PTCI Ronk Vzdlvac oblast Vzdlvac obor Tematick okruh

  • Slides: 23
Download presentation
PTÁCI Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: Vytvořeno dne: Metodický

PTÁCI Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace): 3. Člověk a jeho svět Prvouka Živá příroda Ptáci Mgr. Zdeňka Halamová 15. 5. 2011 Podpora výkladové hodiny – Ptáci. VY_32_INOVACE_06 -53

STAVBA TĚLA �Povrch těla je pokryt peřím. �Mají křídla. �Patří mezi obratlovce. �Mají duté

STAVBA TĚLA �Povrch těla je pokryt peřím. �Mají křídla. �Patří mezi obratlovce. �Mají duté kosti. �Jsou teplokrevní. �Mají plíce a vzdušné vaky.

ROZMNOŽOVÁNÍ �Samec se snaží okouzlit samičku (např. nafukuje barevný vak na krku, nosí samičce

ROZMNOŽOVÁNÍ �Samec se snaží okouzlit samičku (např. nafukuje barevný vak na krku, nosí samičce potravu, tančí, zpívá, předvádí barevné peří nebo nabízí postavené hnízdo). �Snášejí vejce do hnízda.

STĚHOVÁNÍ PTÁKŮ �Někteří ptáci odlétají na podzim na jih a na jaře se opět

STĚHOVÁNÍ PTÁKŮ �Někteří ptáci odlétají na podzim na jih a na jaře se opět vracejí. �V zimě je u nás nedostatek potravy a neuživili by se. �Ptáci, kteří odlétají: husa, lyska, holub, konipas, drozd, slavík, špaček, zvonohlík, čáp, volavka, racek, dudek, vlaštovka, …

DĚLENÍ PTÁKŮ �Běžci �Plavci �Letci

DĚLENÍ PTÁKŮ �Běžci �Plavci �Letci

BĚŽCI �Mají zakrnělá křídla, ale dobře vyvinuté nohy. �Živí se semeny a hmyzem. �Samice

BĚŽCI �Mají zakrnělá křídla, ale dobře vyvinuté nohy. �Živí se semeny a hmyzem. �Samice snášejí vejce do dolíku. �O hnízdo a o mláďata se stará většinou samec. �Př. : pštros africký

PLAVCI �Jsou přizpůsobení k životu ve vodě. �Nelétají. �Mají krátké a husté peří, které

PLAVCI �Jsou přizpůsobení k životu ve vodě. �Nelétají. �Mají krátké a husté peří, které vypadá jako srst. �Žijí v Antarktidě. �Živí se rybami. �Př. : tučňák císařský Tučňák Humboldtův

LETCI �Jsou velmi početní. �Dělíme je do řádů: např. pěvci, dravci, vrubozobí, hrabaví, brodiví,

LETCI �Jsou velmi početní. �Dělíme je do řádů: např. pěvci, dravci, vrubozobí, hrabaví, brodiví, sovy, šplhavci, kukačky, potápěči, měkkozobí, papoušci, …

Pěvci �Jsou u nás nejpočetnější. �Živí se semeny, bobulemi a hmyzem. Skřivan polní Vlaštovka

Pěvci �Jsou u nás nejpočetnější. �Živí se semeny, bobulemi a hmyzem. Skřivan polní Vlaštovka obecná

Vrabec domácí Kos černý Sýkora koňadra Konipas bílý

Vrabec domácí Kos černý Sýkora koňadra Konipas bílý

Dravci �Mají ostrý zahnutý zobák a dlouhé drápy. �Loví menší savce, ptáky a hmyz.

Dravci �Mají ostrý zahnutý zobák a dlouhé drápy. �Loví menší savce, ptáky a hmyz. �Mají vynikající zrak. Káně lesní Orel skalní

Vrubozobí �Plavou i létají. �Mají plovací blány. �Okraj zobáku má vroubky. �Zobákem nasávají vodu

Vrubozobí �Plavou i létají. �Mají plovací blány. �Okraj zobáku má vroubky. �Zobákem nasávají vodu a přes vroubky ji procezují, červy a larvy vodního hmyzu jim zůstávají na jazyku. �Živí se také rostlinami a rybami.

Kachna divoká Labuť velká Husa velká

Kachna divoká Labuť velká Husa velká

Hrabaví �Létají jen na menší vzdálenosti. �Živí se červy, larvami, semeny, bobulemi. Koroptev polní

Hrabaví �Létají jen na menší vzdálenosti. �Živí se červy, larvami, semeny, bobulemi. Koroptev polní Bažant obecný

Krocan Kur domácí – slepice a kohout Páv

Krocan Kur domácí – slepice a kohout Páv

Brodiví �Jsou vodní ptáci. �Mají dlouhé nohy i krk. �Loví žáby, ryby, plazi, hmyz,

Brodiví �Jsou vodní ptáci. �Mají dlouhé nohy i krk. �Loví žáby, ryby, plazi, hmyz, hraboše, krtky, … Čáp bílý Čáp černý Volavka popelavá

Sovy �Jsou noční ptáci. �Mají krátké zavalité tělo. �Díky zvláštnímu peří létají neslyšně. �V

Sovy �Jsou noční ptáci. �Mají krátké zavalité tělo. �Díky zvláštnímu peří létají neslyšně. �V době námluv houkají. �Loví převážně myši a hmyz.

Sova pálená Kalous ušatý Puštík proužkovaný Výr velký

Sova pálená Kalous ušatý Puštík proužkovaný Výr velký

Šplhavci �Mají dlouhý jazyk, který umí daleko vymrštit. �Mají šplhavé nohy a tuhá ocasní

Šplhavci �Mají dlouhý jazyk, který umí daleko vymrštit. �Mají šplhavé nohy a tuhá ocasní péra. Datel černý Strakapoud velký – samice a samec

POUŽITÁ LITERATURA: � POPOV, Dan (překlad). Co ještě nevíte o přírodě. Praha 3 :

POUŽITÁ LITERATURA: � POPOV, Dan (překlad). Co ještě nevíte o přírodě. Praha 3 : Svojtka & Co. , 2004. 160 s. ISBN 80 -7352 -130 -X. � ZPĚVÁK, Jaromír. Ptáci. Praha : Aventinum, 1994. 80 s. � Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ninho_sabia_REFON. jpg>. � Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Masai_ostrich. jpg>. � Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Penguin_1. jpg>. � Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Skylark_2, _Lake_District, _England _-_June_2009. jpg>. � Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Landsvale. jpg>.

 • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http:

• Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: House_Sparrow_%28 M%29_I_IM G_7881. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Common_Blackbird_by_Marco_H ebing. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Sykora_konadra 1. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: White-Wagtail. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Z%C 3%A 1 chrann%C 3%A 1_stanice _Vla%C 5%A 1 im_-_k%C 3%A 1 n%C 4%9 B. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Orel_skaln%C 3%AD_2. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -13]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Labu%C 5%A 5, _%C 5%BDeb%C 4% 9 Bt%C 3%ADnsk%C 3%BD_rybn%C 3%ADk. JPG>.

 • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http:

• Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Mallard_Anas_platyrhynchos. j pg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Husa_velk%C 3%A 1. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Redlegged_Partridge_%28 Alectoris_rufa%29_-_geograph. org. uk__475174. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Phasianus_colchicus 2. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Slepice_a_kohout. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Krocan. JPG>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pavo_cristatus_Castellar_Zoo, _Castellar_de_la_Frontera, _Spain-8 a. png>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Stork_%28 Palic, _Serbia%29. jpg >.

 • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http:

• Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cap_cerny. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ardea_cinerea_1_cutted. png>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Brno, _Bystrc, _hrad_Veve%C 5 %99%C 3%AD_%2819%29. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kalous_u%C 5%A 1 at%C 3%BD_ %28 zoo_Sv. Kope%C 4%8 Dek-_czech_republic%29. JPG>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Strix_varia_DM 1. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Bubo_bubo_winter_1. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pileated-woodpecker-at-suetlog. jpg>. • Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2011 -05 -14]. Dostupné z WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Dendrocopos_major, _female_ and_male. jpg>.