Ran grcka filozofia Antick filozofia Skoria existencia filozofie

  • Slides: 9
Download presentation
Raná grécka filozofia Antická filozofia

Raná grécka filozofia Antická filozofia

 • Skoršia existencia filozofie orientu (Čína, India) – vzdialená európskemu mysleniu. • Kolískou

• Skoršia existencia filozofie orientu (Čína, India) – vzdialená európskemu mysleniu. • Kolískou európskej vzdelanosti je múdrosť antickej filozofie.

Podmienky európskeho filozofického myslenia: A) rozvoj vedeckého skúmania a poznatkov, B) vytvorilo sa kritérium

Podmienky európskeho filozofického myslenia: A) rozvoj vedeckého skúmania a poznatkov, B) vytvorilo sa kritérium hodnotenia – axiológia C) vplyv východného myslenia - (taoizmus, konfucionizmus)

Raná grécka filozofia Spoločensko-politický kontext: • 6. stor. pred. n. l. – rozpad rodovej

Raná grécka filozofia Spoločensko-politický kontext: • 6. stor. pred. n. l. – rozpad rodovej spoločnosti; • Gréci ovládajú Stredomorie /Malú Áziu, juh Talianska, Sicíliu, Alexandriu/ • prvé grécke štáty – polis; • obchod s Orientom.

poznámka • Gréci nepoznali centralizovanú vládu, ktorá by • mohla účinne obmedziť slobodu ľudí.

poznámka • Gréci nepoznali centralizovanú vládu, ktorá by • mohla účinne obmedziť slobodu ľudí. Ak bol prenasledovaný v jednom meste (polis), mohol človek ujsť do iného. Zároveň nemali kňazský stav, ktorý by disponoval politickou mocou, a ktorý by zhromažďoval znalosti (ako kňazi v starovekom Egypte, či mnísi v stredovekej Cirkvi) a teda nemohli brzdiť rozvoj myslenia.

Charakter ranej gréckej filozofie: • oslobodená od náboženských predstáv, s prvkami mytológie;

Charakter ranej gréckej filozofie: • oslobodená od náboženských predstáv, s prvkami mytológie;

Poznámka: • Vďaka tomu všetkému sa tu uskutočnil prechod • od mýtu k logu.

Poznámka: • Vďaka tomu všetkému sa tu uskutočnil prechod • od mýtu k logu. Tradičné, mýtické chápanie sveta a príbehy o jeho zrode (Kronos, Zeus a iní bohovia) už prestali byť pre časť ľudí jediným a dostatočným základom duchovnej orientácie človeka. Zrodila sa filozofia – vysvetľovanie sveta prostredníctvom pochopených zákonitostí – logos (po grécky – slovo, usporiadanosť). Nemôže byť množstvo bohov.

Charakter ranej gréckej filozofie: • rozvíja sa ďaleko od Atén – v kolóniách; •

Charakter ranej gréckej filozofie: • rozvíja sa ďaleko od Atén – v kolóniách; • sústreďuje sa na prírodné otázky – vznik sveta, usporiadanie vesmíru. . . • = filozofi sa zaoberajú najmä prírodovednou problematikou, otázku sveta chápu prevažne naturalisticky a materialisticky.

 • Dominuje iónska škola – stredisko v Miléte Táles, Anaximandros, Anaximenes • Do

• Dominuje iónska škola – stredisko v Miléte Táles, Anaximandros, Anaximenes • Do tohto obdobia patria: Herakleitos, pytagorovci (Pytagoras), eleatská škola (Parmenides), poeleátska škola (Empedokles , Anaxagoras), atomisti (Demokritos) a sofisti.