Ptjums par Latvijas jaunieu vajadzbm Aptaujas veikanas laiks

  • Slides: 5
Download presentation
Pētījums par « Latvijas jauniešu vajadzībām» Aptaujas veikšanas laiks: 07. 09. 2010 - 17.

Pētījums par « Latvijas jauniešu vajadzībām» Aptaujas veikšanas laiks: 07. 09. 2010 - 17. 09. 2010 Informācijas iegūšanas metodes – interneta aptauja, izmantojot draugiem. lv Mērķa grupa – jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem Pilnās, kvalitatīvās intervijas, kas iekļautas analīzē – 304 Latvijā šobrīd ir ap 170 000 jauniešu šajā vecumā 2 jautājumu tipi – 1) jautājumi, kuros piedāvāti atbilžu varianti, un 2) jautājumi, kuros atbildes jāieraksta pašam/-ai

Jauniešu demogrāfiskie rādītāji 15 -20 gadus veci. Latviešu un citas tautības. Puiši - 41%,

Jauniešu demogrāfiskie rādītāji 15 -20 gadus veci. Latviešu un citas tautības. Puiši - 41%, meitenes – 59% 2 Dzīvojoši visā Latvijas teritorijā.

Jauniešu sadalījums pēc mācību iestādes tipa

Jauniešu sadalījums pēc mācību iestādes tipa

Iespēju svarīgums Mīlestība Nākotne Izskats Jaunietim vissvarīgākā ir mīlestība, droša nākotne un izskats!

Iespēju svarīgums Mīlestība Nākotne Izskats Jaunietim vissvarīgākā ir mīlestība, droša nākotne un izskats!

Secinājumi Jaunieši gan izvēlas jau no piedāvātājiem atbilžu variantiem, gan arī paši ieraksta, ka

Secinājumi Jaunieši gan izvēlas jau no piedāvātājiem atbilžu variantiem, gan arī paši ieraksta, ka vissvarīgākās lietas viņu dzīvē ir nākotne, mīlestība un izskats. Šīs ir arī jomas, par kurām jaunieši visvairāk uztraucas. Lai arī mācības un skola ir viena no galvenajām dzīves jomām, kuras uztrauc jauniešus, atbalstu viņu drīzāk meklētu pie draugiem, nevis pieaugušajiem. Visnedrošāk jaunieši jūtas attiecībā uz nākotni – izdarīt pareizo karjeras izvēli, atrast darbu, kļūt patstāvīgam - vairāk kā 40% jauniešu norāda, ka jūtas nedroši attiecībā uz šiem jautājumiem.