ra JEDNOBUNKOVCE Heterotrofn jednobunkovce PRVOKY zarauj sa medzi

  • Slides: 28
Download presentation
ríša: JEDNOBUNKOVCE

ríša: JEDNOBUNKOVCE

Heterotrofné jednobunkovce – PRVOKY - zaraďujú sa medzi živočíšne organizmy - ich telo tvorí

Heterotrofné jednobunkovce – PRVOKY - zaraďujú sa medzi živočíšne organizmy - ich telo tvorí 1 bunka, ktorá vykonáva všetky základné životné funkcie - za určitých podmienok sa mení na pohlavnú bunku s polovičným počtom chromozómov, ktorá potom umožňuje pohlavné rozmnožovanie - sú viditeľné len mikroskopom - sú východiskovou skupinou mnohobunkových organizmov(podobnosť spermie - bičíkovce)

Stavba tela • Povrch tela: tenká blana - pelikula niektoré majú schránky • Organely

Stavba tela • Povrch tela: tenká blana - pelikula niektoré majú schránky • Organely pohybu: panôžky - slúžia na meňavkovitý pohyb bičíky (bičíkovce) brvy (nálevníky)

 • Prijímanie potravy: osmóza pinocytóza fagocytóza mnohé majú - bunkové ústa – hltan

• Prijímanie potravy: osmóza pinocytóza fagocytóza mnohé majú - bunkové ústa – hltan – tráviacu vakuolu - bunkový anus • Rozmnožovanie: pohlavne (kopuláciou) nepohlavne – delením - rozpadom

 • Výskyt - vodné organizmy - parazitické organizmy - vyvolávajú početné ochorenia živočíchov

• Výskyt - vodné organizmy - parazitické organizmy - vyvolávajú početné ochorenia živočíchov a človeka Majú schopnosť prežívať nepriaznivé podmienky v podobe cysty alebo spóry (veľmi pevné obaly - 50 rokov). Cysty – u voľne žijúcich jednobunkovcov - je v nich uzavretá len 1 bunka Spóry – u parazitických druhoch - z 1 bunky rozpadom vzniká viac nových jedincov

Systém • rozdeľujú sa na 9 kmeňov • z nich najdôležitejšie sú: Meňavkobičíkovce (Sarcomastigophora)

Systém • rozdeľujú sa na 9 kmeňov • z nich najdôležitejšie sú: Meňavkobičíkovce (Sarcomastigophora) Výtrusovce (Apicomplexa) Nálevníky (Ciliophora)

Kmeň: Meňavkobičíkovce • pohyb panôžkami alebo bičíkmi (1 alebo viac bičíkov) • podkmene: Bičíkovce

Kmeň: Meňavkobičíkovce • pohyb panôžkami alebo bičíkmi (1 alebo viac bičíkov) • podkmene: Bičíkovce Koreňonožce – meňavkovce – meňavky - dierkavce - nitkonožce – mrežovce - slncovky

Bičíkovce • stratili zelené farbivo a vyživujú sa heterotrofne • voľne žijúce druhy: žijú

Bičíkovce • stratili zelené farbivo a vyživujú sa heterotrofne • voľne žijúce druhy: žijú hlavne v organicky veľmi znečistených vodách – sú indikátory znečistených vôd

 • parazitické druhy: trypanozóma spavičná - spôsobuje spavú nemoc (rozšírená v tropickej Afrike)

• parazitické druhy: trypanozóma spavičná - spôsobuje spavú nemoc (rozšírená v tropickej Afrike) - žije v krvi živočíchov a na človeka ju prenáša mucha tse-tse - z krvi postupne napáda nervovú sústavu, vyvoláva únavu, človek upadá do letargie pripomínajúcej spánok - ak sa choroba nelieči, človek umiera

Koreňonožce • žijú vo všetkých vodných biotopoch aj v pôde • vytvárajú panôžky Meňavkovce

Koreňonožce • žijú vo všetkých vodných biotopoch aj v pôde • vytvárajú panôžky Meňavkovce Meňavky -najznámejší zástupca: meňavka veľká – vyskytuje sa vo vodách rôznych typov

 • meňavka črevná – neškodný druh, žije v čreve • meňavka červienková -

• meňavka črevná – neškodný druh, žije v čreve • meňavka červienková - patrí medzi parazitické druhy - žije v 2 formách : neškodnej (živí sa baktériami) a pri oslabení organizmu sa mení na agresívnu formu – napáda črevný epitel, spôsobuje krvácanie do čreva a hnačky

Dierkavce - žijú v moriach - majú perforované vápenaté schránky (z uhličitanu vápenatého) -

Dierkavce - žijú v moriach - majú perforované vápenaté schránky (z uhličitanu vápenatého) - cez otvory zo schránky vybiehajú panôžky, ktorými sa pohybujú a získavajú potravu

Nitkonožce • Mrežovce - plávajú voľne vo vode - vytvárajú pekné, dekoratívne kremičité schránky

Nitkonožce • Mrežovce - plávajú voľne vo vode - vytvárajú pekné, dekoratívne kremičité schránky - schránky sú veľmi jemné a husto perforované s množstvom tenkých panôžok, ktoré umožňujú pasívne vznášanie sa vo vode

 • Slncovky • žijú v sladkých vodách • bunky sú nadnášané vo vode

• Slncovky • žijú v sladkých vodách • bunky sú nadnášané vo vode

Kmeň: Výtrusovce • parazitické druhy (vyvolávajú rôzne ochorenia živočíchov a človeka) • majú vyvinutý

Kmeň: Výtrusovce • parazitické druhy (vyvolávajú rôzne ochorenia živočíchov a človeka) • majú vyvinutý aparát na prichytávanie sa na bunky epitelov hostiteľa resp. na preniknutie do vnútra • majú vyvinuté zložité vývinové cykly, kde sa strieda nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie • 3 triedy: Gregariny, Kokcídie, Krvinovky

Gregariny • žijú v čreve a v telových dutinách bezstavovcov • sú to mimobunkové

Gregariny • žijú v čreve a v telových dutinách bezstavovcov • sú to mimobunkové parazity • v tele švábov žije gregarina švábia

Kokcídie • vnútrobunkové parazity článkonožcov a stavovcov Kokcídia pečeňová - spôsobuje ochorenie kokcidióza (

Kokcídie • vnútrobunkové parazity článkonožcov a stavovcov Kokcídia pečeňová - spôsobuje ochorenie kokcidióza ( pri zajacoch a králikoch) - napáda bunky epitelov čreva a žlčových ciest

Toxoplazma - napáda človeka - vyvoláva ochorenie prejavujúce sa horúčkami - po prekonaní ochorenia

Toxoplazma - napáda človeka - vyvoláva ochorenie prejavujúce sa horúčkami - po prekonaní ochorenia sa získa trvalá imunita - ochorenie je nebezpečné pre tehotné ženy (dochádza k poškodeniu plodu a častým potratom) - rezervoárom ochorenia sú rôzne domáce zvieratá (mačky, holuby)

Krvinovky • parazitujú v rôznych epiteloch hostiteľa Maláriovec - pôvodca jednej z najrozšírenejších chorôb

Krvinovky • parazitujú v rôznych epiteloch hostiteľa Maláriovec - pôvodca jednej z najrozšírenejších chorôb – malárie - vyskytuje sa hlavne v tropických oblastiach - prenášačom je komár maláriový - obrana: ničenie prenášačov preventívne užívanie liekov

Kmeň: Nálevníky • veľká skupina voľne žijúcich prvokov • bunka je pokrytá brvami •

Kmeň: Nálevníky • veľká skupina voľne žijúcich prvokov • bunka je pokrytá brvami • majú bunkové ústa, bunkový hltan, tráviacu a pulzujúcu vakuolu a bunkový anus • živia sa hlavne baktériami, ale aj riasami a mnohé druhy sú dravé • podieľajú sa na samočistení vody • sú rozšírené vo všetkých typoch vôd • indikátory znečistenia vôd

 • majú 2 jadrá: veľké – riadi metabolizmus bunky malé – zúčastňuje sa

• majú 2 jadrá: veľké – riadi metabolizmus bunky malé – zúčastňuje sa na osobitnom spôsobe pohlavného rozmnožovania = konjugácii

konjugácia • bunky sa k sebe prikladajú bunkovými ústami • veľké jadro sa rozpadá

konjugácia • bunky sa k sebe prikladajú bunkovými ústami • veľké jadro sa rozpadá a malé sa redukčne delí, pričom vznikne pohyblivá a stacionárna časť • pohyblivé časti si bunky vymenia • jadrá sa oddelia, aj bunky sa oddelia a začnú sa deliť

Najznámejšie druhy: • črievička končistá • bôbovka • bachorovce prežúvavce

Najznámejšie druhy: • črievička končistá • bôbovka • bachorovce prežúvavce

Minikvíz: • Prečo jednobunkovce považujeme za východiskovú skupinu pre rozvoj mnohobunkovcov? • Ktoré meňavkobičíkovce

Minikvíz: • Prečo jednobunkovce považujeme za východiskovú skupinu pre rozvoj mnohobunkovcov? • Ktoré meňavkobičíkovce považujeme za horninitvorné a prečo? • Akú enviromentálnu funkciu majú nálevníky? • Vyhľadajte, ochorenia spôsobené parazitickými prvokmi, v akých častiach Zeme sú najrozšírenejšie a prečo?

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.