QUN L TH TRNG VNG Ging vin Trn

  • Slides: 35
Download presentation
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Giảng viên: Trần Khánh Chi Chuyên viên Phòng Quản

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Giảng viên: Trần Khánh Chi Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động kinh doanh vàng Vụ QLNH – NHNN Hà Nội, tháng 9/2018 www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 1

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. Những bất cập của

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. Những bất cập của thị trường vàng trước năm 2012 1. Bất cập về khuôn khổ pháp lý 2. Thực trạng thị trường vàng giai đoạn trước năm 2012 II. Đổi mới về khuôn khổ pháp lý trong quản lý thị trường vàng từ năm 2012 đến nay 1. Các quy định quản lý hoạt động kinh doanh vàng 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng III. Các giải pháp NHNN đã triển khai để ổn định thị trường vàng IV. Kết quả đạt được trong quản lý thị trường vàng V. Định hướng quản lý thị trường vàng trong thời gian tới www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 2

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG I. BẤT CẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG TRƯỚC NĂM

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG I. BẤT CẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG TRƯỚC NĂM 2012 1. Bất cập về khuôn khổ pháp lý ü Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định 174/1999/NĐ-NHNN § Về hoạt động sản xuất vàng miếng: 8 doanh nghiệp và TCTD kinh doanh vàng được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng Khó kiểm soát, có hiện tượng liên kết đầu cơ, làm giá. § Về hoạt động mua bán vàng miếng: 12. 000 doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh vàng miếng Vàng miếng dần trở thành phương tiện thanh toán, khó quản lý. § Về chức năng các Bộ, ngành: không thống nhất. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 3

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG I. BẤT CẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG TRƯỚC NĂM

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG I. BẤT CẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG TRƯỚC NĂM 2012 1. Bất cập về khuôn khổ pháp lý ü Chính sách cho phép TCTD huy động và cho vay vàng Gây hệ lụy cho nền kinh tế, rủi ro cho người cho vay lẫn người đi vay, ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống, gia tăng tình trạng “vàng hóa”, gây bất ổn kinh tế vĩ mô. ü Việc xuất hiện các sàn giao dịch vàng và hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 4

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG I. BẤT CẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG TRƯỚC NĂM

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG I. BẤT CẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG TRƯỚC NĂM 2012 2. Thực trạng thị trường vàng giai đoạn trước năm 2012 ü Tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế gia tăng. Vàng miếng được sử dụng thay thế chức năng của tiền tệ: làm phương tiện thanh toán, thước đo giá trị và làm công cụ tích trữ. ü Thị trường vàng bất ổn, thường xuyên xuất hiện các “cơn sốt vàng”. Mỗi khi giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch vài trăm nghìn đồng/lượng, thị trường xuất hiện tình trạng xuất nhập lậu vàng, ảnh hưởng đến quy mô DTNHNN. ü Biến động của giá vàng trong nước tác động bất lợi đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, gây bất ổn kinh tế vĩ mô. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 5

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY Mục tiêu ban hành khuôn khổ pháp lý mới: ü Tổ chức, sắp xếp lại một cách căn bản thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng; ü Ngăn chặn ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, thị trường ngoại hối và ổn định kinh tế vĩ mô; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; nghiêm cấm việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; ü Đảm bảo và bảo vệ quyền sở hữu vàng hợp pháp của người dân; ü Nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 6

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY 1. Các quy định quản lý hoạt động kinh doanh vàng • Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; • Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 và các Thông tư sửa đổi; • Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 v/v tổ chức, quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN; • Thông tư 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012, quy định TCTD không được giữ TTV cuối ngày vượt 2% so VTC, không được duy trì TTV âm; • Quyết định 16/2013/QĐ-TTg ngày 04/3/2013 v/v mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN; • Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN. • Thông tư 38/2015/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN. • Thông tư 03/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 7

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY VÀNG THUỘC QUẢN LÝ CỦA NHNN VÀNG MIẾNG www. truongnganhang. edu. vn VÀNG NGUYÊN LIỆU VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 8

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG SƠ ĐỒ QLNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG SƠ ĐỒ QLNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG MIẾNG VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ VÀNG NGUYÊN LIỆU Nhập khẩu Sản xuất Kinh doanh mua, bán Để SX vàng miếng Để SX vàng TSMN NHNN tổ chức thực hiện NHNN cấp/điều chỉnh/thu hồi/chấm dứt NHNN tổ chức thực hiện Chi nhánh cấp phép www. truongnganhang. edu. vn NK hàng năm để gia công XK NHNN cấp phép NK vàng k/thác ở nc ngoài NHNN cấp phép Sản xuất Xuất khẩu NHNN tổ chức thực hiện NHNN cấp phép cho DN khai thác vàng Kinh doanh mua, bán, XNK Chi nhánh cấp/điều chỉnh/thu hồi/chấm dứt GCN Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 9 T/hiện theo GCNĐ KKD 9

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG II. ĐỔI MỚI VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng: ü Về sản xuất vàng miếng: Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định Nhà nước thông qua NHNN độc quyền tổ chức sản xuất vàng miếng. Kể từ ngày 25/05/2012, không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được sản xuất vàng miếng. NHNN tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua thuê Công ty SJC gia công vàng miếng cho NHNN, Công ty SJC chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo hành sản phẩm. Ưu điểm: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất vàng miếng, lượng cung vàng miếng trên thị trường và ngăn chặn tình trạng sản xuất vàng miếng từ nguồn vàng nhập lậu. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 10

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng: ü Về mua bán vàng miếng: Tổ chức, cá nhân chỉ được mua, bán vàng miếng tại các TCTD và DN đủ điều kiện được NHNN cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Đối với TCTD: - Có vốn điều lệ từ 3. 000 tỷ đồng trở lên; - Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng; - Có mạng lưới chi nhánh tại VN từ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Đối với DN: - Là DN thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; - Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên; - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 năm trở lên; - Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế); - Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại VN từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc TW trở lên. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 11

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng: ü Về mua bán vàng miếng (tiếp): Ưu điểm: Việc quy định các điều kiện chặt chẽ nhằm: - Thu hẹp mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cửa hàng không đáp ứng đủ điều kiện do vàng miếng là mặt hàng Nhà nước ko khuyến khích nắm giữ; - Đảm ảo uy tín, chất lượng và quyền lợi của người dân. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 12

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng: ü Về xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng: NĐ giao NHNN tổ chức xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Ưu điểm: NHNN quản lý, kiểm soát lượng vàng nguyên liệu cũng như cung cầu vàng trên thị trường, tránh tình trạng đầu cơ, lũng đoạn thị trường. ü Về không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán: NĐ quy định rõ về việc không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán nhằm hạn chế tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 13

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng: ü Về sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ: § Tổ chức, cá nhân sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thành lập DN và phải được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. § Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, làm cơ sở để cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. § Các DN phải công bố, đăng ký và chịu trách nhiệm đối với ký hiệu, mã hiệu và chất lượng vàng nhằm hạn chế tình trạng gian lận tuổi vàng và đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 14

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Những thay đổi lớn về pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng: ü Về mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ: § Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thành lập DN. § Việc mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải có hóa đơn, chứng từ, ghi số seri, ghi rõ xuất xứ và chất lượng sản phẩm nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 15

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG 1. Thiết lập mạng lưới mua, bán vàng miếng mới, có tổ chức, quản lý; 2. Tổ chức sản xuất vàng miếng SJC nhằm đáp ứng nhu cầu vàng miếng cho thị trường; 3. Can thiệp bình ổn thị trường vàng; 4. Chấm dứt hoạt động huy động, cho vay vốn bằng vàng tại các TCTD; www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 16

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG 1. Thiết lập mạng lưới mua, bán vàng miếng mới, có tổ chức, quản lý: ü Giai đoạn đầu mới triển khai, mạng lưới KDMBVM gồm 22 TCTD & 16 DN với gần 2. 500 địa điểm giao dịch ở tất cả 63 tỉnh, thành phố. Hiện nay, mạng lưới KDMBVM đang thu hẹp, gồm 21 TCTD và 15 DN với hơn 2. 200 địa điểm. ü Hoạt động KDMBVM diễn ra thông suốt, ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ. ü Các địa điểm KDMBVM được cấp phép phải niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng; chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ và thường xuyên được thanh tra, kiểm tra. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 17

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG 2. Tổ chức sản xuất vàng miếng SJC nhằm đáp ứng nhu cầu vàng miếng cho thị trường: ü NHNN lựa chọn phương thức thuê Công ty SJC gia công vàng miếng cho NHNN quyết định thời điểm, khối lượng vàng miếng Công ty SJC gia công. ü Quá trình gia công vàng miếng tại Công ty SJC diễn ra thông suốt, minh bạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát NHNN. ü Đây là giải pháp đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế, tiết kiệm chi phí cho nhà nước. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 18

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG 3. Can thiệp bình ổn thị trường vàng: ü Năm 2013, NHNN khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện văn bản pháp lý để triển khai giải pháp can thiệp bình ổn thị trường thông qua đấu thầu bán vàng miếng. ü NHNN là người cung ứng cuối cùng cho thị trường vàng, đã tổ chức 76 phiên đấu thầu công khai, minh bạch với tổng khối lượng khoảng 68 tấn. Giải pháp này đã thu về cho NS hơn 7 nghìn tỷ đồng. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 19

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHNN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG 4. Chấm dứt huy động, cho vay vốn bằng vàng tại TCTD: ü NHNN đã ban hành các Thông tư yêu cầu các TCTD chấm dứt hoạt động huy động, cho vay vốn bằng vàng; xây dựng lộ trình triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình chấm dứt, tất toán số dư huy động, cho vay vốn bằng vàng tại các TCTD. ü Toàn bộ hoạt động cho vay vốn bằng vàng đã chấm dứt vào ngày 01/5/2011 và hoạt động huy động vốn bằng vàng chấm dứt vào ngày 25/11/2012. ü Đầu tháng 7/2013, 18 TCTD đã mua vàng để tất toán hoàn toàn số dư huy động vốn bằng và giảm dần số dư cho vay vốn bằng vàng. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 20

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Ø Bình ổn thị trường vàng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, nắm giữ vàng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi vàng, chặn đứng nguy cơ đổ vỡ thanh khoản vàng tại các TCTD và xóa bỏ tình trạng “vàng hóa” trong hệ thống. Ø Thị trường vàng chuyển sang giai đoạn mới, toàn bộ quan hệ huy động, cho vay vốn bằng vàng đã chuyển sang quan hệ mua, bán vàng, tạo tiền đề quan trọng để đưa thị trường vào quy đạo ổn định như hiện nay, tiến tới chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 21

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG ü Từ năm 2014, thị trường vàng diễn biến ổn định, không còn các “cơn sốt” vàng. Mặc dù còn chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nhưng không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô trong nước. ü Cung cầu vàng trên thị trường tương đối cân bằng, thị trường tự điều tiết tốt. ü Nền kinh tế đã tiết kiệm một lượng ngoại tệ nhất định do không phải nhập khẩu vàng, nguồn lực vàng sẵn có trong dân đã được tận dụng để phục vụ nhu cầu cho khu vực sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (trung bình nhu cầu vàng nguyên liệu cho sản xuất trang sức, mỹ nghệ khoảng 10 -15 tấn/năm). www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 22

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Giải pháp cơ bản của Nghị định 24 -Quyền

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Giải pháp cơ bản của Nghị định 24 -Quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được công nhận và bảo vệ. -Nhà nước thông qua NHNN độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. -Tổ chức và cá nhân chỉ được mua, bán vàng miếng tại các TCTD và doanh nghiệp được NHNN cấp phép. -Nghiêm cấm sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 23

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Giải pháp đồng bộ khác -Chấm dứt huy động,

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Giải pháp đồng bộ khác -Chấm dứt huy động, cho vay vốn bằng vàng. -Can thiệp, bình ổn thị trường vàng. -Chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác (kinh doanh vàng tài khoản, doanh nghiệp vay vàng từ cá nhân…) khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 24

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG ü Tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế suy giảm: v Về tình trạng sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán: Nghị định 24/2012/NĐ đã quy định không cho phép việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; ngày 20/12/2011 đã ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP và ngày 17/10/2014, ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó đã có chế tài xử lý nghiêm các hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Đến nay, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán về cơ bản đã được ngặn chặn. v Về tình trạng sử dụng vàng làm thước đo giá trị: Do lạm phát của Việt Nam thường ở mức cao, việc sử dụng vàng làm thước đo giá trị (định giá) đã trở thành thói quen của người dân khi thực hiện các giao dịch trao đổi hàng hóa có giá trị lớn. Tuy nhiên, tập quán này cũng dần thay đổi khi giá vàng liên tục biến động mạnh trong thời gian qua. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 25

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG ü Tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế suy giảm (tiếp): v Về tình trạng sử dụng vàng làm công cụ tích trữ: Sức hấp dẫn của vàng miếng ngày càng suy giảm, tình trạng nắm giữ vàng, sử dụng vàng làm công cụ tích trữ tài sản đã bước đầu được cải thiện. Doanh số mua, bán giảm đáng kể, hiện nay giảm hơn 70% so với cuối năm 2013; trạng thái vàng tại các TCTD duy trì ở mức thấp. Do nhu cầu vàng miếng trên thị trường suy giảm, các TCTD và DN cũng tự điều chỉnh thu hẹp mạng lưới. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 26

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG V. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TRONG

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG V. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI v Kiên định quản lý chặt chẽ thị trường vàng theo tinh thần của Nghị định 24/2012/NĐ-CP nhằm duy trì ổn định bền vững thị trường vàng, hạn chế sức hấp dẫn của vàng miếng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ vàng, đảm bảo giá vàng không tác động bất lợi đến sự ổn định của tỷ giá, thị trường ngoại hối, cũng như nền kinh tế vĩ mô và ngăn chặn tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế. v Tận dụng nguồn lực vàng trong nước phục vụ phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ. v Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp vĩ mô đồng bộ để duy trì ổn định giá trị và nâng cao vị thế của đồng Việt Nam, thông qua đó thay đổi thói quen nắm giữ, sử dụng vàng của người dân. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 27

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 24

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 24 • Bỏ quy định các TCTD, doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng muốn mở mới, thay đổi các địa điểm kinh doanh vàng miếng phải được NHNN cấp phép. Việc mở mới, thay đổi địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng do các TCTD, doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định. • Bỏ quy định NHNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 28

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 24

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 24 • Tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. • Bỏ quy định về hoạt động kinh doanh vàng khác, cụ thể hóa thành hai hoạt động cần quản lý của Nhà nước, do Nhà nước độc quyền bao gồm hoạt động huy động vàng từ tổ chức, cá nhân và kinh doanh vàng trên tài khoản. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 29

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG VI. Rủi ro trong quản lý hoạt động kinh

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG VI. Rủi ro trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng ü Trong công tác xây dựng chính sách ü Trong công tác triển khai thực hiện - Hoạt động cấp giấy phép (kinh doanh mua, bán vàng miếng; kinh doanh mua, bán và sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu…) - Hoạt động can thiệp thị trường vàng www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 30

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG THẢO LUẬN Có nên huy động vàng trong dân

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG THẢO LUẬN Có nên huy động vàng trong dân thông qua phương thức vay nợ? Nếu Chính phủ thông qua NHNN thực hiện cơ chế vay nợ vàng thì sẽ gặp những rủi ro gì? www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 31

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG RỦI RO VỚI CHỦ THỂ VAY VÀNG Nếu Chính

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG RỦI RO VỚI CHỦ THỂ VAY VÀNG Nếu Chính phủ vay vàng của dân để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ: Trong trường hợp này, ngân sách huy động trực tiếp vàng của dân. - Ngân sách nhà nước huy động vàng của dân, bản chất sẽ làm gia tăng nợ công. - Chính phủ vay vàng của dân, chuyển đổi sang VND để chi tiêu, Ngân sách nhà nước có thể sẽ đối mặt với rủi ro lớn về thanh khoản (giá vàng diễn biến khó lường). - Chính phủ bán vàng cho NHNN để lấy VND, NHNN phải sử dụng nguồn tiền cung ứng để mua vàng, do đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cung ứng tiền cho cân đối chung của nền kinh tế. - Chính phủ huy động vàng, sau đó sử dụng vàng huy động làm tài sản thế chấp, vay ngoại tệ ở nước ngoài. Cơ chế này vẫn làm tăng gánh nặng trả nợ ngoại tệ www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 32

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Nếu triển khai huy động vàng qua TCTD: sẽ

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG Nếu triển khai huy động vàng qua TCTD: sẽ phát sinh hệ lụy cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến thanh khoản hệ thống, làm gia tăng lợi ích của việc nắm giữ vàng. Nếu cho phép các doanh nghiệp huy động vàng từ người dân: về bản chất nghiệp vụ này tạo ra mối quan hệ vay nợ giữa doanh nghiệp và người dân, gây ra rủi ro thanh khoản khi giá vàng tăng www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 33

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NGUY CƠ GIA TĂNG ĐẦU CƠ VÀNG Nếu triển

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG NGUY CƠ GIA TĂNG ĐẦU CƠ VÀNG Nếu triển khai huy động nguồn lực vàng thông qua cơ chế vay nợ vàng, sẽ kích thích nhu cầu đầu cơ vàng trở lại, gây bất ổn đến thị trường tiền tệ, ngoại hối và ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô như giai đoạn những năm trước khi triển khai Nghị định 24. www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 34

www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 35

www. truongnganhang. edu. vn Bản quyền: Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng 35