Rancangan Kewangan 1 Keperluan Perancangan Kewangan n n

  • Slides: 17
Download presentation
Rancangan Kewangan 1

Rancangan Kewangan 1

Keperluan Perancangan Kewangan n n Penting bagi mengwujudkan sebuah perniagaan kecil. Pelabur atau peminjam

Keperluan Perancangan Kewangan n n Penting bagi mengwujudkan sebuah perniagaan kecil. Pelabur atau peminjam – ingin melihat perancangan kewangan. Membantu peniaga mengurus perniagaan dengan lebih berkesan; mengemudi perniagaan jauh dari masalah yang menghalang kejayaan. Kesilapan peniaga – gagal untuk mengumpul dan menganalisa data kewangan yang asas. 2

Laporan Asas Kewangan 3

Laporan Asas Kewangan 3

Kunci Kira-Kira n Menyatakan kedudukan kewangan perniagaan; aset dan liabiliti. Aset = Liabiliti +

Kunci Kira-Kira n Menyatakan kedudukan kewangan perniagaan; aset dan liabiliti. Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Aset: Aset Tetap Aset Semasa Liabiliti: Liabiliti Tetap Liabiliti Semasa 4

Penyata Pendapatan n Memberikan “gambaran” perniagaan bagi tempoh tertentu. Membandingkan perbelanjaan dengan pendapatan. Menyatakan

Penyata Pendapatan n Memberikan “gambaran” perniagaan bagi tempoh tertentu. Membandingkan perbelanjaan dengan pendapatan. Menyatakan keuntungan bersih atau kerugian bersih. Keuntungan Bersih = Pendapatan – Perbelanjaan (Kerugian Bersih) 5

Penyata Aliran Tunai n n Menunjukkan perubahan modal kerja dari permulaan tahun, Dengan menyatakan

Penyata Aliran Tunai n n Menunjukkan perubahan modal kerja dari permulaan tahun, Dengan menyatakan sumber dan gunaan dana. Sumber dana + Pinjaman + Pelaburan peniaga - Akaun penerimaan + Akaun pembayaran - Inventori - Susutnilai Beli peralatan Beli perabut Bayar dividen Bayar hutang + Akaun penerimaan - Akaun pembayaran + Inventori Gunaan dana 6

Penyata Pro Forma n Perlu? Diwujudkan diawal perancangan perniagaan. w Merupakan jangkaan pendapatan perniagaan.

Penyata Pro Forma n Perlu? Diwujudkan diawal perancangan perniagaan. w Merupakan jangkaan pendapatan perniagaan. n n n Pro Forma Penyata Pendapatan. Pro Forma Kunci Kira-Kira. Tujuan: memberikan keyakinan kepada bakal pelabur dan peminjam untuk membolehkan perniagaan dimulakan. 7

Analisis Ratio n n n Memastikan halatuju perniagaan menghala kepada objektif. Pengawalan halatuju menggunakan

Analisis Ratio n n n Memastikan halatuju perniagaan menghala kepada objektif. Pengawalan halatuju menggunakan Analisis Ratio. Juga menentukan kejayaan sesebuah perniagaan. Definasi: Analisis ke atas dua perkaitan unsur perakaunan yang membolehkan penganalisaan dilakukan ke atas prestasi perniagaan. Analisis ratio menyatakan “kesihatan” perniagaan. 8

Analisis Ratio n n n Terlebih inventori, Terlebih perbelanjaan operasi, Pemberian tempoh kredit yang

Analisis Ratio n n n Terlebih inventori, Terlebih perbelanjaan operasi, Pemberian tempoh kredit yang berlebihan, Menanggung hutang secara berlebihan, Pengurusan bil utiliti yang tidak teratur. Analisis ratio digunakan sebagai “panduan” pihak bank untuk memberi pinjaman perniagaan. 9

Ratio Utama 10

Ratio Utama 10

Ratio Kecairan n Keupayaan perniagaan membayar hutang jangka pendek pada tarikh matang. Ratio Semasa

Ratio Kecairan n Keupayaan perniagaan membayar hutang jangka pendek pada tarikh matang. Ratio Semasa Keupayaan membayar liabiliti semasa dari aset semasa Ratio Cepat Keupayaan membayar liabiliti semasa dari sumber aset cepat. Aset cepat: Tunai, sekuriti cair, akaun penerimaan, aset yang boleh dicairkan dengan cepat. (kecuali inventori dan hutang lama). 11

Ratio Leveraj n Mengukur bebanan hutang perniagaan. Ratio Hutang Peratusan jumlah aset yang dipinjam

Ratio Leveraj n Mengukur bebanan hutang perniagaan. Ratio Hutang Peratusan jumlah aset yang dipinjam berbanding pemilik. • Pinjaman perniagan banyak, risiko bagi peminjam/bank. Ratio • Pemilik “mahu” ratio hutang tinggi; kurang pelaburan sendiri Hutang (hak pemilikan menjadi kurang berbanding peminjam). • Peminjam/bank terdedah kepada risiko hutang tidak berbayar ya 12

Ratio Operasi n Menyatakan prestasi dan keberkesanan penggunaan sumber untuk operasi perniagaan. Purata Pusinganti

Ratio Operasi n Menyatakan prestasi dan keberkesanan penggunaan sumber untuk operasi perniagaan. Purata Pusinganti Inventori Berapa kali inventori bertukar bagi tempoh perakaunan. Intventori: Tiada stok, terlebih, atau luput. Wang tunai “terikat” dalam inventori. Purata Tempoh Kutipan Jumlah hari kutipan bagi akaun penerimaan. Purata Tempoh Bayaran Jumlah hari bayaran bagi akaun pembayaran. 13

Ratio Keuntungan n Menyatakan keberkesanan pengurusan perniagaan. Keuntungan Bersih atas Jualan • Mengukur keuntungan

Ratio Keuntungan n Menyatakan keberkesanan pengurusan perniagaan. Keuntungan Bersih atas Jualan • Mengukur keuntungan dari jualan bagi setiap ringgit. • Margin yang rendah; masa hadapan perniagaan “suram”. Keuntungan Bersih atas Ekuiti • Mengukur kadar pulangan atas pelaburan pem • Pulangan rendah; melabur ditempat lain. 14

Analisis Pulang-Modal n Titik pertemuan operasi di mana perniagaan tidak mendapat keuntungan dan tidak

Analisis Pulang-Modal n Titik pertemuan operasi di mana perniagaan tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Pendapatan = Perbelanjaan n Berguna sebagai “penunjuk” untuk peniaga meneruskan aktiviti perniagaan bagi mengekalkannya dalam industri. 15

Analisis Pulang-Modal n n n Berguna untuk meyakinkan pelabur atau bank yang akan memberikan

Analisis Pulang-Modal n n n Berguna untuk meyakinkan pelabur atau bank yang akan memberikan pinjaman. Merupakan teknik untuk membuat keputusan bagi bakal peniaga untuk melibatkan diri dalam perniagaan. Mengukur kesan perubahan dalam pelaburan dan perbelanjaan. 16

17

17