RAPPORTERING MTE MED NLT 30 september 2008 RAPPORTERING

  • Slides: 5
Download presentation
RAPPORTERING MØTE MED NLT 30. september 2008

RAPPORTERING MØTE MED NLT 30. september 2008

RAPPORTERING Rapporteringsfrist er 1. februar. Foreløpig regnskap samt opplysning om kommuner, antall årsverk og

RAPPORTERING Rapporteringsfrist er 1. februar. Foreløpig regnskap samt opplysning om kommuner, antall årsverk og eventuelle kommentarer. På grunnlag av rapportering utarbeides innspill til jordbruksoppgjør. Opplysningene vil i første rekke være aktivitet og dekning. Målet er 240 årsverk fordelt på alle landets kommuner. Frist for SLF er 15. februar. Bistand fra NLT vil antakeligvis være en forutsetning.

RAPPORTERING På grunnlag av rapportering skal fylkesmannsembetene kunne forberede andre utbetaling. De må sammenstille

RAPPORTERING På grunnlag av rapportering skal fylkesmannsembetene kunne forberede andre utbetaling. De må sammenstille opplysninger fra årsmelding som ikke kommer fram av regnskap. Det er viktig at signaler om manglende tilbud eller overkapasitet kommer fram. De vil også kunne endre regnskapsopplysninger som ikke er i samsvar med regnskap per 1. februar.

UTBETALINGER Første utbetaling av tilskudd skal være i januar. Første utbetaling av tilskudd må

UTBETALINGER Første utbetaling av tilskudd skal være i januar. Første utbetaling av tilskudd må være en a konto utbetaling. Søknadsskjema må ha med opplysning om antatt ubenyttede midler fra forrige år. Søknadsfristen er 1. oktober. Andre utbetaling vil være etter at godkjent regnskap og årsmelding foreligger, anslagsvis i mai.

Rapportering - statistikkopplysninger Antall årsverk landbruksvikarer i avløserlaget Antall landbruksvikarer (personer) - faste stillinger

Rapportering - statistikkopplysninger Antall årsverk landbruksvikarer i avløserlaget Antall landbruksvikarer (personer) - faste stillinger - tilknyttet med beredskapsavtale - annet Antall dager med sykdomsavløsning Antall dager med annen avløsning Antall foretak som har benyttet landbruksvikar Navn på kommuner som dekkes av landbruksvikar