Rdireklm Auditv reklmeszkzk azok az eszkzk amelyek a

  • Slides: 12
Download presentation
Rádióreklám Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a hallás útján hatnak.

Rádióreklám Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a hallás útján hatnak.

Rádióreklám jellemzői • Publicitása: nagy • Széles tömegekhez szóló, általános érdeklődésre számot tartó információk

Rádióreklám jellemzői • Publicitása: nagy • Széles tömegekhez szóló, általános érdeklődésre számot tartó információk eljuttatására alkalmas médium. Nagyszámú ismétlésre alkalmas. • Presztízse az emberi hang meggyőző voltán alapul. • Utóbbi évtizedekben elterjedt: háttérrádiózás • Nem tartalmazhat sok adatot: nem alkalmas a „visszalapozásra”. • Meddőszórás veszélye nagy. • Rugalmas, gyors. • Egy főre jutó költsége alacsony, akár 3 -4 millió emberhez is eljuthat 1 -1 adás.

Rádióadók csoportosítása • Tulajdonos szerint: 1. Közszolgálati rádiók: kiadásaikat az állam fedezi; össztársadalmi érdekek,

Rádióadók csoportosítása • Tulajdonos szerint: 1. Közszolgálati rádiók: kiadásaikat az állam fedezi; össztársadalmi érdekek, kulturális feladatok, speciális rétegigények figyelembe vétele; pl. : Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió

2. Kereskedelmi rádiók: szponzori és reklámbevételek; szórakoztatás, népszerűség, nagy hallgatóság; pl. : Juventus Rádió,

2. Kereskedelmi rádiók: szponzori és reklámbevételek; szórakoztatás, népszerűség, nagy hallgatóság; pl. : Juventus Rádió, Danubius Rádió, Sláger Rádió

Terület szerint: Országos adók: egész országot lefedik; sugárzási idejük nagy; pl: közszolgálati rádiók, nagyobb

Terület szerint: Országos adók: egész országot lefedik; sugárzási idejük nagy; pl: közszolgálati rádiók, nagyobb kereskedelmi rádiók Helyi (regionális) rádiók: behatárolt földrajzi területre korlátozódnak; akár napi pár órára szűkülhet a sugárzási idejük; pl: Balaton Rádió, Kapos Rádió, Lajta Rádió, Csaba Rádió

Rádióreklámok fajtái • Közlemény: egy személy bevonásával készített egyszerű, zene nélküli reklámhír • Narratív

Rádióreklámok fajtái • Közlemény: egy személy bevonásával készített egyszerű, zene nélküli reklámhír • Narratív reklámokban a beszélő vagy beszélők úgy közlik az információt, hogy a hallgatósághoz és nem egymáshoz intézik a mondanivalójukat. • Dialógus reklámokban a reklámüzenet két ember párbeszédéből derül ki • Tájékoztató reklám: egyszerű, informatív, párbeszéd jellegű, zenei összekötéssel és háttérrel készített • Speciális reklám: meghatározott szituációra, érzelmi és értelmi hatásokra épül • Verses reklám: vidám, könnyed hangvételű • Reklámdalok („jingle”) lényege, hogy az információt ritmusos, dallamos környezetben halljuk meg, emiatt jobb az emlékezeti hatása. • Mini reklám: nagyon rövid, márkahűség kialakítására alkalmas

Egyéb hirdetési formák a rádióban • Szponzorált műsorok: gyakori és folyamatos megjelenés; műsor elején

Egyéb hirdetési formák a rádióban • Szponzorált műsorok: gyakori és folyamatos megjelenés; műsor elején és végén találkozhatunk a cégnévvel; a hallgató úgy érezheti, hogy a szponzornak köszönheti a műsort, így pozitívan viszonyul a céghez • Nyereményjátékok szponzorálása során lehetőség van bemutatni a céget, termékeit és a nyereményt. • Reklámriportok alkalmával a vállalat részletes bemutatására van lehetőség, számos érdekes és fontos részlet előtérbe kerülhet. • Műsorvezető által felolvasott reklámok: befolyásolja a bemondó személyisége, megítélése; a hirdetés a műsor részét képezi.

Rádióreklám hatáselemei • Szöveg: rádióreklám legfontosabb összetevője, hiszen ez hordozza a közölni kívánt információkat;

Rádióreklám hatáselemei • Szöveg: rádióreklám legfontosabb összetevője, hiszen ez hordozza a közölni kívánt információkat; nincsenek segítségre a színek és a formák; rövid, tömör, figyelemfelkeltő, meggyőző, hatásos. • Zene: figyelem megragadásában, hangulatfestésben játszik szerepet; bevezető zene, hézagpótló zene, aláfestő zene, háttérzene, befejező zene; egy-egy dallam felidézhet máshol látott reklámokat; szignál összeköti a dallamot a céggel. • Zörejek, zajok: segítséget nyújtanak a marketingüzenet eljuttatásában.

Hangbemondás és egyéb auditív reklámeszközök • Nem annyira elterjedt, szűk rétegeket elérő formái a

Hangbemondás és egyéb auditív reklámeszközök • Nem annyira elterjedt, szűk rétegeket elérő formái a hangosbemondók, amelyek többnyire szorosan kapcsolódnak a kereskedelmi egységhez, vagy adott kereskedelmi formához. Egy részük rögzített módon működik: adott üzlet, szolgáltatóegység területén, időnként hirdetéseket, valamint közérdekű információkat, kellemes zenéket sugároznak. Másik megoldás, hogy a mikrofonokat kivezetik az üzleten kívülre, és így keltik fel az üzlet akcióira, áruválasztékára a figyelmet. A hangosbemondók azonban járművekre is felszerelhetők. Helyi rendezvények meghirdetésére lakótelepeken alkalmasak. Speciális fajtája például a Family Frost jellegzetes szignálja.

 • A vállalatok audiokazettán is reklámozhatják termékeiket. Például egy újság egy híres színészt

• A vállalatok audiokazettán is reklámozhatják termékeiket. Például egy újság egy híres színészt kér fel, hogy olvassa fel a cég hirdetését, melyet ezután hangkazettán küldenek el a potenciális ügyfeleknek. A hirdetés vonzerejét az ismert, meggyőző hang jelenti. • CD-t is fel lehet használni hirdetésre, de ez inkább reklámajándéknak tekinthető. A vásárlót a cég termékeihez illő hanganyaggal ajándékozzák meg. pl. : karácsonyi üdvözlőlapokhoz karácsonyi zenéket tartalmazó CD melléklet. • Kék, zöld számok, telefonvonalak jelentősége is megnőtt, melyek helyi tarifával, vagy ingyenesen hívhatók. Legújabb telefonos reklámforma a Free phone. Lényege, hogy egy megadott telefonszámot kell felhívni, és egy percből a felét az elhangzó reklámok hallgatásával kell tölteni.

Készítette: • Bimbó Csilla • Tóth Gyöngyi • 2010. 11. 19. • 13. b

Készítette: • Bimbó Csilla • Tóth Gyöngyi • 2010. 11. 19. • 13. b osztály