RAZVOJNI PROGRAM HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA Uloga Hrvatskog olimpijskog

  • Slides: 35
Download presentation
RAZVOJNI PROGRAM HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

RAZVOJNI PROGRAM HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

Uloga Hrvatskog olimpijskog odbora u sustavu sporta Hrvatski olimpijski odbor je najviša nevladina nacionalna

Uloga Hrvatskog olimpijskog odbora u sustavu sporta Hrvatski olimpijski odbor je najviša nevladina nacionalna sportska udruga u koju se udružuju nacionalni sportski savezi, sportske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu te druge udruge čija je djelatnost od značaja za promicanje sporta, sa ukupno 117 članova, sukladno Zakonu o sportu i Statutu HOO stvara uvjete za nesmetan razvoj sporta i olimpijskog pokreta u RH. HOO provodi program javnih potreba sporta državne razine, skrbi o pripremama i sudjelovanju hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama i drugim više športskim natjecanjima, sa nacionalnim sportskim savezima brine o pripremama i sudjelovanju hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima, putem razvojnih programa skrbi o sportašima i trenerima nacionalne razine, rješava u postupcima kategorizacije sportaša, sudjeluje u realizaciji poticanja razvoja sporta na lokalnoj i županijskoj razini te obavlja druge zadaće sukladno hrvatskim i međunarodnim sportskim propisima.

Što su Razvojni programi Hrvatskog olimpijskog odbora? • Razvojni programi HOO-a su dopunski programi

Što su Razvojni programi Hrvatskog olimpijskog odbora? • Razvojni programi HOO-a su dopunski programi namijenjeni najboljim sportašima u dobi od 15 godina pa sve do vrhunskih sportaša koji nastupaju na Olimpijskim igrama. Svrha programa individualni je pristup svakoj kategoriji sportaša koji se očituje kroz osiguranje stručnih, tehničkih i materijalnih uvjeta koji u konačnici imaju za zadatak osigurati nesmetane uvjete za razvoj svakog pojedinog sportaša. Veliki broj olimpijaca i osvajača medalja na Olimpijskim igrama u jednom dijelu svoje sportske karijere bili su korisnici baram jednog od razvojnih Programa kao npr. Janica i Ivica Kostelić, Blanka Vlašić, Sandra Perković, Sara Kolak, Valent i Martin Sinković, Damir Martin itd. • Hrvatski olimpijski odbor prati sportaše u pet Razvojnih programa u pojedinačnim i ekipnim sportovima.

Programima se osiguravaju financijska sredstva za: • • dodatne pripreme i natjecanja športske stipendije

Programima se osiguravaju financijska sredstva za: • • dodatne pripreme i natjecanja športske stipendije korištenje športskih objekata nabavu športske opreme i rekvizita testiranja vitaminizaciju i dopunsku prehranu zdravstvenu skrb osiguranje zdravstveno osiguranje

Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Razvojni program I) - Program potpore sportašima mlađih

Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Razvojni program I) - Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija početni je program za sportaše u Hrvatskom olimpijskom odboru. Korisnici programa sportaši su u dobi od 15. do 16. godina. Program I ima razvojni karakter koji osigurava nacionalnim savezima dopunska sredstva u odnosu na sredstva osigurana kroz redovni program za pripadajući nacionalni sportski savez sredstva Programa I mogu koristiti samo sportaši u individualnim sportovima, te sportaši koji slijedom specifičnosti pojedinih sportova nastupaju u natjecanjima parova, štafeta, posada kao i sportaši za ekipno postignuće u individualnom sportu.

Program poticaja sportašicama mlađih dobnih kategorija u ekipnim sportovima - Program poticaja sportašicama mlađih

Program poticaja sportašicama mlađih dobnih kategorija u ekipnim sportovima - Program poticaja sportašicama mlađih dobnih kategorija u ekipnim sportovima je razvojni program kojim se nacionalnim sportskim savezima osiguravaju sredstva koja su dopunska u odnosu na sredstva osigurana kroz redovni program - Program je namijenjen samo Nacionalnim sportskim savezima koji imaju organizirani sustav natjecanja za dobne kategorije u kojima su nominirali određenu ekipu za ovaj Program. - Partneri u ovom Programu su Nacionalni sportski savezi i Hrvatski olimpijski odbor koji zajednički financiraju ekipu u odnosu 40: 60 posto, s tim da su se savezi obavezali da će 40% sredstava za svoju ekipu izdvojiti iz vlastitih sredstava.

Individualni program posebne skrbi o mladima - Sredstva Programa sportaši mogu koristiti dok se

Individualni program posebne skrbi o mladima - Sredstva Programa sportaši mogu koristiti dok se nalaze na listi korisnika Programa , u pravilu, sportaši u dobi od 17, 18, 19 i 20 godina, odnosno od navršene 17. godine života pa do kraja 20. -e godine života. - Sportaši mogu koristiti sredstva Programa do tri (3) godine. - Programom se prate sportaši koji su svojim rezultatima već dokazali svoju kvalitetu na najvećim međunarodnim natjecanjima sukladno kriterijima za participiranje u ovom Programu te predstavljaju potencijal za daljnji napredak i vrhunske rezultate i u seniorskoj konkurenciji

Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima - Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim

Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima - Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima je Program u kojem su korisnici sportaši juniorskih ekipa od 16 -20 godine starosti koji su sa svojim ekipama već ostvarili značajne rezultate na svjetskim i europskim prvenstvima. - Korisnici mogu biti perspektivni mladi sportaši, članovi nacionalne kadetske ili juniorske ekipe, od 16 do 20 godine starosti koja je ostvarila plasman od 1. do 3. mjesta na svjetskim ili europskim prvenstvima. - Ovaj program više nije poticajan već se od sportaša očekuju ozbiljniji sportski dosezi, a u praksi imamo primjera gdje naj nadareniji sportaši juniorske kategorije nastupaju u sastavu seniorskih reprezentacija.

Program potpore kvalitetnim sportašima - Pravo na korištenje ovog razvojnog programa imaju sportaši koji

Program potpore kvalitetnim sportašima - Pravo na korištenje ovog razvojnog programa imaju sportaši koji u kontinuitetu potvrđuju svoje rezultatske dosege u međunarodnoj konkurenciji bilo pojedinačno ili kao članovi posade, štafete ili para. Ovaj razvojni program obuhvaća sportaše u dobi od 20 do 24 godine koji su ostvarili kriterijske rezultate u mlađoj seniorskoj kategoriji. Iznimno, slijedom Olimpijskog programa sportaši olimpijskih sportova sredstva ovog programa mogu koristiti i duže od navršenih 24. godine. - To su sportaši koji su izlazno godište u juniorskoj konkurenciji i ulazno u seniorskoj. Upravo ta promjena u dobnoj kategoriji za većinu sportaša je stresna zbog jače međunarodne konkurencije i većih očekivanja što obvezuje hrvatski sport na najveću moguću potporu sportašima te kategorije i njihovim matičnim sportskim savezima.

Program za sufinanciranje rada trenera: • Program potpore rada trenera možda je jedan od

Program za sufinanciranje rada trenera: • Program potpore rada trenera možda je jedan od najbitnijih razvojnih programa Hrvatskog olimpijskog odbora. U procesu proizvodnje sportskih rezultata upravo je trener ključna osoba koja kratkoročno i dugoročno planira sistem treninga i nastupa na velikim sportskim natjecanjima. Jednako tako bitan segment u postizanju vrhunskih sportskih rezultata je i provedba treninga na objektima sporta sa svojim sportašima. Ovaj razvojni program koriste uglavnom već etablirani stručnjaci koji su se sa svojim sportašima dokazali na međunarodnoj sceni. Cilj i svrha ovog programa je osigurati nesmetan rad našim vrhunskim stručnjacima kao i unapređenje stručnog rada unutar nacionalnih selekcija. Treneri u ovom razvojnom programu razvrstani su u šest kategorija. • 1. vrhunski treneri • 2. treneri ekipnog olimpijskog sporta • 3. vrsni treneri • 4. kvalitetni treneri • 5. treneri mlađih dobnih skupina • 6. treneri za razvoj pojedinog sporta • Prve tri kategorije bave se dominantno seniorskim nacionalnim vrstama dok ostale tri kategorije obuhvaćaju rad sa selekcijama mlađih dobnih kategorija. Treneri u program ulaze isključivo temeljem ostvarenog sportskog rezultata sa svojim selekcijama ili sportašima dok treneri u kategoriji za razvoj pojedinog sporta ulaze temeljem dvogodišnjeg projekta koji se sastoji od četiri perioda po šest mjeseci te ukoliko trener ostvaruje etapne ciljeve može biti korisnik programa dvije godine i više.

Praćenje i kontrola realizacije programa: • Unutar Hrvatskog olimpijskog odbora postoji stručna služba koja

Praćenje i kontrola realizacije programa: • Unutar Hrvatskog olimpijskog odbora postoji stručna služba koja prati zajedno sa Nacionalnim sportskim savezima razvoj svakog pojedinog sportaša te usklađuje programe prema potrebama sporta. Nacionalni sportski savezi za svoje sportaše predaju tranzitivne i finalne ciljeve sezone te četverogodišnjeg ciklusa i financijske planove. Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora • svakih šest mjeseci analizira i prati postignuta dostignuća sportaša, te u skladu s rezultatima analizira i donosi prijedlog odluke o produženju programa. Za potrebe analize i kontrole programa formira se stručna radna grupa koja donosi mišljenje te materijal upućuje na Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora, koje donosi konačnu odluku. Uspješnost Razvojnih programa Hrvatskog olimpijskog odbora mjeri se brojem prelazaka iz jednog u drugi Razvojni program te financijskom realizacijom programa.

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR KATEGORIZACIJA SPORTAŠA Plivanje Zagreb, 27. rujan 2019.

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR KATEGORIZACIJA SPORTAŠA Plivanje Zagreb, 27. rujan 2019.

Što je kategorizacija sportaša? Kategorizacija sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOOa u razvrstavanju

Što je kategorizacija sportaša? Kategorizacija sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOOa u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno o ostvarenom rezultatu I → 4 godine II → 2 godine III→ 1 godina IV → 1 godina VI → 1 godina

Sportaši ju najčešće koriste. . . … iz FINANCIJSKIH razloga ostvarivanje prava na stipendiju

Sportaši ju najčešće koriste. . . … iz FINANCIJSKIH razloga ostvarivanje prava na stipendiju subvencioniranje školarina (NOVO) … za ostvarivanje dou dodatno bodovanje pri upisu na fakultet veći broj izostanaka s nastave/predavanja odgovaranje po dogovoru

Što može biti osnova za kategorizaciju? • plasman • sudjelovanje • norma

Što može biti osnova za kategorizaciju? • plasman • sudjelovanje • norma

Olimpijske discipline (50 m) SK “A” MI/U NI PH 2. -4. 1. -3. 1.

Olimpijske discipline (50 m) SK “A” MI/U NI PH 2. -4. 1. -3. 1. -2. 5. -6. 2. -3. 4. -8. 3. -4. OI SP EP I 1. -8. 1. -6. SR II 9. -16. 7. -12. Norma II 1. -3. 1. III Sudj. 13. -16. Norma III 4. -8. 9. -16. IV Sudj. (ukupno) SK

Olimpijske discipline (50 m) SP EP II Norma II 1. III Norma III 2.

Olimpijske discipline (50 m) SP EP II Norma II 1. III Norma III 2. -5. 1. -4. IV 6. -12. 5. -8. V 13. -20. 9. -15. YOG EYOF 1. -6. 1. -2. PH 1. -3.

Olimpijske discipline (50 m) KADETI PH VI Sudj. 1. -3.

Olimpijske discipline (50 m) KADETI PH VI Sudj. 1. -3.

Neolimpijske discipline (50 m) Olimpijske i neolimpijske discipline (25 m) SENIORI

Neolimpijske discipline (50 m) Olimpijske i neolimpijske discipline (25 m) SENIORI

Neolimpijske discipline (50 m) Olimpijske i neolimpijske discipline (25 m) JUNIORI

Neolimpijske discipline (50 m) Olimpijske i neolimpijske discipline (25 m) JUNIORI

Neolimpijske discipline (50 m) Olimpijske i neolimpijske discipline (25 m) EP IV KADETI PH

Neolimpijske discipline (50 m) Olimpijske i neolimpijske discipline (25 m) EP IV KADETI PH 1. V VI Sudj. 1. -2.

Osnovni uvjeti za stjecanje prava na kategorizaciju PRVENSTVO HRVATSKE

Osnovni uvjeti za stjecanje prava na kategorizaciju PRVENSTVO HRVATSKE

Osnovni uvjeti za stjecanje prava na kategorizaciju Naziv natjecanja Broj sportaša* Broj kontinenata SP

Osnovni uvjeti za stjecanje prava na kategorizaciju Naziv natjecanja Broj sportaša* Broj kontinenata SP 15 3 EP 12 - SK 10 2 EK 10 - “A” 10 - MEĐUNARODNA NATJECANJA • *broj sportaša iz (toliko) različitih zemalja

Dodatne okolnosti pod kojima se može ostvariti pravo na kategorizaciju • PROBLEM • Rezultat

Dodatne okolnosti pod kojima se može ostvariti pravo na kategorizaciju • PROBLEM • Rezultat je ostvaren u “međukategoriji” koja nije u kriterijima za kategorizaciju sportaša • Na SP ili EP, odosno SK ili EK nije nastupio dovoljan broj sportaša (ili nedostaje kontinenata) • RJEŠENJE • Primjenuju se kriterijski rezultati i uvjeti za prvu nižu kategoriju (3. 7. ) • Rezultat se priznaje ako se radi o rezultatu za I, II (seniori) ili III (juniori i kadeti) kategoriju, uz uvjet da je plasman u 1/3 i da su nastupili sportaši iz minimalno 6 zemalja. U tom slučaju sportaša se razvrstava u jednu kategoriju niže. (6. 5. )

Zaključak: Razvojni programi Hrvatskog olimpijskog odbora nude sadržaje koji su u skladu s vrhunskim

Zaključak: Razvojni programi Hrvatskog olimpijskog odbora nude sadržaje koji su u skladu s vrhunskim svjetskim modelima praćenja sportaša i jedan od ciljeva programa je, ne samo omogućiti te sadržaje korisnicima programa, nego i motivirati Saveze da ga primjenjuju i na ostale svoje sportaše i trenere. Struktura razvojnih programa sadrži elemente koji pokrivaju sve potrebno za razvoj vrhunskog sportaša, od dodatnih priprema i natjecanja, troškova objekata, opreme i rekvizita, testiranja, vitaminizacije, zdravstvene skrbi, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od ozljede i stipendija u Razvojnom programu III, koje su na raspolaganju korisnicima programa, a koje nacionalni sportski savezi koriste u skladu s potrebama sportaša. Treneri su kao i sve ostale djelatnosti na tržištu rada u europskim i svjetskim okvirima, gdje im se pružaju razne mogućnosti, a Razvojni programi za trenere im osiguravaju financijsku stabilnost i sigurnost zbog koje nemaju potrebe odlaziti na druga tržišta rada. Važno je naglasiti da je velika većina sudionika i osvajača olimpijskih odličja kroz Razvojne programe Hrvatskog olimpijskog odbora prepoznata od najranije dobi, ( kadeti i juniori) i praćena je kroz Razvojne programe, od svojeg sportskog sazrijevanja do šampiona. Hrvatski olimpijski odbor mora nužno pratiti trend razvoja sporta kao i tehnologiju proizvodnje vrhunskih sportskih rezultata, kako bi omogućili i dali šansu našim sportašima da se ravnopravno nose sa ostalom konkurencijom u smislu tehnologije, dok na žalost, još neko vrijeme nećemo biti u mogućnosti pratiti financijske trendove koji su samo jedan od preduvjeta za ostvarivanje vrhunskih sportskih postignuća.