QUN TR TRI THC HI NHP THNH CNG

  • Slides: 60
Download presentation
QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐỂ HỘI NHẬP THÀNH CÔNG TRONG THẾ GIỚI PHẲNG Ts.

QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐỂ HỘI NHẬP THÀNH CÔNG TRONG THẾ GIỚI PHẲNG Ts. Phan Quốc Việt Ths. Nguyễn Huy Hoàng. Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 1

Nội dung üTại sao quản trị tri thức üCác mô hình quản trị tri

Nội dung üTại sao quản trị tri thức üCác mô hình quản trị tri thức üPhát triển sự nghiệp Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 2

Sự dịch chuyển các nền kinh tế Quản trị tri thức 1990 Quản trị

Sự dịch chuyển các nền kinh tế Quản trị tri thức 1990 Quản trị con người 1850 s Kinh tế nông nghiệp 2008 Kinh tế tri thức 1990 Kinh tế hàng hóa Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 3

Kinh tế tri thức Từ triết lý hướng con người đến thực hành quản

Kinh tế tri thức Từ triết lý hướng con người đến thực hành quản trị tri thức tự định hướng. Từ thói quen tư duy hạng 3 Đến thói quen tư duy hiện đại Ra lệnh, làm theo, điều khiển nhân viên Tự định hướng, năng động, hợp tác tốt, đột phá Từng tổ chức cụ thể được hỗ trợ bởi chính sách và lộ trình thực hiện POKM Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 4

Nhu cầu về TỐC ĐỘ Disney cứ 5 phút công bố một sản phẩm

Nhu cầu về TỐC ĐỘ Disney cứ 5 phút công bố một sản phẩm mới Sony mỗi giờ xuất xưởng 3 sản phẩm mới Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 5

i ớ i g ế h t ên r t i ô n i

i ớ i g ế h t ên r t i ô n i đ t g n p g á ấ n Thô tăng g g 18 th n ả o h k g n o r t 1990: 6 năm đ ể phát triển 1 ôtô mớ Nay: 1 i. 8 thán g và ch 15 giờ ỉ cần để chế tạo. Lưu lượng thông tin di chuyển trên Internet tăng 30%/tháng: Tăng gấp đôi sau 100 ngày Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 6

Những ý tưởng truyền thống về những yếu tố cấu thành gia đình nay

Những ý tưởng truyền thống về những yếu tố cấu thành gia đình nay đã sụp đổ Thập niên 60, các ông bố mỗi ngày giành ra 45 phút cho con cái. Ngày nay, con số đó chỉ còn là: 6 phút Đa số trẻ em ngày nay lớn lên mà không hề được hưởng biết thế nào là mối quan hệ gia đình ổn định, vĩnh cửu. Ngày nay, tất cả các gia đình không còn thể hiện đúng chức năng của nó nữa. Vấn đề chỉ còn là nó mất chức năng đến mức nào mà thôi. Làm Tâm người hơn – học Nâng Tầm người Việt cao hơn (Theo. Việt Báosáng cáo của Đại Havard)

3 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine(8. 8. 2007) Carlos Slim Helu Bill

3 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine(8. 8. 2007) Carlos Slim Helu Bill Gates Warren Buffet 59 Tỷ USD 58 Tỷ USD 52, 4 Tỷ USD 169, 4 tỷ USD Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 8

3 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine (07. 3. 2008) Warren Buffet Carlos

3 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine (07. 3. 2008) Warren Buffet Carlos Slim Helu Bill Gates 62 Tỷ USD 60 Tỷ USD 58 Tỷ USD 180 tỷ USD Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 9

180 tỷ USD So với: Tổng GDP của 67 nước nghèo nhất (khoảng 3

180 tỷ USD So với: Tổng GDP của 67 nước nghèo nhất (khoảng 3 tỷ người) 172 tỷ USD Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 10

1 Warren Buffett 2 Carlos Slim Helú 3 Bill Gates 4 Lakshmi Mittal 5

1 Warren Buffett 2 Carlos Slim Helú 3 Bill Gates 4 Lakshmi Mittal 5 Mukesh Ambani 6 Anil Ambani 7 Rinat Akhmetov 8 Ingvar Kamprad 9 Kushal Pal Singh 10 Oleg Deripaska Tổng Ấn độ Mỹ Tỷ $ 62 60 58 45 43 42 31. 1 31 30 28 430. 1 160 120 Quốc tịch Mỹ Mêhico Mỹ Ấn độ Ukraina Thủy điển Ấn độ Nga 37% 28% Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 12

Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 12

Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Năm nay có gì hơn trước? (Ngoài và

Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Năm nay có gì hơn trước? (Ngoài và Trong) Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 13

BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Cuộc sống không bao giờ công bằng,

BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống. Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 14

Cạnh tranh? Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao

Cạnh tranh? Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 15

Cạnh tranh? Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao

Cạnh tranh? Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 16

Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: HỌC NHANH HƠN ĐỐI THỦ Làm Tâm người

Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: HỌC NHANH HƠN ĐỐI THỦ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 17

Ai là người quyết định? KHÁCH HÀNG Làm Tâm người Việt sáng hơn –

Ai là người quyết định? KHÁCH HÀNG Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 18

Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 19

Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 19

Thay đổi hay là Chết Tầm nhìn Kỹ năng Tầm nhìn Thay đổi Khuyến

Thay đổi hay là Chết Tầm nhìn Kỹ năng Tầm nhìn Thay đổi Khuyến KH = Nguồn lực khích Hành động Khuyến KH = Hỗn loạn Nguồn lực khích Hành động Khuyến KH = Nguồn lực khích Hành động Lo lắng KH = Hành động Từ chối Tầm nhìn Kỹ năng Nguồn lực Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến khích Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến Nguồn lực khích KH = Thất vọng Hành động = Mơ mộng Adapted from Knoster, T. (1991) Presentation at TASH Conference, Washington DC (Adapted by Knoster from Enterprise Group Ltd. ) Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 20

Tuyển một đôi tay Miễn phí! Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng

Tuyển một đôi tay Miễn phí! Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 21

Người đi Tri thức ở lại Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng

Người đi Tri thức ở lại Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 22

Sự phát triển của thế giới Tâm linh Não Giác quan Cách mạng Tâm

Sự phát triển của thế giới Tâm linh Não Giác quan Cách mạng Tâm linh Tri thức (X. xét ý tưởng) Thông tin (mạng) Tay Máy móc (N. Lượng) Chân Đất đai (CCLĐ) Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Human Capital (Vốn con người) Intelligent Capital (Vốn tri thức) Leading Changes (Lãnh đạo

Human Capital (Vốn con người) Intelligent Capital (Vốn tri thức) Leading Changes (Lãnh đạo thay đổi) Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 24

Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng Chẳng bằng kinh sử một vài pho

Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng Chẳng bằng kinh sử một vài pho Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 25

Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Chữ bán đi rồi vẫn còn nguyên

Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Chữ bán đi rồi vẫn còn nguyên Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 26

Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Tri thức chia nhiều ta giầu nhanh

Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Tri thức chia nhiều ta giầu nhanh Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 27

Phân biệt tri thức Thông tuệ Wisdom Tri thức - Knowledge Thông tin –

Phân biệt tri thức Thông tuệ Wisdom Tri thức - Knowledge Thông tin – Information Dữ liệu - Data Trích: Nonaka và Takeuchi Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Tư duy Khái niệm Từ vựng Chữ cái Làm Tâm người Việt sáng hơn

Tư duy Khái niệm Từ vựng Chữ cái Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

NẤU NÓI NUÔI NGƯỜI NUÔI ĐỜI NGẬM NGHE ĂN HỌC NUỐT NHỚ NHAI NGHĨ

NẤU NÓI NUÔI NGƯỜI NUÔI ĐỜI NGẬM NGHE ĂN HỌC NUỐT NHỚ NHAI NGHĨ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Nội dung üTại sao quản trị tri thức üCác mô hình quản trị tri

Nội dung üTại sao quản trị tri thức üCác mô hình quản trị tri thức üPhát triển sự nghiệp Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 31

CƠ SỞ QUẢN TRỊ TRI THỨC Hỗ trợ Lãnh đạo Cấu trúc – Văn

CƠ SỞ QUẢN TRỊ TRI THỨC Hỗ trợ Lãnh đạo Cấu trúc – Văn hóa – CS nhân sự – Tầm nhìn Đòn bẩy Quy trình Con người Đo lường Thông tin Không gian chia sẻ Nền tảng ‘Cứng’ : Mạng máy tình, phần mềm chia sẻ nhóm. . . ‘Mềm’ : Kỹ năng, học tập, + Công cụ và Kỹ thuật David Skyrme Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

QUẢN TRỊ TRI THỨC Một quy trình để giúp cho tổ chức trở nên

QUẢN TRỊ TRI THỨC Một quy trình để giúp cho tổ chức trở nên tự định hướng tốt hơn, năng động hơn, hợp tác hiệu quả hơn và đột phá mạnh hơn để xây dựng Khả năng hoạt động tốt Phục vụ khách hàng tận tình Đột phá mạnh mẽ 33 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Lưu ý quan trọng v QTTT hướng đến con người, không hướng đến công

Lưu ý quan trọng v QTTT hướng đến con người, không hướng đến công nghệ (Công nghệ là yếu tố thúc đẩy). v QTTT là một quá trình dài hạn, không phải là một dự án chóng vánh. Đó là cuộc quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, chú trọng chủ yếu vào khai thác tri thức ẩn và tri thức diện Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 34

MÔ HÌNH CỦA JT FRANK Phát triển tri thức Chia sẻ tri thức Sáng

MÔ HÌNH CỦA JT FRANK Phát triển tri thức Chia sẻ tri thức Sáng tạo tri thức Ứng dụng tri thức Lưu giữ tri thức Thu nhận tri thức Đánh giá tri thức Nhận diện tri thức Kiến trúc không gian Thiết kế cơ cấu tổ chức Chính sách và lộ trình POKM Công cụ văn hóa Các chuyên gia về QTTT Công nghệ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 35

Hệ quả Tiếp thu những thói quen tư duy và hành động đó để

Hệ quả Tiếp thu những thói quen tư duy và hành động đó để cá nhân, nhóm và tổ chức trở nên Tự lực tốt hơn Chủ động hơn Hợp tác tốt hơn Đột phá mạnh hơn Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 36

Tác động lâu dài Lợi thế cạnh tranh TỰ ĐỊNH HƯỚNG, CHỦ ĐỘNG, HỢP

Tác động lâu dài Lợi thế cạnh tranh TỰ ĐỊNH HƯỚNG, CHỦ ĐỘNG, HỢP TÁC TỐT ĐỘT PHÁ ( Thói quen tư duy hiện đại) Hành vi hệ quả Hoạt động tốt. Phục vụ khách hàng tận tình Đột phḠmanh mẽ THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TRI THỨC (Triết lý nền tảng của tổ chức) Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 37

HỎA MỘC THỔ NGŨ HÀNH THỦY KIM Làm Tâm người Việt sáng hơn –

HỎA MỘC THỔ NGŨ HÀNH THỦY KIM Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

TIM GAN DẠ DÀY NGŨ TẠNG THẬN PHỔI Làm Tâm người Việt sáng hơn

TIM GAN DẠ DÀY NGŨ TẠNG THẬN PHỔI Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Trao đổi Đổi mới Đánh giá Thu nhận QUẢN TRỊ TRI THỨC Lưu giữ

Trao đổi Đổi mới Đánh giá Thu nhận QUẢN TRỊ TRI THỨC Lưu giữ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Trao đổi & Nhân rộng Sáng tạo & Đổi mới Đánh giá & Sàng

Trao đổi & Nhân rộng Sáng tạo & Đổi mới Đánh giá & Sàng lọc QUẢN TRỊ TRI THỨC Nhận dạng & Thu nhận Lưu giữ & Sử dụng Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Nhận dạng & Thu nhận Trao đổi & Nhân rộng Sáng tạo & Đổi

Nhận dạng & Thu nhận Trao đổi & Nhân rộng Sáng tạo & Đổi mới Đánh giá & Sàng lọc Lưu giữ & Sử dụng Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Trao đổi & Nhân rộng Nhận dạng & Thu nhận Sáng tạo & Đổi

Trao đổi & Nhân rộng Nhận dạng & Thu nhận Sáng tạo & Đổi mới Đánh giá & Sàng lọc Lưu giữ & Sử dụng Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Quá trình biến đổi tri thức Xã hội hóa Thấu cảm Ngoại hóa Diễn

Quá trình biến đổi tri thức Xã hội hóa Thấu cảm Ngoại hóa Diễn giải rõ Nội nhập Nhập tâm Kết hợp Nối kết TT hiện TT ẩn TT hiện Nguồn: The knowledge creating company, I. Nonaka and H. Takeuchi Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

DIỆN A-D D-D A-A D-A ẨN Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng

DIỆN A-D D-D A-A D-A ẨN Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

HÀNH Học – Hành Học – Học Hành - Học HỌC Làm Tâm người

HÀNH Học – Hành Học – Học Hành - Học HỌC Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Nội dung üTại sao quản trị tri thức üCác mô hình quản trị tri

Nội dung üTại sao quản trị tri thức üCác mô hình quản trị tri thức üPhát triển sự nghiệp Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 47

SỰ - TU LUYỆN ĐI TU +Thái độ +Kỹ năng - MỆNH VẬN SỰ

SỰ - TU LUYỆN ĐI TU +Thái độ +Kỹ năng - MỆNH VẬN SỰ + Sứ mệnh - HOÀI BÃO + Thời vận +Mục tiêu +Viễn cảnh - KHÍ TÀI + Phẩm chất + Năng khiếu NGHIỆP Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn ĐI TÙ

KHẲNG ĐỊNH KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người

KHẲNG ĐỊNH KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm

KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Năng khiếu Phẩm chất KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ

Năng khiếu Phẩm chất KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Thời vận KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO

Thời vận KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Sứ mệnh Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Kỹ năng Thái độ KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ

Kỹ năng Thái độ KHÍ TÀI KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN MỆNH VẬN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

KHÍ TÀI MỆNH VẬN KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Viễn cảnh

KHÍ TÀI MỆNH VẬN KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN KHÁM PHÁ HOÀI BÃO Viễn cảnh Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn Mục tiêu

KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN Kỹ năng KHÍ TÀI Thái độ Năng khiếu Mục tiêu

KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN Kỹ năng KHÍ TÀI Thái độ Năng khiếu Mục tiêu Phẩm chất Viễn cảnh HOÀI BÃO Thời vận Sứ mệnh MỆNH VẬN KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN Kỹ năng KHÍ TÀI Thái độ Năng khiếu Mục tiêu

KHẲNG ĐỊNH TU LUYỆN Kỹ năng KHÍ TÀI Thái độ Năng khiếu Mục tiêu Phẩm chất Viễn cảnh HOÀI BÃO Thời vận Sứ mệnh MỆNH VẬN KHÁM PHÁ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Mục đích không rõ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người

Mục đích không rõ Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 57

Xa lộ cuộc đời Tôi là ai? ? ? Tại sao tôi? ? ?

Xa lộ cuộc đời Tôi là ai? ? ? Tại sao tôi? ? ? Các mục tiêu Sứ mệnh Tầm nhìn Giá trị cốt lõi Giá trị sống còn Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 58

Họ hàng Tiền bạc Gia đình Cá nhân Công việc Nhu cầu cá nhân

Họ hàng Tiền bạc Gia đình Cá nhân Công việc Nhu cầu cá nhân Sở hữu Thú vui Tâm linh Kẻ thù Bạn bè Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn