RATUJEMY I UCZYMY RATOWA Program edukacyjny WIELKIEJ ORKIESTRY

  • Slides: 16
Download presentation
RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ Program edukacyjny WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ Program edukacyjny WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

29 października 2008 nauczycielki PSP w Łanach –Irena Lepiorz i Anna Negacz-Kurkiewicz wzięły udział

29 października 2008 nauczycielki PSP w Łanach –Irena Lepiorz i Anna Negacz-Kurkiewicz wzięły udział w szkoleniu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem była nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Program "Ratujemy i uczymy ratować" powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest adresowany

Program "Ratujemy i uczymy ratować" powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest adresowany do wszystkich nauczycieli i uczniów klas I-III.

Swym zakresem obejmuje tematy: l Bezpieczeństwo, l Sprawdzanie przytomności, l Wzywanie pomocy, l Sprawdzanie

Swym zakresem obejmuje tematy: l Bezpieczeństwo, l Sprawdzanie przytomności, l Wzywanie pomocy, l Sprawdzanie oddechu, l Ustalanie nieprzytomnego w pozycji bocznej, l Oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej, l Łańcuch przeżycia.

Dzięki przystąpieniu do wyżej wymienionego programu szkoła otrzymała w postaci darowizny sprzęt o łącznej

Dzięki przystąpieniu do wyżej wymienionego programu szkoła otrzymała w postaci darowizny sprzęt o łącznej wartości ok. 5000 zł. Są to:

Øcztery manekiny mini Anne do ćwiczenia oddechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej

Øcztery manekiny mini Anne do ćwiczenia oddechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej

Ø jeden manekin little Anne

Ø jeden manekin little Anne

Ø podręczniki do nauki pierwszej pomocy Øtekturowe telefony dla wszystkich uczniów klas I-III

Ø podręczniki do nauki pierwszej pomocy Øtekturowe telefony dla wszystkich uczniów klas I-III

Dzieci uczyły się jak pomóc osobie poszkodowanej

Dzieci uczyły się jak pomóc osobie poszkodowanej

Uczniowie klasy II, klas III a i III b pilnie ćwiczyli swoje umiejętności-pozycja boczna

Uczniowie klasy II, klas III a i III b pilnie ćwiczyli swoje umiejętności-pozycja boczna ustalona

Klasa pierwsza dorównywała kroku starszym kolegom

Klasa pierwsza dorównywała kroku starszym kolegom

Aby łatwiej było zapamiętać kolejność czynności wykonywanych w trakcie udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy powstał

Aby łatwiej było zapamiętać kolejność czynności wykonywanych w trakcie udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy powstał Łańcuch Przeżycia: Ø Ø Ø szybkie wezwanie pomocy uciskanie klatki piersiowej pomoc specjalistyczna (defibrylator i karetka pogotowia)

Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie zdali egzamin z udzielania pierwszej pomocy. Udowodnili, że dużo

Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie zdali egzamin z udzielania pierwszej pomocy. Udowodnili, że dużo wiedzą na ten temat i potrafią przeprowadzić podstawowe czynności ratujące życie.

Egzamin teoretyczny podsumowujący zdobyte wiadomości

Egzamin teoretyczny podsumowujący zdobyte wiadomości

Po egzaminie uczniowie odebrali z rąk Pana Dyrektora certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Po egzaminie uczniowie odebrali z rąk Pana Dyrektora certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!