RDIS SEGLYHV S INFOKOMMUNIKCIS ORSZGOS EGYESLET Pannon RIS

  • Slides: 25
Download presentation
RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET Pannon. RIS – Az AIS rendszer bevezetése Magyarországon

RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET Pannon. RIS – Az AIS rendszer bevezetése Magyarországon Rafael Róbert Vezérigazgató-helyettes Budapest, 2011. 08. www. rsoe. hu

Pannon. RIS Témák • Jogi és szervezeti háttér • A bevezetés folyamata • Tapasztalatok

Pannon. RIS Témák • Jogi és szervezeti háttér • A bevezetés folyamata • Tapasztalatok • Nemzetközi kitekintés • Összefoglalás www. rsoe. hu

Pannon. RIS Az RSOE bemutatása • Kiemelten közhasznú társadalmi szervezet • Alapítva: 1982 •

Pannon. RIS Az RSOE bemutatása • Kiemelten közhasznú társadalmi szervezet • Alapítva: 1982 • Országos szervezet, 19 megyei és budapesti tagszervezetekkel • Stratégiai együttműködés hazai kormányzati szervekkel • Fiatal, dinamikus 40 fős csapat Budapesten • Hosszú távú stratégiai együttműködés számos európai szervezettel • ISO 9001 és ISO 27001 minősítés www. rsoe. hu

Pannon. RIS Az RSOE tevékenységei • IT rendszerek fejlesztése és üzemeltetése • Viharjelző rendszerek

Pannon. RIS Az RSOE tevékenységei • IT rendszerek fejlesztése és üzemeltetése • Viharjelző rendszerek fejlesztése és üzemeltetés • Folyami információs szolgáltatások fejlesztése és üzemeltetése • Projektmenedzsment • PR, kommunikáció www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér • 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér • 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről • 39/2003. (VI. 13. ) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről • 219/2007. (VIII. 15. ) Korm. rendelet a folyami információs szolgáltatásokról • 45 /2011. (VIII. 25. ) NFM rendelet a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól • Duna Bizottság ajánlása: DB /Ülésszak 75/20 www. rsoe. hu

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér • Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér • Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7. ) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) • 414/2007/EK rendelet - RIS műszaki iránymutatások • 415/2007/EK rendelet - hajó-helyzetmegállapító és nyomon követő rendszerek • 416/2007/EK rendelet - hajósoknak szóló hirdetmények • 164/2010/EU rendelet - elektronikus hajózási adatszolgáltatás www. rsoe. hu

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér • Az Inland AIS készülékek beszerzése IRIS Europe

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér • Az Inland AIS készülékek beszerzése IRIS Europe II TEN-T projekt • A projekt kedvezményezettje Nemzeti Fejlesztési Minisztérium • Az Inland AIS készülékek tulajdonosa Magyar Állam • Az Inland AIS készülékek vagyonkezelője és használatba adója Nemzeti Közlekedési Hatóság • Az Inland AIS készülékek használatba vevője Hajósgazdák www. rsoe. hu

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér www. rsoe. hu

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér www. rsoe. hu

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér Szolgáltatások • Általános információk • Vízállás • Hajósoknak

Pannon. RIS Jogi és szervezeti háttér Szolgáltatások • Általános információk • Vízállás • Hajósoknak szóló hirdetmények • Hajókövető • Elektronikus hajózási térkép letöltés www. rsoe. hu

Pannon. RIS IRIS Europe I és II projektek • Igényfelmérés • Műszaki specifikáció •

Pannon. RIS IRIS Europe I és II projektek • Igényfelmérés • Műszaki specifikáció • Közbeszerzés Nemzeti Közlekedési Hatóság • Pályáztatás • Szerződéskötés • Használatba adás RSOE • Az NKH támogatása • Dokumentáció • Garanciális javítások szervezése DND Kft. és Horváth és Csiki Kft. • Telepítés, dokumentáció Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A bevezetés folyamata • • Jogszabályalkotás Felügyelet www. rsoe. hu

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • 150 készülék beszerzése • 145 fix készülék •

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • 150 készülék beszerzése • 145 fix készülék • 5 hordozható készülék • 140 készülék kerül(t) telepítésre • 127 készülék magántulajdonban lévő úszólétesítményre • 10 készülék vízügyi igazgatósági hajókra • 3 készülék vízirendészeti hajókra • Évi 20 EUR bérleti díj 5 éven keresztül • Természetesen más gyártmányú eszközzel is teljesíteni lehet a kötelezettséget egész Európában (Inland AIS minősítés)! www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • 45/2011. (VIII. 25. ) NFM rendelet • Hatály:

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • 45/2011. (VIII. 25. ) NFM rendelet • Hatály: • Duna folyam 1811 -1433 fkm és a Szentendrei Duna-ág • IGEN: Hajók, kompok, kisgéphajók, amelyek 12 főnél több utas szállítására engedélyezettek, úszó munkagépek • NEM: Kötelékben továbbított úszólétesítmények, nem szabadon közlekedő kompok • RIS-működtető és a RIS-üzemeltető feladatainak meghatározása • A RIS-ben használható eszközre és szoftverre vonatkozó általános követelmények • AIS készülék használata és a továbbított adatok köre • Az adatkezelés és adattovábbítás szabályai www. rsoe. hu

Pannon. RIS a) a felhasználó mozgószolgálati azonosító számát (MMSI – Maritime Mobile Service Identity);

Pannon. RIS a) a felhasználó mozgószolgálati azonosító számát (MMSI – Maritime Mobile Service Identity); b) az úszólétesítmény nevét vagy azonosítóját; c) az úszólétesítmény hívójelét; d) az úszólétesítmény típusát; e) az Egységes Európai Hajószámot (ENI); f) az úszólétesítmény, vagy a kötelék legnagyobb hosszúságát deciméteres pontossággal; g) az úszólétesítmény, vagy a kötelék legnagyobb szélességét deciméteres pontossággal; h) az úszólétesítmény, vagy a kötelék álló helyzetében mért legnagyobb merülését; i) kötelék esetén a kötelék típusát; j) a szállított veszélyes árura vonatkozóan … meghatározott tájékoztatást; k) az úszólétesítmény, vagy a kötelék helyzetét (WGS 84); l) az úszólétesítmény, vagy a kötelék mederfenékhez viszonyított sebességét (SOG); m) az úszólétesítmény, vagy a kötelék mederfenékhez viszonyított haladási irányát (COG); n) az úszólétesítménynek a globális műholdas navigációs rendszer segítségével meghatározott helyzetét (GNSS/DGNSS); o) a navigációs készülék aktuális dátumnak és zónaidőnek megfelelő rendszeridejét; p) a hajózási állapotot … www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • Vonatkozó HSZH-k • 53/Du/2011 az automatikus hajóazonosító és

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • Vonatkozó HSZH-k • 53/Du/2011 az automatikus hajóazonosító és nyomonkövető rendszer (AIS) bevezetéséről: „… 2011. szeptember 1 -től a magyar lajstromban nyilvántartott hajókra, kompokra és azokra a kisgéphajókra, amelyek 12 főnél több utas szállítására engedélyezettek, továbbá az úszó munkagépekre terjed ki. A kötelezettség alól mentesülnek a kötelékben továbbított úszólétesítmények, és a nem szabadon közlekedő kompok…” www. rsoe. hu

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • Vonatkozó HSZH-k • 65/Du/2011 az úszólétesítményekre telepített AIS

Pannon. RIS A bevezetés folyamata • Vonatkozó HSZH-k • 65/Du/2011 az úszólétesítményekre telepített AIS készülékek meghibásodása esetén szükséges intézkedésekről: „… Az AIS készülékek üzemeltetésére kötelezett hajók és egyéb úszólétesítmények a fedélzeti AIS transponder meghibásodása esetén az üzemzavar tényét kötelesek azonnal bejelenteni a NAVINFO Rádiónak a VHF 22 -es csatornán. A hajózási diszpécserszolgálat az illetékes vízirendészeti rendőri szervvel történt egyeztetést követően tájékoztatja az úszólétesítmény vezetőjét arról a veszteglőhelyről, amelynek eléréséig a meghibásodott készülékkel tovább közlekedhet és ahol a cserét illetve javítást köteles elvégeztetni. Erről a helyről a továbbhajózás csak – a NAVINFO rádió által visszaigazoltan - üzemelő AIS berendezéssel megengedett…” www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS www. rsoe. hu

Pannon. RIS Tapasztalatok • Kezdetben alacsony lelkesedés • A támogatási intenzitás és a biztonsági

Pannon. RIS Tapasztalatok • Kezdetben alacsony lelkesedés • A támogatási intenzitás és a biztonsági funkciók felismerése növelte az elfogadottságot • Telepítés: • Megfelelő / Nem megfelelő előkészítések • Apróbb hiányosságok • A nehézségek ellenére általában megfelelő • Köszönet a hajósgazdáknak és a telepítő cégeknek! • Eszközök meghibásodása – garanciális javítások • Kézzelfogható előny: Inland ECDIS térkép megjelenítő alkalmazás IRIS Europe 3 pályázat www. rsoe. hu

Pannon. RIS Nemzetközi kitekintés – Hajó nyomkövetés • Dunai országok: § Németország: „Selbstwarschau” §

Pannon. RIS Nemzetközi kitekintés – Hajó nyomkövetés • Dunai országok: § Németország: „Selbstwarschau” § Ausztria: kötelező 2008 júliusától § Szlovákia: várhatóan 2012. január 1. § Szerbia: várhatóan 2013. január 1. § Horvátország: 2011. január 1 -től kikötőhöz kapcsolódóan § Románia: folyamatban § Bulgária: folyamatban • „Rajnai” országok § Holland-német közös program: kb. 10. 000 készülék § Belgium (Port of Antwerpen), Franciaország folyamatban www. rsoe. hu

Pannon. RIS Összefoglalás • Széles összefogás volt szükséges • Egyre többen ismerik fel a

Pannon. RIS Összefoglalás • Széles összefogás volt szükséges • Egyre többen ismerik fel a RIS-ből származó előnyöket • Jogszabályi keretrendszer adott • Szolgáltatások széles köre elérhető és további bővítés tervezett • További információ: http: //www. pannonris. hu és http: //www. ris. eu www. rsoe. hu

RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET Köszönöm a figyelmet! Rafael Róbert robert. rafael@rsoe. hu

RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET Köszönöm a figyelmet! Rafael Róbert robert. [email protected] hu www. rsoe. hu