RADA WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Priorytety dla pojazdw transportu

  • Slides: 20
Download presentation
RADA WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim

RADA WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego na posiedzeniach w dniach 16 maja i 20 września 2018

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego na posiedzeniach w dniach 16 maja i 20 września 2018 r. wypracowała 7 Rekomendacji dla Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie realizacji priorytetów dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim. Pełny tekst Rekomendacji na stronie www. ztm. waw. pl w zakładce Na kolejnych slajdach prezentujemy najważniejsze elementy poszczególnych Rekomendacji oraz wstępne informacje Zarządu Transportu Miejskiego o możliwości ich realizacji.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 1. Uchwalenie

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 1. Uchwalenie przez Radę m. st. Warszawy „Warszawskiej Polityki Mobilności” q q Edukacja transportowa, Miasto przyjazne dla niezmotoryzowanych, Dalszy rozwój transportu publicznego i układu obwodnic, Realizacja priorytetów dla transportu publicznego

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 1 – informacja o realizacji 1/2 • Współpraca

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 1 – informacja o realizacji 1/2 • Współpraca ZTM na etapie opracowywania dokumentu, • Analiza możliwości i harmonogramu realizacji przyjętej Polityki Mobilności, • Poparcie działań zmierzających do przyjęcia Warszawskiej Polityki Mobilności.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 1 – informacja o realizacji 2/2 • 30

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 1 – informacja o realizacji 2/2 • 30 lekcji wychowania komunikacyjnego w szkołach • Seria filmików edukacyjnych „Pan Bilecik uczy” • Stoiska edukacyjne na 20 piknikach rocznie

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 2. Dalszy

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 2. Dalszy szybki rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem q Uprzywilejowanie autobusów i tramwajów w sygnalizacji świetlnej, q Prognozowanie ruchu, q Zarządzanie informacją o stanie ruchu na drogach, q Zarządzanie płynnością ruchu, q Monitorowanie stanu pracy urządzeń sygnalizacji świetlnej. A w efekcie: - Skrócenie czasu podróży, - Poprawa bezpieczeństwa ruchu, - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji 1/3 • Współpraca

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji 1/3 • Współpraca ZTM i TW z ZDM oraz BPMi. T przy wdrażaniu priorytetów dla tramwajów na kolejnych skrzyżowaniach • Obecnie priorytet dla tramwajów już na ok. 100 skrzyżowaniach (wszystkich z tramwajami-250)

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji 2/3 • Podjęcie

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji 2/3 • Podjęcie w ZTM prac analitycznych w zakresie zbadania możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań ułatwiających nadawanie autobusom priorytetu w sygnalizacji • Planowane w 2019 testy na wybranych skrzyżowaniach

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji 3/3 • ZTM

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji 3/3 • ZTM popiera działania zmierzające do rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie. • W 2018 ZDM otworzył nowe centrum sterowania • Projekt podłączenia do roku 2020 Alei Niepodległości

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 3. Uprzywilejowanie

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 3. Uprzywilejowanie autobusów i tramwajów względem samochodów w śródmiejskiej części miasta. q Analiza możliwości realizacyjnych na poszczególnych ulicach i skrzyżowaniach. q Rekomendacja stosowania: - pasy autobusowe, - kontrapasy autobusowe, - śluzy autobusowe, - wydzielone strefy tylko dla komunikacji miejskiej.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 3 – informacja o realizacji - Obecnie buspasy:

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 3 – informacja o realizacji - Obecnie buspasy: Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, Królewska, Pl. Bankowy, Raszyńska (2018) - Korytarz autobusowy na Trakcie Królewskim, - Bieżące wnioskowanie zmian w organizacji ruchu, - Planowane zlecenie opracowania zewnętrznego na potrzeby ZTM

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 4. Program

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 4. Program organizacji korytarzy autobusowych tzw. metrobusów q Analiza potrzeb i możliwości realizacyjnych q Rekomendowane połączenia pomiędzy: - dzielnicami mieszkaniowymi, - dzielnicami mieszkaniowymi a centrum, - miejscowościami podwarszawskimi a Warszawą.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 4 – informacja o realizacji Planowane zlecenie opracowania

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 4 – informacja o realizacji Planowane zlecenie opracowania zewnętrznego na potrzeby ZTM w tym zakresie

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 5. Dostęp

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 5. Dostęp do pasów autobusowych q Każde dopuszczenie wymaga analizy wpływu na przepustowość ruchu autobusowego q Inni użytkownicy buspasów nie powinni utrudniać ruchu autobusów

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 5 – informacja o realizacji • • W

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 5 – informacja o realizacji • • W pełni zgadzamy się z Rekomendacją, Opiniując wnioski w tym zakresie zawsze zwracamy uwagę na zasadniczy cel buspasów, Pilotaż dot. motocyklistów Rekomendacja przekazana do Biura Polityki Mobilności i Transportu

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 6. Uprzywilejowanie

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 6. Uprzywilejowanie włączania się autobusów do ruchu q Kampania informacyjna propagująca kulturalne zachowanie się kierowców w ruchu miejskim q Edukacja w zakresie ustępowania miejsca autobusom przy zmianie pasa ruchu q Analiza możliwości karania niewłaściwych zachowań kierowców

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 6 – informacja o realizacji 1. Planowana odpowiednia

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 6 – informacja o realizacji 1. Planowana odpowiednia kampania informacyjna w tym zakresie na 2019 rok 2. Wniosek do Policji o zwrócenie uwagi na niewłaściwość niektórych zachowań części kierowców

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 7. Kontrola

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Priorytety dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim 7. Kontrola właściwego wykorzystania buspasów q Inicjatywa ustawodawcza q Przyznanie uprawnień kontrolnych w tym zakresie Straży Miejskiej q Wprowadzenie nadzoru automatycznego

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 7 – informacja o realizacji • ZTM w

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego Rekomendacja nr 7 – informacja o realizacji • ZTM w uzgodnieniu Biurem Polityki Mobilności i Transportu przygotuje stosowne wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, • Zainteresujemy tematem IGKM, FOT i Związek Miast Polskich

Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy za uwagę