QUESTIONS present simple Questions YES NO questions WH

  • Slides: 14
Download presentation
QUESTIONS present simple

QUESTIONS present simple

Questions YES / NO questions WH - questions • žádáme potvrzení / popření obsahu

Questions YES / NO questions WH - questions • žádáme potvrzení / popření obsahu otázky • před podmětem je sloveso „DO“ • odpovídáme: q. Yes, …. . q. No, … • začínají tázacím výrazem • odpovídáme tím, na co jsme se ptali, např. – When…? – What…? – How…? – Who …? – Why …?

Peter gets up at 7 o´clock. Does Peter get up at 7 o´clock? Yes,

Peter gets up at 7 o´clock. Does Peter get up at 7 o´clock? Yes, he does. When does Peter get up? At 7.

My parents like reading in bed. Do they like reading in a bed? Yes,

My parents like reading in bed. Do they like reading in a bed? Yes, they do. Where do they like reading? In bed.

COMPARE Do you live in Prerov? Where do you live? Does Susan have a

COMPARE Do you live in Prerov? Where do you live? Does Susan have a pet? What does Susan have?

Make questions + Answer them • They live in Paris. Where do they live?

Make questions + Answer them • They live in Paris. Where do they live? In Paris. • Peter plays tennis. What does he play? Tennis. • I get up at 7. When do you get up? At 7.

Practise • They play tennis on Saturday. When do they play tennis? • She

Practise • They play tennis on Saturday. When do they play tennis? • She works in a bank. Where does she work? • Ann lives in Cambridge. Where does she live?

Write questions Example: • David / ride a bike to school? - Yes Does

Write questions Example: • David / ride a bike to school? - Yes Does David ride a bike to school? Yes, he does.

Have a try • How / Susan / go to school? How does Susan

Have a try • How / Susan / go to school? How does Susan go to school? (She goes) by bus. – by bus • My friend and I / go to the cinema every Friday - No Do your friend and you go to the cinema every Friday? No, we don´t

 • We / play cards / in the evening? Do you play cards

• We / play cards / in the evening? Do you play cards in the evening? Yes, we do. • I like / pizza and spaghetti? - No Do you like pizza and spaghetti? No, I don´t. - Yes

Write questions for the answers Example: When do you play cards? …………………. We play

Write questions for the answers Example: When do you play cards? …………………. We play cards in the evening.

How do you go to school? …………………. . 1 I go to school by

How do you go to school? …………………. . 1 I go to school by train. Where does your dad work? …………………. . 2 My dad works in a hospital

When does Susan get up? ……………………. 3 Susan gets up at 7. What do

When does Susan get up? ……………………. 3 Susan gets up at 7. What do they play? ………………… 4 Tom and Peter play football.

Remember (pamatuj) Všechny osoby 3. osoba jednotného čísla • sloveso v zákl. tvaru •

Remember (pamatuj) Všechny osoby 3. osoba jednotného čísla • sloveso v zákl. tvaru • sloveso + -s DO DOES