RASC A VEEJN SLUBY TYPU SMART CITY RADA

  • Slides: 13
Download presentation
RASC A VEŘEJNÉ SLUŽBY TYPU SMART CITY RADA a AKADEMIE pro SMART CITY „

RASC A VEŘEJNÉ SLUŽBY TYPU SMART CITY RADA a AKADEMIE pro SMART CITY „ 4. 0, e. Gov, e. Health, Smart City, Open Data, Big Data, Data. Q, e. Komunikace, Bezpečnost, Kyberbezpečnost, Sdílení, Vzdělávání“

RASC Jsme připraveni stát se Vašimi průvodci ve světě Digitální transformace (včetně SMART CITY)

RASC Jsme připraveni stát se Vašimi průvodci ve světě Digitální transformace (včetně SMART CITY) i partnery v klíčových rozhodnutích a procesech přípravy a realizace projektů

PRŮVODCI DIGITÁLNÍ TRANSFORMACÍ (I SMART CITY) S Vámi to půjde lépe!

PRŮVODCI DIGITÁLNÍ TRANSFORMACÍ (I SMART CITY) S Vámi to půjde lépe!

ZÁKLADNÍ FORMÁT AGILNÍ SPOLUPRÁCE RASC Spolupracujeme: A. s renomovanými odborníky v celém spektru odborností

ZÁKLADNÍ FORMÁT AGILNÍ SPOLUPRÁCE RASC Spolupracujeme: A. s renomovanými odborníky v celém spektru odborností se zkušenostmi ze všech typů organizací B. S úřady, odbornými sdruženími a asociacemi Nejsme ! : 1. Pračka marketinkových prostředků 2. Obchodními zástupci dodavatelů

FORMÁTY SPOLUPRÁCE RASC Spolupráce vychází z logiky Digitální transformace - tedy pracuje s více

FORMÁTY SPOLUPRÁCE RASC Spolupráce vychází z logiky Digitální transformace - tedy pracuje s více podobami struktury, které existují současně: a. Otevřená Platforma pro Smart City (Digitální transformaci), formát H 2 H b. Pracovní skupina Digitální ekonomika (Smart City ) ICTU a HK, … jako prostor na budování partnerství s Central. Gov, regiony, odbornými spolky a firmami c. Konkrétní projekty (nyní například vzdělávání, konzultace, strategie, studie proveditelnosti, průzkumy, posudky, odborná podpora investora…)

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE Základní postuláty společenské změny DT (Smart City): 1. Přecházíme z vlastnictví statku

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE Základní postuláty společenské změny DT (Smart City): 1. Přecházíme z vlastnictví statku na užití služby (ISO 41000) 2. Spojil nás nový komunikační prostor – internet a data A. Průběžná redefinice úlohy přirozených komunit reflektujících i nové sociální vzorce i v souvislosti s internetem B. Udržitelnost, předcházení vyloučení C. Akceptace přirozené exponenciální křivky změn

SMART CITY, DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE A ROLE EGOVERNMENT Cesta ke Společnosti 4. 0 = cesta

SMART CITY, DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE A ROLE EGOVERNMENT Cesta ke Společnosti 4. 0 = cesta strategie Digitální transformace Od dat k informacím a od informací ke znalostem Solidní infrastruktura (back-end) e. Governmentu Posun v rozvoji e. Governmentu k využívání back-endových funkcí pro integraci dat a obsluhu klientů (front-end)

HLEDÁ SE PANTÁTA PRO CHYTRÁ ŘEŠENÍ… Řešení v oblasti SMART CITIES jsou z povahy

HLEDÁ SE PANTÁTA PRO CHYTRÁ ŘEŠENÍ… Řešení v oblasti SMART CITIES jsou z povahy věci decentralizovaná Decentralizace ≠ nesdílení dat, informaci a zkušeností e. Government RVIS Průmysl 4. 0 MPO Digitální agenda RVKHR Cirkulární ekonomika MŽP SMARTCITIES MMR Digitální transformace je cestou sdílení ICTU e. Health MZD MPSV Ekonomika 4. 0 MF „Chytrá doprava“ MD KISMO KI AK Municiality

AKTUÁLNÍ EGOVERNMENT Zdroj: RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta; pro RASC

AKTUÁLNÍ EGOVERNMENT Zdroj: RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta; pro RASC

SLUŽBY NAHRADÍ VLASTNICTVÍ (ISO 41000)? 1. Absence přirozené funkce komunit? 2. Urbánní a územní

SLUŽBY NAHRADÍ VLASTNICTVÍ (ISO 41000)? 1. Absence přirozené funkce komunit? 2. Urbánní a územní plánování? 3. Dosažitelnost a kvalita veřejných služeb? 4. Společensky je u nás VLASTNIT víc! extrémní výroby i na export Jsme schopni a toto zboží si i pořídit a nezvládáme služby spojené s tímto majetkem (například auta, nemovitosti, …)

URBANISMUS A FUNKCE PŘIROZENÝCH KOMUNIT Chaotický nedefinovaný urbánní rozvoj komunity rozbíjí Definovaná životnost a

URBANISMUS A FUNKCE PŘIROZENÝCH KOMUNIT Chaotický nedefinovaný urbánní rozvoj komunity rozbíjí Definovaná životnost a likvidace Služby Facility Management Správce Ombudsman

CO MÁME HLÍDAT? SMART V / C / R je postupný řízený rozvoj soužití

CO MÁME HLÍDAT? SMART V / C / R je postupný řízený rozvoj soužití LIDÍ, jejich KOMUNIT, DAT a INTERNETu 1. Důsledně hlídat Služby hospodářského zájmu v daném místě: základní příjem samosprávy se odvíjí od počtu obyvatel a jejich ekonomické aktivity 2. Zajistit standardní veřejné služby VŠEM! Předcházet vyloučení, podporovat specifické, sdílení služeb v území 3. Řídit urbánní rozvoj s důrazem na PŘIROZENÉ KOMUNITY a další atributy UDRŽITELNOSTI Hlídejme, aby na NETu byli dřív lidé a služby pro ně, než popelnice!!!

S VÁMI TO PŮJDE LÉPE! Děkuji za pozornost!

S VÁMI TO PŮJDE LÉPE! Děkuji za pozornost!