Raziskovanje o porabi energije in goriv v gospodinjstvih

  • Slides: 17
Download presentation
Raziskovanje o porabi energije in goriv v gospodinjstvih Teja Rutar Oddelek za statistiko okolja

Raziskovanje o porabi energije in goriv v gospodinjstvih Teja Rutar Oddelek za statistiko okolja in energetike teja. [email protected] si

IZVEDBA RAZISKOVANJA • Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih. • Podatki o

IZVEDBA RAZISKOVANJA • Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih. • Podatki o oskrbi z energijo iz drugih statističnih raziskovanj. • Podatki o porabi energije in goriv (po namenih in vrstah energetskih virov) ter o načinih in virih za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode so bili izračunani s pomočjo modela rabe energije v gospodinjstvih (IJS) – podatki za leti 2009 in 2010. • Podatki o opremljenosti z gospodinjskimi aparati in žarnicami, o avtomobilih itd. izhajajo neposredno iz ankete – podatki za leto 2010. Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

IZVEDBA ANKETE • Pilotno telefonsko anketiranje (testiranje vprašalnika): 24. – 26. 5. 2010 –

IZVEDBA ANKETE • Pilotno telefonsko anketiranje (testiranje vprašalnika): 24. – 26. 5. 2010 – 156 enot. • Glavno kombinirano (telefonsko in terensko) anketiranje: 13. 9. – 7. 11. 2010 – 6. 000 enot (3. 986 telefonsko). • Vzročni načrt je bil stratificiran glede na tip naselja, statistično regijo, prisotnost kmetijske dejavnosti, glavni sistem ogrevanja stavbe, starost stavbe in število stanovanj v stavbi. • Stopnja odgovora: 67, 8 % (3. 945 od 5. 818 ustreznih enot) Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

METODOLOGIJA • Anketirali smo zasebna stanovanja, skupinska gospodinjstva (samostan, dom za starejše ipd. )

METODOLOGIJA • Anketirali smo zasebna stanovanja, skupinska gospodinjstva (samostan, dom za starejše ipd. ) in vikendi niso prišli v poštev. • Odgovarjal je lahko kdorkoli, ki živi v izbranem stanovanju. • Poročevalsko obdobje = zadnjih 12 mesecev. Če je gospodinjstvo živelo v izbranem stanovanju manj kot 12 mesecev, ni bilo primerno za anketiranje. • Enota na katero se nanašajo odgovori je stanovanje. • Več na: http: //www. stat. si/doc/metod_pojasnila/18 -154 -MP. htm Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

DISEMINACIJA REZULTATOV • PO o porabi energije in goriv v gospodinjstvih (12. 7. 2011):

DISEMINACIJA REZULTATOV • PO o porabi energije in goriv v gospodinjstvih (12. 7. 2011): http: //www. stat. si/novica_prikazi. aspx? id=4051 • EO o porabi energije in goriv v gospodinjstvih (4. 10. 2011): http: //www. stat. si/novica_prikazi. aspx? id=4228 • Tabele objavljene v SI-STAT: http: //pxweb. stat. si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/07 _18154_poraba_gospodinjstva/07_18154_poraba_gospodinjs tva. asp • Odslej se bodo podatki objavljali vsako leto, hkrati z letno energetsko statistiko. Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

SI-STAT PODATKOVNI PORTAL http: //pxweb. stat. si/pxweb/Database/Okolje. asp#18 Sosvet za statistiko energetike, 1. 12.

SI-STAT PODATKOVNI PORTAL http: //pxweb. stat. si/pxweb/Database/Okolje. asp#18 Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

REZULTATI Razdelitev končne porabe energije v gospodinjstvih po energetskih virih, Slovenija Sosvet za statistiko

REZULTATI Razdelitev končne porabe energije v gospodinjstvih po energetskih virih, Slovenija Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Razdelitev končne porabe energije v gospodinjstvih po energetskih virih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko

Razdelitev končne porabe energije v gospodinjstvih po energetskih virih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Razdelitev končne porabe energije v gospodinjstvih po namenih, Slovenija Sosvet za statistiko energetike, 1.

Razdelitev končne porabe energije v gospodinjstvih po namenih, Slovenija Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Ogrevanje prostorov po načinih in energetskih virih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko energetike, 1.

Ogrevanje prostorov po načinih in energetskih virih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Ogrevanje sanitarne vode po načinih in energetskih virih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko energetike,

Ogrevanje sanitarne vode po načinih in energetskih virih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Razdelitev končne porabe električne energije v gospodinjstvih po namenih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko

Razdelitev končne porabe električne energije v gospodinjstvih po namenih, Slovenija, 2010 Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Opremljenost stanovanj z električnimi napravami, Slovenija, 2010 % stanovanj z napravo % naprav z

Opremljenost stanovanj z električnimi napravami, Slovenija, 2010 % stanovanj z napravo % naprav z energijsko nalepko % naprav z en. raz. A ali višjim Pralni stroj 92, 0 65, 3 91, 2 Sušilnik za perilo 20, 4 74, 6 70, 8 Pralno-sušilni stroj 6, 0 69, 7 79, 9 Hladilnik ali kombinirani hladilnik 99, 3 64, 7 88, 2 Zamrzovalna skrinja ali omara 55, 8 55, 6 85, 9 Pomivalni stroj 49, 5 72, 2 89, 6 Pečica 76, 3 47, 1 … Mikrovalovna pečica 50, 2 - - Televizija 96, 9 - - Osebni računalnik 61, 0 - -

Kazalniki opremljenosti stanovanj, Slovenija, 2010 Povprečna ogrevana površina v stanovanju 70, 9 m 2

Kazalniki opremljenosti stanovanj, Slovenija, 2010 Povprečna ogrevana površina v stanovanju 70, 9 m 2 Delež klimatiziranih stanovanj 16, 1 % … od tega delež uporabe klimatskih naprav za hlajenje in ogrevanje 42, 8 % Delež stanovanj s toplotno črpalko 4, 7 % Delež stanovanj s sprejemniki sončne energije 4, 7 % Povprečna delovna prostornina motorja avtomobila Povprečna starost osebnega avtomobila 1. 550 cm 3 8 let Delež stanovanj brez avtomobila 19, 4 % Delež stanovanj z enim avtomobilom 62, 5 % Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

REZULTATI PROJEKTA • metodologija in definicije za zbiranje podatkov o rabi energije v gospodinjstvih,

REZULTATI PROJEKTA • metodologija in definicije za zbiranje podatkov o rabi energije v gospodinjstvih, • pridobitev in diseminacija podatkov o končni rabi energije v gospodinjstvih, • določitev končne porabe energije v gospodinjstvih glede na namen uporabe – z modeliranjem, • vključevanje raziskovanja v redno delo… Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Hvala za pozornost! Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011

Hvala za pozornost! Sosvet za statistiko energetike, 1. 12. 2011