Recreatiepark Surae Het gaat niet goed met het

  • Slides: 17
Download presentation
Recreatiepark Surae Het gaat niet goed met het recreatiepark, er zijn te weinig bezoekers!

Recreatiepark Surae Het gaat niet goed met het recreatiepark, er zijn te weinig bezoekers! 1

2 Het gaat niet goed met het recreatiepark, er moet wat gebeuren! Volgende periode

2 Het gaat niet goed met het recreatiepark, er moet wat gebeuren! Volgende periode winst en voldoende liquide middelen! Resultatenrekening Omzet Entreegelden (tickets) Horeca opbrengst Totaal € 1. 100. 000 Kosten: Inkopen Vaste kosten Personeelskosten Afschrijving Rente Totaal € 100. 000 € 575. 000 € 425. 000 € 90. 000 € 30. 000 € 1. 220. 000 Resultaat Neem het gegevens overzicht van Game Surae erbij! € 900. 000 € 200. 000 -€ 120. 000

3 We starten met een kennis Quiz 5 vragen over de balans 5 vragen

3 We starten met een kennis Quiz 5 vragen over de balans 5 vragen over de resultatenrekening 5 vragen over de kasstroom (liquiditeit) Alleen als het antwoord goed is verdien je punten, maar sneller antwoord geven levert meer punten op.

4 Quiz Voor docent Ga naar create. kahoot. it click in het menu op

4 Quiz Voor docent Ga naar create. kahoot. it click in het menu op public kahoots zoek: game Surae Dan: Play - Launch - Start en speel op de telefoon Voor studenten in de klas Ga op je mobiele telefoon naar: Kahoot. it Vul de pincode in en een nickname De quiz wordt op het scherm gespeeld

5 Game Doel: winst Risico: onvoldoende liquide middelen “game over” • de beslissingen van

5 Game Doel: winst Risico: onvoldoende liquide middelen “game over” • de beslissingen van een team hebben geen invloed op een ander team. • ieder team een andere werkelijkheid door andere beslissingen • overleg binnen het team over de te nemen beslissingen

6 Je bent (als team) manager van een recreatie park. In de uitgangsituatie een

6 Je bent (als team) manager van een recreatie park. In de uitgangsituatie een balans en resultatenrekening Wat verandert er op de overzichten als: * Er geld wordt geleend * Er wordt geïnvesteerd * Extra kosten en omzet door een promotie actie * Extra uitgaven personeel of kosten besparen * Zijn er voldoende liquide middelen? De teams gaan beslissen en de gevolgen aangeven in de financiële overzichten. Wie doet dat goed?

7 Balans Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal 1 -1 -2016 900. 000

7 Balans Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal 1 -1 -2016 900. 000 Eigen vermogen 500. 000 Lang vreemd vermogen 400. 000 100. 000 Kort vreemd vermogen 100. 000 1. 000 Totaal 1. 000 Zie de gegevens van Game Surae!

8 Let op: § Elke nieuwe ronde exact dezelfde naam invoeren § Alle bedragen

8 Let op: § Elke nieuwe ronde exact dezelfde naam invoeren § Alle bedragen zonder euro teken § Alle bedragen in duizendtallen (dus zonder 000 ; 50 voor 50 duizend) § Gebruik voor de honderdtallen een komma (dus 50, 3 voor 50 duizend en driehonderd)

9 De beslissingen worden met een google formulier verwerkt in een google docs spreadsheet.

9 De beslissingen worden met een google formulier verwerkt in een google docs spreadsheet.

10 Formulieren en uitslag op: http: //jooplengkeek. nl/surae. html

10 Formulieren en uitslag op: http: //jooplengkeek. nl/surae. html

11 Ronde 1 Balans (200 punten) Keuze Lening € 100. 000 / € 200.

11 Ronde 1 Balans (200 punten) Keuze Lening € 100. 000 / € 200. 000 / € 300. 000 / € 400. 000 Korte of lange termijn Hoe ziet de nieuwe balans eruit? Balans Vaste activa Liquide middelen Totaal 1 -2 -2016 ? ? EV VV Lang VV Kort Totaal ? ? ?

12 Ronde 2 Balans (200 punten) Investering € 100. 000 / € 200. 000

12 Ronde 2 Balans (200 punten) Investering € 100. 000 / € 200. 000 / € 300. 000 / € 400. 000 binnen speeltuin of buiten speeltuin • Liquide middelen minimaal € 100. 000 • Liquide middelen min het kort vreemd vermogen positief • Het eigen vermogen moet minimaal 25% zijn van het totaal vermogen Hoe ziet de nieuwe balans eruit? Balans Vaste activa Liquide middelen Totaal 1 -3 -2016 ? ? EV VV Lang VV Kort Totaal ? ? ?

13 Ronde 3 Resultatenrekening (200 punten) Uitgaande van je investering in ronde 2 Wordt

13 Ronde 3 Resultatenrekening (200 punten) Uitgaande van je investering in ronde 2 Wordt het mooi weer of slecht weer? Investering Ticketomzet Binnen speeltuin Mooi weer Slechte weer Buiten speeltuin Mooi weer Slechte weer € 100. 000 € 200. 000 € 300. 000 € 400. 000 +5% +10% +20% +15% +30% +20% +40% +10% +5% +20% +10% +30% +15% +40% +20%

14 Ronde 3 Resultatenrekening • De afschrijving zijn 10% van de duurzame bezittingen. •

14 Ronde 3 Resultatenrekening • De afschrijving zijn 10% van de duurzame bezittingen. • De rente is 5% van het vreemd vermogen op lange termijn en 10% van het vreemd vermogen op korte termijn. • Aflossingen: 20% van het vreemd vermogen op lange termijn • Keuze ja / nee promotie actie: kosten € 50. 000 of € 0 ; ticket omzet + € 100. 000 of € 0 maar de ontvangsten komen pas volgend jaar! Hoeveel zijn nu: Ticket omzet, afschrijvingen, rente en de winst?

15 Ronde 4 Resultatenrekening (200 punten) Keuze: Investeren in personeel of bezuinigingen? + €

15 Ronde 4 Resultatenrekening (200 punten) Keuze: Investeren in personeel of bezuinigingen? + € 20. 000 of + € 40. 000 of - € 10. 000 Kosten personeel Horeca omzet inkoopkosten + € 20. 000 +20% +5% + € 40. 000 +40% +10% - € 10. 000 0% 0% Hoeveel zijn nu? De horeca omzet, de inkoopkosten en de winst en het eigen vermogen?

16 Ronde 5 Liquiditeit (200 punten) Neem als uitgangspunt de resultatenrekening. De inkoopkosten, vaste

16 Ronde 5 Liquiditeit (200 punten) Neem als uitgangspunt de resultatenrekening. De inkoopkosten, vaste kosten, personeelskosten en rentekosten worden in dezelfde periode betaald en zijn in dit geval dus ook uitgaven. Hoe zit het met afschrijvingen en aflossingen? 50% van de crediteuren (schulden op korte termijn) moeten betaald worden. Let op de ticket omzet!

17 Ronde 5 Liquiditeit Hoeveel zijn nu? Ontvangsten van de omzet, de afschrijvingen in

17 Ronde 5 Liquiditeit Hoeveel zijn nu? Ontvangsten van de omzet, de afschrijvingen in het liquiditeitsoverzicht, aflossingen , het eindsaldo aan liquide middelen? Het eindsaldo aan liquide middelen moet positief zijn! Extra lening nodig? Afsluitkosten € 10. 000, rentekosten volgende periode Strafpunten als de winst en het eindsaldo liquide middelen negatief zijn!