Quan la calculadora sn els dits Clcul mental

  • Slides: 24
Download presentation
Quan la calculadora són els dits: Càlcul mental i “digital” XVI JORNADA DIDÀCTICA ABEAM

Quan la calculadora són els dits: Càlcul mental i “digital” XVI JORNADA DIDÀCTICA ABEAM 2013 #16 jabeam 9 de novembre 2013

MELANCONIA I ( A. Dürer)

MELANCONIA I ( A. Dürer)

Quadrat màgic 4 x 4

Quadrat màgic 4 x 4

Aritmètica

Aritmètica

Beda, el venerable

Beda, el venerable

Beda, el venerable A la Basílica del Pilar de Saragossa, sobre la Santa Capella

Beda, el venerable A la Basílica del Pilar de Saragossa, sobre la Santa Capella hi ha una escultura de Beda el Venerable. Entre els escrits científics de Beda prenguem el capítol “De computo uel loquela digitorum” pertanyent a la seva obra De temporum ratione en el qual s'ocupa del llenguatge dels dits, això és, del càlcul aritmètic per mitjà dels dits de la mà

Nikolai Bogdanov-Belsky (1868 -1945) va pintar al 1895 aquest quadre de titol “Comptant mentalment”

Nikolai Bogdanov-Belsky (1868 -1945) va pintar al 1895 aquest quadre de titol “Comptant mentalment” , on un grup d’alumnes russos de 12 /13 anys tracten de resoldre mentalment el problema matemàtic que el seu professor ha escrit a la pissarra (10² + 11² + 12² + 13² + 14²) / 365

ENDEVINAR NÚMERO PENSA UN NÚMERO TROBA EL QUADRAT DEL NÚMERO I EL QUADRAT DEL

ENDEVINAR NÚMERO PENSA UN NÚMERO TROBA EL QUADRAT DEL NÚMERO I EL QUADRAT DEL SEGÜENT QUINA ES LA DIFERÈNCIA DELS DOS QUADRATS ? _______ EL NOMBRE QUE HAS PENSAT ÉS: ____

1+3+5+7+9= 1=1=1 x 1 1+3=4=2 x 2 1+3+5=9=3 x 3 1+3+5+7=16=4 x 4 1+3+5+7+9=25=5

1+3+5+7+9= 1=1=1 x 1 1+3=4=2 x 2 1+3+5=9=3 x 3 1+3+5+7=16=4 x 4 1+3+5+7+9=25=5 x 5

 5 25 -16= quadradets blau fosc= 9 16 -9= quadradets blau clar =

5 25 -16= quadradets blau fosc= 9 16 -9= quadradets blau clar = 7 9 -4= quadradets verds = 5 4 -1= quadradets grocs = 3

Expressem números amb els dits 13 i 12 o 23 i 22 o 18

Expressem números amb els dits 13 i 12 o 23 i 22 o 18 i 17 segons quima semidècda

Com s’obté el producte 11 x 11 Sumant tres números: Una constant de 100

Com s’obté el producte 11 x 11 Sumant tres números: Una constant de 100 Valor dels dits: mostrem 1+1 = 2 dits cada dit = 10 Producte dels dits mostrats de cada mà : 1 x 1 Per tant 11 x 11= 100+ 20 +1 = 121 2 x 10 = 20

Una constant de 100 Valor dels dits: mostrem 3+2 = 5 dits 5 x

Una constant de 100 Valor dels dits: mostrem 3+2 = 5 dits 5 x 10 = 50 Producte dels dits mostrats de cada mà : 3 x 2 Per tant 13 x 12= 100+ 50 +6 = 156

Una constant de 100 Valor dels dits: mostrem 3+2 = 5 dits 5 x

Una constant de 100 Valor dels dits: mostrem 3+2 = 5 dits 5 x 10 = 50 Producte dels dits mostrats de cada mà : 3 x 2 Per tant 13 x 12= 100+ 50 +6 = 156

Com s’obté el producte 11 x 12 Sumant tres números: Una constant de 100

Com s’obté el producte 11 x 12 Sumant tres números: Una constant de 100 Valor dels dits: mostrem 2+1 = 3 dits cada dit = 10 Producte dels dits mostrats de cada mà : 2 x 1 Per tant 11 x 11= 100+ 30 +2= 132 3 x 10 = 30

14 x 14 Constant 100 Valor dels dits : 8 x 10 Producte dits

14 x 14 Constant 100 Valor dels dits : 8 x 10 Producte dits 4 x 4=16 14 x 14 = 100 +80 +16 = 19

32 x 32 Constant 900 Valors dels dits 4 x 30= 120 Producte dels

32 x 32 Constant 900 Valors dels dits 4 x 30= 120 Producte dels dits 2 x 2=4 Total 900+180+4 = 1024

(10+x)(10+y)= 100 +10(x+y)+ xy (20+x)(20+y)= 400+ 20(x+y)+ xy

(10+x)(10+y)= 100 +10(x+y)+ xy (20+x)(20+y)= 400+ 20(x+y)+ xy

Cas primera semidècada CONSTANT 11 al 15 100=10 x 10 21 al 25 400=20

Cas primera semidècada CONSTANT 11 al 15 100=10 x 10 21 al 25 400=20 x 20 31 a 35 900=30 x 30 Valor dits 10 20 30 Producte Dits

18 x 17 La constant en aquest cas és de 200 Constant 200 Cada

18 x 17 La constant en aquest cas és de 200 Constant 200 Cada dit dels que es mostren compta per 20 3+2 = 5 5 x 20= 100 Es multipliquen els dits ocults 2 x 3=6 17 x 18 = 200 + 100 +6 = 306

Cas segona semidècada Valor CONSTANT dits 6 a 9 16 a 19 26 a

Cas segona semidècada Valor CONSTANT dits 6 a 9 16 a 19 26 a 29 5 x 5 -25 200=10 x 20 15 x 15 -25 600=20 x 30 25 x 25 -25 10 20 30 Producte Dits amagats

 (15+x)(15+y)=225+ 15(x+y)+xy =200+20(x+y)+(5 -x)(5 -y) (25+x)(25+y)=625+25(x+y)+xy =600+30(x+y)+(5 -x)(5 -y) (5+x)(5+y)= 25+5(x+y)+xy = 10(x+y)+

(15+x)(15+y)=225+ 15(x+y)+xy =200+20(x+y)+(5 -x)(5 -y) (25+x)(25+y)=625+25(x+y)+xy =600+30(x+y)+(5 -x)(5 -y) (5+x)(5+y)= 25+5(x+y)+xy = 10(x+y)+ (5 -x)(5 -y)

Consideracions Algorismes tradicionals han deixat de ser útils Qui els fa? On els fan?

Consideracions Algorismes tradicionals han deixat de ser útils Qui els fa? On els fan? Pràctiques rutinàries: molta feina, massa temps, poca importància matemàtica Hi ha altres algorismes Habilitats pel càlcul mental i càlcul aproximat (“estimació”). Operacions amb nombres petits Relacionar, càlcul i geometria i algrebra( si s’escau) Ús de la calculadora per desenvolupar càlcul mental i resolució de problemes Cap on hem d’anar? Què cal canviar?

 MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ rescriba@xtec. cat twitter @robertescribano

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ [email protected] cat twitter @robertescribano