REFERAT OD KOJEG SU MNOGI BJEALI REFERAT KOJI

  • Slides: 17
Download presentation

REFERAT OD KOJEG SU MNOGI BJEŽALI REFERAT KOJI JE MNOGO GODINA BIO JAVNA TAJNA

REFERAT OD KOJEG SU MNOGI BJEŽALI REFERAT KOJI JE MNOGO GODINA BIO JAVNA TAJNA REFERAT KOJEG NI NAJHRABRIJI NISU HTJELI OBJAVITI REFERAT KOJI ĆE UPRAVO SADA VIDJETI NEKOLICINA ODABRANIH KOJI NISU NA KAVI U “VULKANU”

DA, TAKO JE. VI ĆETE UPRAVO SAD VIDJETI REFERAT O. .

DA, TAKO JE. VI ĆETE UPRAVO SAD VIDJETI REFERAT O. .

od ću najvećih Dobar. Jedna dan. Ja je upravo vas djeco uvest zavjera u

od ću najvećih Dobar. Jedna dan. Ja je upravo vas djeco uvest zavjera u koja svijet skriva istinu magični o energetskim zavjera vrpcama! Ali ja sam ovdje da vam razbistrim isprane mozgove! Magični svijet zavjera

Podsjetimo se, u atomskoj fizici smo učili da se elektroni slobodnog atoma nalaze u

Podsjetimo se, u atomskoj fizici smo učili da se elektroni slobodnog atoma nalaze u vezanim stanjima, odnosno u potencijalnoj jami. Vezanost elektrona očituje se time što su sva prisutna stanja energije negativna. Popunjenost stanja određena je raspoloživim brojem elektrona i Paulijevim načelom isključenja. Prema tom načelu više od dva elektrona ne mogu biti na istoj energetskoj razini, odnosno na istoj energetskoj razini mogu se naći dva elektrona sa suprotnim spinom.

DEGENERACIJA ENERGETSKE RAZINE Degeneracija je cijepanje energetske razine udruživanjem atoma u čvrsto stanje. Približavanjem

DEGENERACIJA ENERGETSKE RAZINE Degeneracija je cijepanje energetske razine udruživanjem atoma u čvrsto stanje. Približavanjem atoma dolazi do međudjelovanja te se svaka energetska razina atoma cijepa na veći broj, zbog Paulijeva načela isključenja. Broj nastalih podrazina jednak je broju udruženih atoma. Kako su te energetske razine zbijene na jednom malom području, one tvore tzv. Energetski pojas, odnosno vrpcu.

Potencijalna barijera Uz stvaranje energetske vrpce dolazi i do snižavanja potencijalne barijere između susjednih

Potencijalna barijera Uz stvaranje energetske vrpce dolazi i do snižavanja potencijalne barijere između susjednih atoma. Tada su elektroni iznad snižene barijere.

VAŽNE ČINJENICE Vrpca iznad barijere zove se VODLJIVA VRPCA, a ona ispod VALENTNA VRPCA.

VAŽNE ČINJENICE Vrpca iznad barijere zove se VODLJIVA VRPCA, a ona ispod VALENTNA VRPCA. Između te dvije vrpce nalazi se područje bez energetskih stanja koje se naziva ZABRANJENOM VRPCOM, odnosno ENERGETSKI PROCJEP ili GEP( Eg). Izražava se u e. V. Za električna svojstva važni su samo vanjski, valentni elektroni. Vodiči, izolatori i poluvodiči bitno se razlikuju po svojstvima najviše energijske vrpce.

Tablica energija Eg za neke tvari : TVAR germanij silicij indij dijamant 0, 66

Tablica energija Eg za neke tvari : TVAR germanij silicij indij dijamant 0, 66 1, 08 0, 17 5, 2 g E / e. V

VODIČI Kod vodiča je valentna vrpca samo djelomično popunjena, dakle ima mnogo nepopunjenih stanja.

VODIČI Kod vodiča je valentna vrpca samo djelomično popunjena, dakle ima mnogo nepopunjenih stanja. Kod metala elektroni napučuju energetsku vrpcu iznad barijere. Unutar nje postoji niz slobodnih stanja na koja elektroni mogu prelaziti. Pri tome i dalje vrijedi Paulijevo načelo isključenja. Međutim, razlike između energijskih stanja unutar vrpce su vrlo malene pa se prijelazi zbivaju s vrlo malo energetskih promjena. Slobodno gibanje elektrona s jednog stanja u vrpci na neko drugo stanje metalima omogućuje provođenje struje, te su metali dobri vodiči.

VODLJIVA VRPCA E VALENTNA VRPCA Slika prikazuje vrpce unutar vodičametala. Valentna vrpca je samo

VODLJIVA VRPCA E VALENTNA VRPCA Slika prikazuje vrpce unutar vodičametala. Valentna vrpca je samo ZABRANJEN POJAS djelomično popunjena, tako elektroni u toj vrpci mogu reagirati na el. polje (tj. na male energetske promjene), jer postoje nepopunjena stanja bliskih energija. Zato metali odlično provode VALENTNA VRPCA struju.

IZOLATORI Izolatori nemaju elektrone u vodljivoj vrpci. Elektroni im se nalaze u valentnoj vrpci.

IZOLATORI Izolatori nemaju elektrone u vodljivoj vrpci. Elektroni im se nalaze u valentnoj vrpci. Ne postoji mogućnost prebacivanja elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu zbog velikog energetskog procjepa (5 -8 e. V). Male promjene energije nisu dovoljne da bi se elektroni prebacili preko zabranjenog pojasa i poprimili energetsko stanje iz slobodne vodljive vrpce. Stoga vanjski elektroni ne mogu reagirati na vanjsko el. polje, pa izolatori ne mogu provoditi el. struju!

Elektron se nije uspio prebaciti u vodljivu vrpcu. VODLJIVA VRPCA ZABRANJEN POJAS VALENTNA VRPCA

Elektron se nije uspio prebaciti u vodljivu vrpcu. VODLJIVA VRPCA ZABRANJEN POJAS VALENTNA VRPCA Elektron koji se nalazi u valentnoj vrpci

POLUVODIČI- INTRISTIČNI Poluvodiči su kristali germanija, silicija i indija. Za njih je karakterističan nedostatak

POLUVODIČI- INTRISTIČNI Poluvodiči su kristali germanija, silicija i indija. Za njih je karakterističan nedostatak elektrona u vodljivoj vrpci, ali za razliku od izolatora imaju malen energetski procjep. On iznosi otprilike 1 e. V. Pri izlaganju višoj temperaturi ili el. polju moguće je savladati taj procjep. Prebacivanjem elektrona iz valentne vrpce ostaje prazno mjesto, odnosno šupljina. Ta šupljina igra važnu ulogu u provođenju struje, kao i vodljivi elektron. Šupljine se “gibaju” tako da neki drugi elektron iz valentne vrpce popuni to mjesto, a za sobom ostavlja šupljinu itd. Šupljina je nosioc pozitivnog, a elektron negativnog naboja.

POLUVODIČI- EKSTRINSIČNI Ekstrinsični poluvodiči nastaju dodavanjem primjesa u kristalnu rešetku nekog intrinsičnog poluvodiča. Vrijednost

POLUVODIČI- EKSTRINSIČNI Ekstrinsični poluvodiči nastaju dodavanjem primjesa u kristalnu rešetku nekog intrinsičnog poluvodiča. Vrijednost takvih poluvodiča nalazi se u tome što se njihova vodljivost može kontrolirati preko dodavanja primjesa. Primjese unose i energetsko stanju unutar energetskog gepa. Ta energetska razina omogućiti će prijelaz elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu.

N-tip poluvodiča Nastaje pri dodavanju taljevini čistog poluvodiča primjese peterovalentnog elementa, npr arsena. Atomi

N-tip poluvodiča Nastaje pri dodavanju taljevini čistog poluvodiča primjese peterovalentnog elementa, npr arsena. Atomi arsena se ugrađuju u kristalnu rešetku atoma čistog poluvodiča. Pošto je element čistog poluvodiča četverovalentan, elektron koji je višak ne sudjeluje u vezi i prelazi u podvrpcu isopd vodljive vrpce koja je nastala zbog prisustva primjesa. Taj elektron nema odgovarajuću šupljinu u valentnoj vrpci, pa je koncentracija elektrona veća od koncentracije šupljine. Većinski nosioci su zato elektroni. Primjese su donorske jer doniraju elektrone poluvodiču, a dodatne se en. vrpca naziva donorskom vrpcom, Ed.

Dakle djeco, ovo je bio referat o teoriji energetskih vrpci. Istina koja je njime

Dakle djeco, ovo je bio referat o teoriji energetskih vrpci. Istina koja je njime izrečena neka ne ostane zarobljena u vašim srcima, već je širite dalje kao poruku mira. I učite. . ! Pusa, bok.