RB Kring Gelderland E O Wet uitfasering pensioen

  • Slides: 19
Download presentation
RB Kring Gelderland E. O. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer oktober 2016 Mr.

RB Kring Gelderland E. O. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer oktober 2016 Mr. Peter A. ter Beest MPLA [email protected] nl

Inhoud • Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer; – Achtergrond; • Brief Wiebes van

Inhoud • Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer; – Achtergrond; • Brief Wiebes van 17 december 2015; – Civieljuridische aspecten; – Definitieve keuzes – – – – • (brief Wiebes van 1 -7 -2016); Afkoop; Oudedagsverplichting (OV); Premievrij laten staan; Terughalen verzekerd pensioenkapitaal; Partner; Overig; Zorgplicht.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Achtergrond) • Complexiteit t. a. v. de vaststelling

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Achtergrond) • Complexiteit t. a. v. de vaststelling pensioenaanspraak; • Discrepantie fiscale en commerciële waarde: • Klem op dividend; • Sanctie in de loonheffingsfeer (art. 19 b Wet B); • Best Estimate waardering; • Risico’s van eigen beheer: • Rente risico; • Langlevenrisico; • Overlijdensrisico; • Indexatierisico; • Problematiek bij echtscheiding

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (brief Wiebes 17 -12 -2015) • • •

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (brief Wiebes 17 -12 -2015) • • • Eigen beheer: ‘fiscale aftrekpost’; Maximaal € 100. 000; Vpb van 48% naar 20/25%; Lage rentestand; Economische positie; Administratief.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (brief Wiebes 17 -12 -2015 (2)) • Financiële

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (brief Wiebes 17 -12 -2015 (2)) • Financiële voordelen zijn minder; • Gebrek aan flexibiliteit (gezien hoge commerciële voorziening); • Hoge administratieve lasten; • Nauwelijks nog nieuwe opbouw; • Moeten we nog wel doorgaan?

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (civiel juridische aspecten) • Civiele recht is leidend

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (civiel juridische aspecten) • Civiele recht is leidend (verbintenissenrecht); • Hoofdregel: • Het blijft pensioen, echter zonder toekomstige opbouwfaciliteit; • Gemaakte afspraken i. h. k. v. echtscheiding; • Gemaakt afspraken i. h. k. v. huwelijksevoorwaarden; • Overgangsrecht facultatief ontbinding pensioenovereenkomst door alle belanghebbenden/wijziging afspraken echtscheiding. • Echtscheiding: verschil tussen verevening en conversie; • Aandachtspunten: – – Huwelijksgoederenrecht; Huwelijksvoorwaarden; Testament of wettelijke standaard verdeling; Alternatief: afgesloten pensioen- en lijfrenteverzekeringen.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (definitieve keuzes (brief van 1 -7 -2016)) •

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (definitieve keuzes (brief van 1 -7 -2016)) • Na ontbinding pensioenovereenkomst: prijsgeven aanspraak voor zover w. e. v > fiscale waarde, MITS (art. 38 n Wet LB): – Geheel wordt afgekocht; of – Geruisloos wordt omgezet in oudedagsverplichting (OV); • overgangsregime 3 jaar; • Aflopende korting bij afkoop 2017 (34, 5%), • • • 2018 (25%) en 2019 (19, 5%) Pensioenovereenkomst niet ontbonden: premievrije pensioenaanspraak; Bepalende datum ‘waardering’: ultimo 2015; 2 miljard extra belastinginkomsten ingeboekt? !

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (voorbeeld afkoop) • • • DGA, 50 jaar,

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (voorbeeld afkoop) • • • DGA, 50 jaar, partner 48 jaar; Opgebouwd OP (67): € 50. 000, NP 35. 000; Fiscale voorziening: € 326. 788 (2015) en € 341. 042 (1 -1 -2017); Commerciële voorziening: € 750. 000; (RJ-voorziening: € 585. 000); – Art. 38 o Wet LB: • Afkoop (1 -1 -2017): 65, 5% x € 326. 788 = € 214. 046 (heffingsgrondslag); – LB/IB heffing: max. 52% x € 214. 046 = € 111. 304 – Verschil voorziening 2015 en afkoopdatum 100% belast: 52% x € 14. 254 = € 7. 412. – Totaal: € 118. 716, --. • Restant van € 341. 042 wordt uitgekeerd Box III, of verrekend in RC of aflossen hypotheek of storting Agio, of TBS; • Voorziening vervalt; • Let op! Dekkingsgraad BV speelt geen rol!

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (oudedagsverplichting (1)) – Art. 38 p Wet LB:

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (oudedagsverplichting (1)) – Art. 38 p Wet LB: • ‘Bancaire lijfrente’ (inkomsten uit vroegere dienstbetrekking); • Oprenting met de marktrente (U-rendement), dus variabel per jaar; • Uitkeren als ‘lijfrente’: 20 jaar + de jaren voor de AOW-datum (max. 5 jaren daarvoor); • Per jaar wor. Pdt er 1/20, 1/19, 1/18 uitgekeerd etc. • Geen uitstel; • Vanuit eigen beheer of ‘(bancair) verzekeren’; • Bij overlijden gaan de resterende termijnen naar de partner/erfgenamen; • Ook bij overlijden voor pensioendatum moet termijnen gaan lopen.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (oudedagsverplichting (2)) • Artikel 19 b Wet LB/

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (oudedagsverplichting (2)) • Artikel 19 b Wet LB/ 30 i AWR (2016) blijft van toepassing • Sanctie: ‘aanspraak’ progressief belast + 20% revisierente; • Dividendtoets: het moment van dividend uitkeren, fiscaal = commercieel; • Voor nabestaandenlijfrente voor pensioendatum moet/kan een externe verzekering gesloten; • Nabestaandenpensioen kan ook (volledig verzekerd op risicobasis) • De wet VPS (echtscheiding) is niet van toepassing.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (oudedagsverplichting (voorbeeld)) • • DGA, 50 jaar, partner

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (oudedagsverplichting (voorbeeld)) • • DGA, 50 jaar, partner 48 jaar; opgebouwd OP (67): € 50. 000, NP 35. 000; fiscale voorziening 1 -1 -2017: € 341. 042; commerciële voorziening: € 750. 000; (RJ-voorziening: € 585. 000); voorziening OV op 67: € 477. 460; na omzetting P. U. : € 23. 873( jaar 1) € 24. 350 (jaar 2); nodig voor NP € 35. 000 € 1. 400. 000. • Belangrijkste verschillen met afkoop: geen directe heffing, kost nu geen liquiditeit maar wel dividend “klem”weg.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (premievrij laten staan) • DGA, 50 jaar, partner

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (premievrij laten staan) • DGA, 50 jaar, partner 48 jaar; • opgebouwd OP (67): € 50. 000, NP 35. 000; • fiscale voorziening: € 341. 042 € 740. 000; • commerciële voorziening: € 750. 000 € 1. 500. 000; • (RJ-voorziening: € 585. 000 € 1. 100. 000; • vaststellingsovereenkomst m. b. t. premievrij maken; • dividendklem blijft; • nodig voor NP € 35. 000 € 1. 400. 000.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (terughalen verzekerd pensioenkapitaal) • Volledig verzekerd pensioen: –

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (terughalen verzekerd pensioenkapitaal) • Volledig verzekerd pensioen: – Terughalen waardeoverdracht ter verwerving van pensioenrechten in EB! – Kan tot 1 -1 -2017! – Na 2017 verboden handeling sanctie 19 b Wet LB! • Vaste verhouding EB en Verzekeren (bijv. 50: 50): – Terughalen waardeoverdracht ter verwerving van pensioenrechten in EB! – IDEM • Niet vaste verhouding EB en Verzekeren: – – Terughalen wijziging veiligstelling Art. 19 a en 19 b Wet LB 2016 van toepassing (art. 38 n Wet LB) Switchen EB en verzekeren Belastingdienst: in strijd met bedoeling wetgever!

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Partner) • Partner: – Moet schriftelijk akkoord gaan

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Partner) • Partner: – Moet schriftelijk akkoord gaan infoplicht Belastingdienst < 1 maand; – Wet VPS niet van toepassing – Wet VPS n. v. t. op oudedagsverplichting? • Huwelijkse voorwaarden? • Wet VPS wel van toepassing ongeacht huwelijksevoorwaarden? • Bij afkoop speelt WVPS niet meer; • Successiewet: schenkingsrechten?

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (overig (1)) • Ingegane pensioenen: afkoop en oudedagsverplichting;

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (overig (1)) • Ingegane pensioenen: afkoop en oudedagsverplichting; • 20 jaar minus de reeds ingegane jaren (dus max. tot 85 jaar!) • Waardering moment van afkoop/OV; • Verzekerd kapitaal terughalen naar eigen beheer tot 2017, geen afkoopkorting; • Verzekerd pensioen blijft, idem (bancaire) lijfrente.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (overig (2)) • BV met ‘vreemde’ aandeelhouders: schenkingsbelasting?

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (overig (2)) • BV met ‘vreemde’ aandeelhouders: schenkingsbelasting? • Gevolgen voor evt. actiefpost? Vrijval! • Pensioen in meerdere lichamen? Meerdere keuzes? • Verevend pensioen: vrije keus ‘eigen deel’ in eigen beheer? • Deel opbouw in 2016 > 125% opbouw in 2015, geen afkoopreductie (OV? ) Art. 38 q Wet LB; • Let op r-c na afkoop en hoogte gebruikelijk loon.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (overig (4)) • 100%-toets vervalt; • idem 70%-toets

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (overig (4)) • 100%-toets vervalt; • idem 70%-toets PP (ook t. b. v. uitruil); • doorwerkvereiste vervalt, ingang uiterlijk 5 jaar na AOW; • actuariële herrekening % i. v. m. pensioendatum 1 e van de maand vervalt.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (advisering) • Advies afkoop of omzetting in OV

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (advisering) • Advies afkoop of omzetting in OV liquiditeiten, belastingdruk, box III heffing, rc; Psychologisch aspect kleine voorzieningen afkopen kleine pensioenen oudedagsverplichting afhankelijk van inkomensbehoefte premievrij laten staan • • • Advies en afspraken DGA/(ex)Partner Gevolgen NP Vastlegging afkoop of ‘OV-overeenkomst’ Toekomstige opbouw? Financiële planning?

 • Hartelijk dank! 19

• Hartelijk dank! 19