QUADRE RESUM DINDICADORS DELS SERVEIS LOCALS DOCUPACI Servei

  • Slides: 23
Download presentation
QUADRE RESUM D’INDICADORS DELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ Servei de Mercat de Treball Àrea de

QUADRE RESUM D’INDICADORS DELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ Servei de Mercat de Treball Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 11 de Desembre de 2012

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

INTERPRETACIÓ DE LA LLEGENDA Millor que la mitjana Si el valor està un 50%

INTERPRETACIÓ DE LA LLEGENDA Millor que la mitjana Si el valor està un 50% sobre la mitjana i és un indicador amb relació positiva. Si el valor està un 50% sota de la mitjana i és un indicador amb relació negativa. Entorn la mitjana: Si no es desvia més del 50% del valor mitjà (ni per sota ni per sobre). Pitjor que la mitjana: Si el valor està un 50% sota de la mitjana i és un indicador amb relació positiva Si el valor està un 50% sobre la mitjana i és un indicador amb relació negativa. Positiva Millora respecte el període anterior Negativa: Empitjora respecte el període anterior Sense canvis No hi ha variació respecte el període anterior

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

Municipi d’exemple

Municipi d’exemple

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

MUNICIPI D’EXEMPLE (més de 50. 000 habitants)

Municipi d’exemple Ajuntament d’exemple Núm. d’habitants

Municipi d’exemple Ajuntament d’exemple Núm. d’habitants

Municipi d’exemple

Municipi d’exemple

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL. LABORACIÓ Servei de Mercat de Treball Àrea de

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL. LABORACIÓ Servei de Mercat de Treball Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 11 de Desembre de 2012