textus (ülve) • Kezdőének … 135: 1, 4 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve). . 425: 1 -4 • Mi Atyánk (állva) • Hirdetések (ülve) • Fohász (ülve) • Adakozás (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 457: 1 -5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve). . . 25: 1, 2 • Orgona utójáték

Jelenések 1: 1 – 20 János bizonyságtétele, áldás az olvasóknak 1 Ez Jézus Krisztus

Jelenések 1: 1 – 20 János bizonyságtétele, áldás az olvasóknak 1 Ez Jézus Krisztus kinyilatkoz- tatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak.

2Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, 3 amit látott.

2Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, 3 amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.

7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és

7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam 8 nektek!” Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.

A hét kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése 4 János, az Ázsiában levő hét gyülekezet- nek: Kegyelem

A hét kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése 4 János, az Ázsiában levő hét gyülekezet- nek: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak; 5és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 6 aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

7Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja

7Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Első látomás Patmosz szigetén 9Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban

Első látomás Patmosz szigetén 9Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.

10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak

10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, 11 amely ezt mondta: „Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába”.

12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót

12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén 14 aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja;

15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek

15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek 16 zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.

Megbízatás a könyv megírására 17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő

Megbízatás a könyv megírására 17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az 18 utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkönörökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.

19Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni 20 fognak ezek után;

19Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni 20 fognak ezek után; a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. ” Jelenések 1

2016. ÁPRILIS 3. VASÁRNAP Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2016. ÁPRILIS 3. VASÁRNAP Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Textus (ülve) • Kezdőének … 135: 1, 4 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve). . 425: 1 -4 • Mi Atyánk (állva) • Hirdetések (ülve) • Fohász (ülve) • Adakozás (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 457: 1 -5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve). . . 25: 1, 2 • Orgona utójáték

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3

Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása után negyven napon át megjelent a tanítványoknak és tanította őket.

Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása után negyven napon át megjelent a tanítványoknak és tanította őket.

Száműzetés – Isten eszköze

Száműzetés – Isten eszköze

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3 Miért boldog?

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3 Miért boldog? Mert Jézus győzött!

„Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett

„Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. 14 Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk”. Kolossé 2: 13 – 15

Ki neked Jézus?

Ki neked Jézus?

Milyen képed van Róla?

Milyen képed van Róla?

17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és

17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak 19 a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál…

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják

3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3

2016. ÁPRILIS 3. VASÁRNAP Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Gyermekek kivonulása • Köszöntés

2016. ÁPRILIS 3. VASÁRNAP Istentisztelet rendje: • Orgona előjáték • Gyermekek kivonulása • Köszöntés (állva) • Textus (ülve) • Kezdőének … 135: 1, 4 • Igehirdetés • Gyermekek köszöntése • Imádság (ülve) • Főének (ülve). . 425: 1 -4 • Mi Atyánk (állva) • Hirdetések (ülve) • Fohász (ülve) • Adakozás (ülve) • Igeolvasás (ülve) • Imádság (állva) • Záróének (ülve) 457: 1 -5 • Igehirdetésre készülő • Áldás (állva) ének (ülve). . . 25: 1, 2 • Orgona utójáték