Rahim Rahman Allahn adyla Rahman Rahim olan Allahn

  • Slides: 23
Download presentation
﴾١﴿ ﺍﻟ ﻳ Rahim ﺍﻟ ﻡ ﺍﻟﻠ Rahman Allah’ın adıyla «Rahman, Rahim olan Allah’ın

﴾١﴿ ﺍﻟ ﻳ Rahim ﺍﻟ ﻡ ﺍﻟﻠ Rahman Allah’ın adıyla «Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. » (Fatiha 1) Halim GÜNEŞ 1

﴾٢﴿ ﺍﺍﻳ ﻟ Alemlerin Rabbi Allah’ındır Hamd «Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. » (Fatiha

﴾٢﴿ ﺍﺍﻳ ﻟ Alemlerin Rabbi Allah’ındır Hamd «Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. » (Fatiha 2) Halim GÜNEŞ 2

﴾٣﴿ ﺍﻟ ﻳ ﻟ Rahim ﴾٤﴿ ﺍﻟ ﻳ Din(hesap) Rahman ﺍ Gününün Sahibi «Rahman,

﴾٣﴿ ﺍﻟ ﻳ ﻟ Rahim ﴾٤﴿ ﺍﻟ ﻳ Din(hesap) Rahman ﺍ Gününün Sahibi «Rahman, Rahim. » (Fatiha 3) «Din(hesap) gününün sahibi» (Fatiha 4) Halim GÜNEŞ 3

﴾٥﴿ ﻳ ﺍ Yardım dileriz ﺍ Yalnız Sana Ve yalnız Senden Kulluk ederiz «Yalnız

﴾٥﴿ ﻳ ﺍ Yardım dileriz ﺍ Yalnız Sana Ve yalnız Senden Kulluk ederiz «Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. » (Fatiha 5) Halim GÜNEŞ 4

﴾٦﴿ ﺍﻳ Dosdoğru ﺍﻟ ﺍ Yola ﺍ Bizi Hidayet et ﺍﻳ ﺍ kendilerine Nimet

﴾٦﴿ ﺍﻳ Dosdoğru ﺍﻟ ﺍ Yola ﺍ Bizi Hidayet et ﺍﻳ ﺍ kendilerine Nimet verdiğin kimselerin yoluna ﴾٧﴿ ﺍ ﺍﻟ ﺍﻳ ﺍﻭ Gazab (yoluna) Ve sapıtanların kendilerine edilenlerin değil (yoluna) değil «Bizi dosdoğru yola hidayet et. » (Fatiha 6) «Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna (hidayet et). gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil» (Fatiha 7) Halim GÜNEŞ 5

﴾١﴿ ﺍﻟﻠ ﺍﻟ ﻡ ﺍﻟ ﻳ «Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. » (Fatiha 1)

﴾١﴿ ﺍﻟﻠ ﺍﻟ ﻡ ﺍﻟ ﻳ «Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. » (Fatiha 1) «Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. » (Fatiha 2) «Rahman, Rahim. » (Fatiha 3) «Din(hesap) gününün sahibi» (Fatiha 4) «Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. » (Fatiha 5) «Bizi dosdoğru yola hidayet et. » (Fatiha 6) «Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna (hidayet et). gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil» (Fatiha 7) Halim GÜNEŞ 6

KELİME : Arapça’da kelimeler üçe ayrılır: İsim, fiil, harf. İSİM : Varlıkları gösteren kelimelerdir.

KELİME : Arapça’da kelimeler üçe ayrılır: İsim, fiil, harf. İSİM : Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. İsimler şahıslara göre çekilirler; tekillik-çoğulluk, erillik-dişillik gibi özellikleri dikkate alınır. İsimlerin son harflerinin harekesi cümle içindeki görevine göre değişir. İsimler ya belirsiz(nekira) veya belirli(marife) olur. İsimler eril(Müzekker) veya dişil(Müennes) olur. İsimler tekil(Müfred) veya çoğul(Cemi) olur. Halim GÜNEŞ 7

Ben Bu ﺍ Rab, efendi Allah ﻩﺍ Alemler, dünyalar Ad, isim Zeyd Malik, Sahip

Ben Bu ﺍ Rab, efendi Allah ﻩﺍ Alemler, dünyalar Ad, isim Zeyd Malik, Sahip Darb, vuruş Temiz, güzel � � � ﺍﻟﻠ Rahman ﺍﻟ ﻡ Gün Rahim ﺍﻟ ﻳ Din, hesap ve ceza Halim GÜNEŞ Hamd, övgü ﺍ ﺍﻟ ﻳ 8

FİİL: Hareketleri gösteren kelimelerdir. Fiiller hem şahıslara göre, hem de zamanlara göre çekilirler. Fiillerin

FİİL: Hareketleri gösteren kelimelerdir. Fiiller hem şahıslara göre, hem de zamanlara göre çekilirler. Fiillerin en az üç harfli kökleri vardır. Kur’an’da 1500 adet civarında fiil vardır. Fiiller en az üç, en fazla dört kök harften meydana gelir. Fiiler geçmiş zaman(mazi) veya şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman(muzari) olabilir. Halim GÜNEŞ 9

�� ﻩ Bizi ilet ��� Nimet verdin ﺍ ﻉﺏﺩ Biz taparız ﻉﻭﻥ Biz yardım

�� ﻩ Bizi ilet ��� Nimet verdin ﺍ ﻉﺏﺩ Biz taparız ﻉﻭﻥ Biz yardım isteriz ��� Yaptı ﻝ ﺵﻩﺩ Ben şahitlik ederim �� � Gönderdi ﻝ ﺝﻉﻝ Yapar Halim GÜNEŞ ﻳ ﻝ 10

HARF: Bir isim veya fiil olmadan anlamları kendi basına tamam olmayan kelimelerdir. Harfler şahıslara

HARF: Bir isim veya fiil olmadan anlamları kendi basına tamam olmayan kelimelerdir. Harfler şahıslara göre veya zamanlara göre çekilmezler. Harf-i Cer: Harflerin özel bir çeşidi olup bu harflerden sonra gelen kelime mecrur olur (tekil isimlerde son harfinin harekesi esre olur). Bitişik harf-i cer ( , , ) ve ayrık harf-i cer ( ﻱ , , )ﻯ olmak üzere iki cinsi vardır. Halim GÜNEŞ 11

Değil, eğer Kim, ki o -den başka ﺍ Ne, değil, o şey ki ﺍ

Değil, eğer Kim, ki o -den başka ﺍ Ne, değil, o şey ki ﺍ Mutlaka, gerçekten Üzerine, üzerinde ﻯ Ki, olması, olduğu için İçine, içinde ﻱ Ki, olması, Halim GÜNEŞ olduğu için Değil, yok ﺍ Ancak -e, -a, -e doğru Lakin, fakat, ama ile ﺍ -e aittir ﻯ 12

Allah en büyüktür. ﻟ Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şahitlik

Allah en büyüktür. ﻟ Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. ﺍ ﻟ ﺩ ﻭﻟ De: O Allah’tır, birdir. (İhlas 1): ﺍﻟ Hayır, o yüce bir Kur'an'dır. (85: 21) ﺍﻳ Bu mübarek bir öğüttür. (21: 50) ﻩﺍ ﺍ Halim GÜNEŞ ﺍ 13

Bu bir insandan başka bir şey değildir. (23: 24) O bir kuldan başka bir

Bu bir insandan başka bir şey değildir. (23: 24) O bir kuldan başka bir şey değildir (43: 59) ﺍ ﻩﺍ ﺍ ﺍ Hayır, o bir imtihandır (denemedir). (39: 49) Muhakkak ki o bir kelimedir. (23: 100) Muhakkak ki gerçek işiten ve gerçek bilen O’dur. (8: 61) Halim GÜNEŞ ﺍ ﺍﻟ ﻳﺍﻳ 14

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir sınamadır. (64: 15) Ve Allah, onun katında büyük bir

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir sınamadır. (64: 15) Ve Allah, onun katında büyük bir karşılık vardır. (64: 15) Muhakkak ki Allah nezdinde din İslam’dır. (3: 19) ﺍﻛ ﺍﺍ ﺍ ﺍﻟﻳ ﺍﻟ ﺍﺍ Muhakkak ki Allah sabredenlerle birliktedir. (8: 46) ﺍﻟ ﺍﻳ Ki o bir mal topladı ve onu saydı. (104: 2) ﻯ ﺍﺍ Halim GÜNEŞ ﺍﻟ ﻳ ﺍﻟ 15

Yeri yarattı. (20: 4) ﺍ Ve şehre girdi. (28: 15) ﺍﻳ Böylece Rabbine dua

Yeri yarattı. (20: 4) ﺍ Ve şehre girdi. (28: 15) ﺍﻳ Böylece Rabbine dua etti. (44: 22) ﺍ Size kısas yazıldı. (2: 178) Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. (6: 54) Halim GÜNEŞ ﺍﺍ ﻝﻯﺍﻟ 16

Süreleri gelince bir an geri kalmazlar, öne de geçemezler. (7: 34) ﺍ ﺍ ﺍ

Süreleri gelince bir an geri kalmazlar, öne de geçemezler. (7: 34) ﺍ ﺍ ﺍ ﻭ Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. (39: 53) ﺍﻟ ﻭ ﻳﺍ Akletmiyor musunuz? (21: 10) Kuvvetli çağına erişince ona hüküm verdik. (12: 22) Halim GÜNEŞ ﺍﻟﻠ ﻭ ﺍ ﺍﺍ ﺍ 17

 ﺍ Malik, sahip ﻳﺍ Hepsi, tamamı İsim, Adı ﺍ ﺍﻟﺳﻳ Doğru Rab, sahip,

ﺍ Malik, sahip ﻳﺍ Hepsi, tamamı İsim, Adı ﺍ ﺍﻟﺳﻳ Doğru Rab, sahip, efendi ﺍﻟﻭ Öfkelenilmiş olanlar ﺍﺍﻳ Alemlerin rabbi ﺍﻟﻠ Kim, kim ki ﻳ Yardım isteriz -den başka Allah’ın adı -Bütün övgüler ﻟﻳ -Din, hesap, ceza ﻟ ﺍ Halim GÜNEŞ Yol Rahman 19

 ﻟﻳ ﺍﻟ ﺍﻳ Taparız Sapanlar ﻟ ﻩﺍ Bu ﻡ Gün Rahim Güzel, temiz

ﻟﻳ ﺍﻟ ﺍﻳ Taparız Sapanlar ﻟ ﻩﺍ Bu ﻡ Gün Rahim Güzel, temiz ﻯ Üzerine Allah için ﻯ e, -a ﺍ Beşer, insan Onların üzerine Ki ﻳ Şerefli Halim GÜNEŞ -den başka Eğer; değil 21

 ﻱ ﺍ Mübarek, kutlu -e, içinde Gerçekten ﺍ Kul İçin, ait ﺍ ﺍ

ﻱ ﺍ Mübarek, kutlu -e, içinde Gerçekten ﺍ Kul İçin, ait ﺍ ﺍ Ne, değil, o şey ki Değil, yok ﺍﻟ ﻳ İşiten ﺍﻳ Bilen Ben ﻧ Nimet verdin ﺍ Fakat, ama, lakin Ancak ﺍ Halim GÜNEŞ Bizi ilet 23