Pz V Sdkfz 171 Patrick Cannaerts Sdkfs 171

  • Slides: 14
Download presentation
Pz V Sdkfz 171 Patrick Cannaerts

Pz V Sdkfz 171 Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf D, A, G en F ► ► ► ► De Panther

Sdkfs 171 Ausf D, A, G en F ► ► ► ► De Panther (Pz V) werd op papier voor het eerst in leven geroepen onder de benaming VK 3001 en VK 3002. Twee firma werden in running gesteld door Hitler zelf op 25 november 1941. Het zou de eerste tank van de reeks zware medium pantser van het Duitse leger moeten worden. De 2 firma’s die gevraagd werden waren; Daimler Benz en M. A. N. (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg). De tank moest aan volgende eisen voldoen; een gewicht van 30 ton en minstens een 75 mm kanon. (Kw. K L/70) Daimler Benz werkte zijn prototype af in Maart 1942 onder de naam VK 3001. Er kwam een tweede versie, de VK 3002. ( M. A. N. ) en deze was klaar in Mei 1942. Na verscheidene testen onder het goedkeurend oog van Hitler zelf werd er gekozen voor de firma M. A. N. De eerste tanks zouden al in december van dat jaar uit de fabrieken moeten rollen. De eerste tanks rolden uit het fabrieken onder de benaming Pz V Ausfurung “D”. Op 27. 2. 1944 bracht Hitler een schrijven uit naar het gehele leger de Panzer V alleen noch maar Panther te noemen. Daimler Benz, Damag, Henschel en MNH werden eveneens aangesteld voor de productie van deze tank. Dit resulteerde tot de 2 de uitvoering, namelijk de Panther Ausf A. Er zijn in totaal 4 uitvoeringen gekomen. De Ausf D, Ausf A, Ausf G en Ausf F. Hij bezat een HL 230 P 30 motor. 12 cilinders met een Pk van 700. Dit was al aanzienlijk meer dan de Pz IV motor. (265). Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf D, A, G en F ► ► ► ► Zijn uiteindelijk

Sdkfs 171 Ausf D, A, G en F ► ► ► ► Zijn uiteindelijk gewicht was dan al toegenomen tot 44. 5 ton, en hij kon een topsnelheid halen van 55 km/h met 730 l brandstof aan boord. Wat een aanzienlijke actieradiusverhoging met zich teweeg bracht. De Panther kon 100 km rijden vooraleer hij opnieuw van brandstof moest voorzien worden. Zijn kanon werd het 7. 5 cm Kwk 42 L/70. Zoals ze al wisten had dat kanon een goede staat van dienst bij de Pz IV, het was al in gebruik hadden vanaf juli 1942. Zijn “basic load” van granaten aan boord was 79 stuks, die verscheiden soorten konden bevatten. Een panther kon zonder enig probleem een pantser van 160 mm op 1000 m doorboren. Wat hem al snel een gevreesde tegenstander van de T-34 maakte. Er was echter nog een lange weg te gaan. De Panther zou nog dikwijls moeten binnen komen voor modificaties, en zelfs dikwijls door zijn eigen crew vernietigd worden alvorens het een van de geliefkoosde tanks onder de tank bemanning werd. (zie extra inzet). De rupsen waren 66 cm breed en wogen meer dan 2 ton. Zijn bepantsering was bij de eerste Ausf D 80 mm vooraan, 60 mm aan de zijden en zelfs 100 mm voor de toren Patrick Cannaerts

Extra De inzet van de Panther is zeker niet zonder slag of stoot voorbij

Extra De inzet van de Panther is zeker niet zonder slag of stoot voorbij gegaan. ► Hij heeft heel wat kinderziektes moeten overwinnen alvorens een uiterst betrouwbare tank te worden. ► Zo werden de eerste 250 tanks gevraagd klaar te zijn voor “ Operation Citadelle”. (oorspronkelijke levering 12 mei 1943), doch dit lukte niet en werd verdaagd naar eind mei. De 12 de waren er maar 77 klaar. ► Als er dan toch met grootste inspanning 324 kunnen geleverd worden eind mei gaan er direct 186 naar de 50 ste en 51 ste panzerabteilung. ► Zij allen waren uitgerust met een nieuw gecompliceerd “Turmzielfernrohr 12” (TZF 12). Eind juni werden en nogmaals 98 geleverd. Wat wou zeggen dat er op 5 juli 1943 (Operation Citadelle gaat nu echt van start na uitstel (wat de grootste blunder aan het Oostfront wordt genoemd) 196 Panther “einsatsbereit” zijn. Nog geen 24 uur laten zijn er dat nog 38. ► Wegens enorm veel motor en overbrenging problemen worden de meeste Panthers vernietigd door hun eigen crew. ► In september van dat jaar wordt er dan de Ausf A geleverd en deze is al een heel grote verbetering ► Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf D (Pz V) ► ► ► ► Werd oorspronkelijk ontworpen onder

Sdkfs 171 Ausf D (Pz V) ► ► ► ► Werd oorspronkelijk ontworpen onder de benaming VK 3001 en VK 3002 De eerste versie werd gebouwd door MAN, Daimler-Benz, MNH, Henschel. Bezit het 7. 5 cm Kw. K 43 L/70 kanon. Een enorm modern en goed werkende vering van deze tank maakte dat hij zeer gericht kon vuren en een uiterst stabiele vuurpositie had. Hij had echter een zeer zwak punt, hij was zeer gevoelig op ontbranding. Daar zijn remleidingen en andere brandstofleidingen achteraan bovenaan op het voertuig lagen, stond de tank dikwijls zeer snel in lichterlaaie. Dit gaf hem de kwalijke naam een rijdende aansteker te zijn. In totaal zijn er van de eerste versie 324 gebouwd. Zijn gewicht lag op 44. 8 ton Patrick Cannaerts

Panther Ausf D Opbergbuis voor poetsstok Loop 7. 5 cm Kw. K 43 L/70

Panther Ausf D Opbergbuis voor poetsstok Loop 7. 5 cm Kw. K 43 L/70 kanon Brede en zware rups van 2052 kg elk Vooraan geen MG 34 Zware bepantsering tot 80 mm Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf A (Pz V) Na de vele kinderziektes wordt de A versie

Sdkfs 171 Ausf A (Pz V) Na de vele kinderziektes wordt de A versie gebouwd door MAN, Daimler-Benz, Demag, MNH ► Hij krijgt een nieuwe TZF 12, met een vergroting van 2. 5 tot 5 keer. ► Zijn torenkrans wordt verbeterd waardoor hij beter draait. ► Een MG komt vooraan met een kogelsysteem. ► Een nieuwe koeling komt er in de motor. ► Zijn operationele waarde wordt door deze verbeteringen enorm opgedreven. ► Zijn gewicht gaat opnieuw omhoog naar 45. 5 ton. ► Het voertuig bezit een MG munitie capaciteit van 5100 schoten. ► Van dit model worden er 2000 stuks gemaakt. ► Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf A (Pz V) Vooraan komt een MG erbij met kogelsysteem. Patrick

Sdkfs 171 Ausf A (Pz V) Vooraan komt een MG erbij met kogelsysteem. Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf G (Pz V) ► ► ► ► ► Al gauw komt

Sdkfs 171 Ausf G (Pz V) ► ► ► ► ► Al gauw komt een volgende verbetering, de “G” Ausfurung. Met deze uitvoering komen er dan weer meer verschillen bij. Zijn gewicht gaat naar 46. 5 ton en munitie opslag in de toren gaat naar 82 granaten. De bepantsering gaat omhoog vooraan naar 100 mm en de toren naar meer dan 110 mm. Op de koepel bovenaan spreken we nu van 50 mm plaatstaal. De firma’s die deze versie bouwen zijn MAN, Daimler-Benz, MNH. Zijn pistoolpoorten zijn uit de toren verdwenen, en de toren is iets schuiner gegoten om beter de inslagen van vijandelijk tanks de weerstaan. Er wordt ook voor het eerst gewerkt met chauffeurs episcopen, in plaats van rechtstreeks zicht voor de chauffeur. Door deze updates was de Panther een zeer geduchte tank geworden. Volgende punten maakte de tank zeer goed; een uitstekende kwaliteit van metaal(wat zijn bepantseringwaarde zeer hoog maakte), een zeer goed en uiterst betrouwbaar kanon, een zeer verfijnd en stabiel vuursysteem en een perfecte ophanging. De beste van alle tanks tijdens de WWII. Zijn enige minpunt was de gevoelige motor die zeer snel in brand vloog. Na de Duitse capitulatie hebben de Engelse bevolen nog 20 stuks van deze versie te maken en mee te nemen naar huis voor verdere testen. Alle voertuigen van de “G” Ausfurung hadden Zimmerit bepantsering. Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf G (Pz V) Zimmerit bepantsering overal Chauffeursepiscopen Extra zijde bepantsering Patrick

Sdkfs 171 Ausf G (Pz V) Zimmerit bepantsering overal Chauffeursepiscopen Extra zijde bepantsering Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf F (Pz V) ► ► ► De laatste up date van

Sdkfs 171 Ausf F (Pz V) ► ► ► De laatste up date van deze Panther was de Ausf F. Met deze versie zou er een smallere toren op het voertuig geplaatst worden. Verder kreeg hij een nog zwaardere bepantsering tot 120 mm frontaal vooraan en frontaal op de toren. Op de toren zelf werd het luik van de voertuigcommandant zwaarder bepantserd. Het ging van 16 mm naar 45 mm. En de dikte op de bovenzijde zelf werd nog eens met 6 mm verhoogd. Dit om hem vooral tegen vliegtuigmunutie te beschermen. Het kanon Kw. K 44/1 wat bij Skoda gemaakt en veranderd werd had oorspronkelijk geen mondingsrem. Later is die er toch gekomen. Tevens kreeg hij een “Saukopfblende” (zie verdikking op kanon) op zijn koepel. Daimler heeft nog 8 voertuigen van deze versie gemaakt. Echter van de toren zijn er maar 2 modellen meer klaar geraakt. Toen eindige de oorlog. Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf F Saukopfblende Smalle koepel Nieuwe loop Zeer zware frontbepantsering Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 Ausf F Saukopfblende Smalle koepel Nieuwe loop Zeer zware frontbepantsering Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 varianten De Beobachtungspanzer ► De Befehlspanzer ► De Berge-Panzer ► Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 varianten De Beobachtungspanzer ► De Befehlspanzer ► De Berge-Panzer ► Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 varianten Befehlspanther Berge-Panther Beobachtungspanther Patrick Cannaerts

Sdkfs 171 varianten Befehlspanther Berge-Panther Beobachtungspanther Patrick Cannaerts