Red November Naam Speler Naam Speler 12 Spelregels

  • Slides: 5
Download presentation
Red November

Red November

Naam Speler Naam Speler 1/2

Naam Speler Naam Speler 1/2

Spelregels • • Elke speler kiest een kleur, de kapitein typt de naam van

Spelregels • • Elke speler kiest een kleur, de kapitein typt de naam van de spelers naast de grote smiley’s en plaatst de bijhorende kleine smiley’s in kamer 3 De kapitein bepaalt welke speler eerst speelt en vanaf dan bepalen de spelers vrij de speelvolgorde Een speler mag geen 2 beurten na elkaar spelen (tenzij er maar 2 spelers zijn) Een beurt bestaat uit eender welke combinatie van 2 van de volgende acties: – – • • • Bewegen : van de ene kamer naar de andere stappen Een hulpmiddel oppakken: hamer, brandblusser of snorkel ( ) Een reparatie uitvoeren: een luik repareren ( ) of een brand blussen ( ) Hulpmiddel(len) uitwisselen Na elke actie verplaatst de kapitein de zandloper ( ) op het tijdsspoor. Dus na elke speelbeurt moet de zandloper 2 vakjes verder staan Het tijdsspoor bevat 50 vakjes met hier en daar evenementen. De kleur geeft aan welk soort ramp en het cijfer welke kamer. In het geval van een geblokkeerd luik geven 2 cijfers aan tussen welke 2 kamers het luik vast komt te zitten - waterlek: 1 - brand: 3 - luik: 1/2 - gevonden voorwerp: ? 1 willekeurige speler ontvangt 1 willekeurig hulpmiddel Een kamer die in brand of onder water staat (hoog of laag water) mag je enkel betreden als je het juiste hulpmiddel op zak hebt Als je een luik opent tussen een lege kamer en een kamer met hoog water, verdeelt het water zich onmiddellijk tussen de 2 kamers en krijg je in beide kamers laag water Staat in de 1 e kamer laag water en in de 2 e hoog water, dan ontstaat in beide kamers hoog water! Laag water blijft permanent aanwezig en kan alleen verdwijnen als in de kamer met laag water brand uitbreekt

Spelregels • • • Als in een kamer een waterlek of laag water ontstaat,

Spelregels • • • Als in een kamer een waterlek of laag water ontstaat, zal dit water een aanwezige brand automatisch blussen en wordt de kamer water- en brandvrij Als een speler in een kamer staat waar een brand of waterlek ontstaat, moet hij verplicht tijdens zijn eerstvolgende actie of beurt EERST dit probleem oplossen indien mogelijk (als hij het juiste hulpmiddel op zak heeft). Lukt dit niet dan moet deze speler als eerste actie verplicht de kamer verlaten Elke speler mag van elk hulpmiddel slechts 1 exemplaar dragen Dus 1 van elke soort mag, 2 dezelfde mag niet Alle hulpmiddelen zijn eenmalig inzetbaar, behalve de duikershelm. Die wordt tijdens het eerste “gevonden voorwerp” verloot onder de spelers, is permanent bruikbaar en is de enige in het spel. Alle hulpmiddelen mogen onderling gewisseld worden als 2 spelers in dezelfde ruimte staan en dit kost 1 actie voor de actieve speler De spelers verliezen het spel als: - in elke kamer laag water staat in elke kamer brand woedt geen enkele speler zich nog kan verplaatsen er brand woedt in kamers 3, 6 en 7 tegelijk De spelers winnen het spel als ze na 50 minuten veilig de haven bereiken of maw als ze alle van de hierboven vermelde verliezende situaties kunnen vermijden Red November