Reduksjon og oksidasjoner begreper Reduksjonbegrepet var brukt til

  • Slides: 11
Download presentation

Reduksjon og oksidasjoner begreper Reduksjonbegrepet var brukt til å beskrive omdanningen av jern(iii)oksid til

Reduksjon og oksidasjoner begreper Reduksjonbegrepet var brukt til å beskrive omdanningen av jern(iii)oksid til metallisk jern. Ex Fe₂O₃ (s) Fe (s) (oppvarming av en jernmalm med trekull dannes metallisk jern) Oksidasjon er en prosses der et stoff reagerer med oksygen og dannes et oksid Ex Fe Fe₂O₃ (ruting av jern)

Redoks reaksjon en reaksjon hvor det skjer reduksjon og oksidasjon samtidig Reduksjonsmiddel et stoff

Redoks reaksjon en reaksjon hvor det skjer reduksjon og oksidasjon samtidig Reduksjonsmiddel et stoff som reduserer et annet stoff, men blir oksidert selv. oksidasjonsmiddel et stoff som oksiderer et annet stoff, men blir redusert selv.

Elektrondefenisjon av oksidasjon og reduksjon Reduksjon skjer når et stoff tar opp elektroner Oksidasjon

Elektrondefenisjon av oksidasjon og reduksjon Reduksjon skjer når et stoff tar opp elektroner Oksidasjon er en prosess hvor elektroner blir oppgitt. (oksidasjon kan skje uten oksygen) Ex 2 Mg + O 2 2 Mg. O Vi kan skrive oksidasjon og reduksjon som to halvreaksjoner Oksidasjon: Mg Mg⁺² + 2 e |. 2 Reduksjon: O₂ + 4 e 2 O⁻² ****************** Oksidasjon: 2 Mg⁺² + 4 e Reduksjon: O₂ + 4 e 2 O⁻² ********* Redoks : 2 Mg + O₂ 2 Mg ⁺² + 2 O⁻² eller 2 Mg. O

Oksidasjonstalldefinisjon av oksidasjon og reduksjon • Oksidasjonstall ble innført for å beskrive både delvis

Oksidasjonstalldefinisjon av oksidasjon og reduksjon • Oksidasjonstall ble innført for å beskrive både delvis og fullstendig innføring av elektroner. • Oksidasjonstall eller oksidasjonstilstand brukes som et mål på hvor mange flere eller færre elektroner et atom har i en forbindelse enn det har som et rent grunnstoff.

Fastsettelse av oksidasjonstall

Fastsettelse av oksidasjonstall

Oppgave

Oppgave

I en redoksraksjon blir oksidasjonstallene for atomene i en reaksjonen endret Et atom blir

I en redoksraksjon blir oksidasjonstallene for atomene i en reaksjonen endret Et atom blir redusert hvis oksidasjonstallet minker Et atom blir oksidert dersom oksidasjonstallet øker

Oppgave

Oppgave