Pszicholgia elads 2006 2007 tanv szi szemeszter A

  • Slides: 26
Download presentation
Pszichológia előadás 2006. /2007. tanév őszi szemeszter A nagy pszichológiai iskolák: Az alaklélektan (Gestalt)

Pszichológia előadás 2006. /2007. tanév őszi szemeszter A nagy pszichológiai iskolák: Az alaklélektan (Gestalt) és pszichoanalízis

Ismétlés Introspektív (kísérleti pszichológia): n Elementarista n Introspektív n Tudatlélektan Behaviorizmus Introspektív pszichológia Ellenőrízhető,

Ismétlés Introspektív (kísérleti pszichológia): n Elementarista n Introspektív n Tudatlélektan Behaviorizmus Introspektív pszichológia Ellenőrízhető, mérhető, objektív vizsgálati módszer kell!

Alaklélektan Intospektív pszichológia Nem az elemi összetevőket kell vizsgálni, az egész a fontos! A

Alaklélektan Intospektív pszichológia Nem az elemi összetevőket kell vizsgálni, az egész a fontos! A pszichológiának azokat a szervezőelveket kell feltárni, ami az egészlegesség élményéért felelősek.

Szervezőelvek Közelség Hasonlóság Zártság

Szervezőelvek Közelség Hasonlóság Zártság

Szervezőelvek n Jó folytatás elve: a periodikus mintázatot két összetett hullámformának látjuk. A látvány

Szervezőelvek n Jó folytatás elve: a periodikus mintázatot két összetett hullámformának látjuk. A látvány felbontásakor a legegyszerűbb elvvel élünk.

Szervezőelvek n A közelség, hasonlóság, jó folytatás és közös sors elvei kiugró, pregnáns figuraalkotást

Szervezőelvek n A közelség, hasonlóság, jó folytatás és közös sors elvei kiugró, pregnáns figuraalkotást tesznek lehetővé.

Rubin serleg .

Rubin serleg .

A Rubin serleg n n Vagy serleget látunk, vagy két szembe néző arcot. E

A Rubin serleg n n Vagy serleget látunk, vagy két szembe néző arcot. E szerint változik az ábra maradék része (fizikailag ugyanaz az inger) háttérré vagy figurává. Nincs átmeneti állapot: vagy serleget látunk, vagy arcéleket. Az, hogy éppen melyiket az alak és a háttér viszonyán múlik. Figura-háttér szerveződés más esetei: - a zenében: kánon, - fogalomalkotásban.

Újabb példa az alak-háttér szerveződésre

Újabb példa az alak-háttér szerveződésre

A tanulás alaklélektani felfogásban Wolfgang Köhler (1887 -1967) A Gestalt-pszichológia képviselői tanulás területen is

A tanulás alaklélektani felfogásban Wolfgang Köhler (1887 -1967) A Gestalt-pszichológia képviselői tanulás területen is az egészleges struktúrákat keresték. n Köhler kísérletei alsóbbrendű állatokkal (tyúkok). Az állatok a világosságok viszonyaira, a struktúrára, mint egészre reagáltak. 1. 2. 3.

A tanulás alaklélektani felfogásban: belátásos tanulás n Csimpánz kísérletek (ládák egymásra helyezése a banán

A tanulás alaklélektani felfogásban: belátásos tanulás n Csimpánz kísérletek (ládák egymásra helyezése a banán eléréséhez): a belátásos tanulás egyik pillanatról a másikba ment végbe. Olyan átbillenéssel, mint az alak-háttér esetében. Az észlelési mező hirtelen szerveződik át, összefüggésben kezdi el látni a banánt és ládákat az állat.

A Gestalt szemlélet az emberi viselkedésben K. Lewin (1890 -1947)

A Gestalt szemlélet az emberi viselkedésben K. Lewin (1890 -1947)

Lewin mezőelmélet n n A személyiség egy belső, pszichológiai tér. E térben megjelennek kváziszükségletek,

Lewin mezőelmélet n n A személyiség egy belső, pszichológiai tér. E térben megjelennek kváziszükségletek, melyek a viselkedést dinamizálják. A mező egyes összetevői (tárgyai, személyei) a kváziszükségletekhez viszonyítva másmás értéket vehetnek fel. Pozitívat vagy negatívat, s e szerint megközelítésre vagy távolításra sarkallnak. Tehát: a mezőben jelen levő tárgyak felszólító jellegeinek játéka adja meg azokat az erőket, amelyek a viselkedést együttesen fogják meghatározni.

A Lewin-féle pszichikus helyzetek

A Lewin-féle pszichikus helyzetek

A Lewin-féle pszichikus helyzetek A pszichikus helyzetek a személy és mező viszonyának különböző konstellációi.

A Lewin-féle pszichikus helyzetek A pszichikus helyzetek a személy és mező viszonyának különböző konstellációi. n Akadály nélküli helyzet: a + felszólító jellegű céltárgy elérhető, megközelíthető. n Problémahelyzet: akadály az elérésben, de az út nem záródik el teljesen. (Belátásos tanulás. ) n Frusztrációs helyzet: az akadály áthághatatlan, megoldásként a rendszer magát kezdi el lebontani.

A Lewin-féle pszichikus helyzetek Konfliktushelyzetek: több, egymással ellentétes, de egyenlő erejű erő hat egyidejűleg.

A Lewin-féle pszichikus helyzetek Konfliktushelyzetek: több, egymással ellentétes, de egyenlő erejű erő hat egyidejűleg. - Pozitív felszólító jelleg - Negatív felszólító jelleg - Ambivalencia-konfliktus

Egyéb példák Lewin kísérleteiből n n n Zeigarnik-jelenség: a befejezetlen cselekvés nyomán fennmaradó feladati

Egyéb példák Lewin kísérleteiből n n n Zeigarnik-jelenség: a befejezetlen cselekvés nyomán fennmaradó feladati feszültség javítja a felidézést, mert a befejezés kváziszükségletté válik. Telítődés vizsgálat: a kezdetben + felszólító jellegű feladat negatívvá vált. Frusztráció – regresszió vizsgálat. Lewin teljes gondolatrendszere nem honosodott meg a pszichológiában, de számos fogalma ma is használatos.

A pszichoanalízis S. Freud (1856 -1940) Kopernikusz és Darwin után Freud fogalmazza meg az

A pszichoanalízis S. Freud (1856 -1940) Kopernikusz és Darwin után Freud fogalmazza meg az emberiség harmadik nárcisztikus tévedését: nem vagyunk urunk a saját házunkban.

A személyiség struktúrája n n Ösztön-én: ösztönök + tapasztalatok. Működése: az örömelv alapján, az

A személyiség struktúrája n n Ösztön-én: ösztönök + tapasztalatok. Működése: az örömelv alapján, az elsődleges folyamatok révén. (A vágykielégítés fantáziák révén. Szubjektív, irracionális folyamat. ) Nincs reális kapcsolata a külvilággal, csak saját, belső, szubjektív észleléssel működik.

A személyiség struktúrájának freudi modellje n n Az Én összekötő kapocs a belső történések

A személyiség struktúrájának freudi modellje n n Az Én összekötő kapocs a belső történések és a külső valóság között. A realitáselv szerint működik, másodlagos folyamatokkal. „Három urat szolgál” => igyekszik megfelelni a Felettes énnek, a külvilágnak, és visszaszorítani az Ösztön-én impulzusait. Ha az egyensúlyi helyzet felborul, szorongással válaszol => elfojtás. Felettes-én: fokozatosan alakul ki a szülői tekintéllyel való azonosulás révén. A lelkiismeretet testesíti meg.

A lelki élet energiája n n A lelki élet energiáját, a libidót kezdetben teljes

A lelki élet energiája n n A lelki élet energiáját, a libidót kezdetben teljes egészében az Ösztön-én birtokolja. Igyekszik ezt az energiát vágyteljesítésre fordítani. (A vágyteljesítés megvalósulhat fantáziában is. ) A fokozatosan differenciálódó Én az energiáját az Ösztön-éntől vonja el. Az Én által hasznosított energia kötött és szabályozott. Az Ösztön-én szabad és mozgékony.

A pszichoszexuális fejlődés A libidó a különböző életszakaszokban másmás testtájakra (erogén zónákra) „települ”, és

A pszichoszexuális fejlődés A libidó a különböző életszakaszokban másmás testtájakra (erogén zónákra) „települ”, és az örömszerzés forrásává válik. n A pszichoszexuális fejlődés: integrálatlan integrált, autoerotikus valódi tárgyszeretet felé halad. n

A pszichoszexuális fejlődés szakaszai n Orális szakasz: a száj akkor válik erogén zónává, ha

A pszichoszexuális fejlődés szakaszai n Orális szakasz: a száj akkor válik erogén zónává, ha függetlenedik a táplálékfelvételtől. (A szájba vételből származó öröm, a „bekebelezés”, birtoklás. ) n n Anális szakasz (2 év körül): a végbélnyílás zónája, „kín és kéj” együtt jelenik meg. (Elengedés és visszatartás. ) Fallikus szakasz (3 év körül): az örömszerzés erogén zónái a nemi szervek. Az Ödipusz-komplexus és feloldásának időszaka, azonosulás az azonos nemű szülővel. A nemi identitás kialakulása.

A pszichoszexuális fejlődés szakaszai n n Latencia (6 -10 év): relatív egyensúlyi helyzet. Ekkor

A pszichoszexuális fejlődés szakaszai n n Latencia (6 -10 év): relatív egyensúlyi helyzet. Ekkor lesz a gyermek ösztönlényből kultúrlénnyé. Serdülőkor: újjáéled az Ödipusz-konfliktus, emiatt a serdülőnek le kell válnia a szülőről. A gyermekből felnőtt lesz, intim heteroszexuális kapcsolatokat alakít ki.

Elhárító mechanizmusok A. Freud ( 1895 -1982) A fokozott feszültséget, szorongást az Én elhárítani

Elhárító mechanizmusok A. Freud ( 1895 -1982) A fokozott feszültséget, szorongást az Én elhárítani igyekszik, ennek eléréséhez különböző mechanizmusokat alkalmaz. n Elfojtás: a veszélyes vágyakhoz kapcsolódó gondolati tartalmak kiszorulnak a tudatból. (De! Tünetek, álmok, elvétések formájában visszajárnak. ) n n Reakcióképzés: a vággyal ellentétes reakciók jelennek meg a tudat szintjén. Projekció: a saját lelki folyamatok kivetítése a külvilágba.

Az elhárító mechanizmusok n n Azonosítás (identifikáció): a gyermeket ambivalens érzelmi kapcsolat fűzi a

Az elhárító mechanizmusok n n Azonosítás (identifikáció): a gyermeket ambivalens érzelmi kapcsolat fűzi a szülőkhöz, az ebből származó feszültség megoldásaképpen azonosul az azonos neművel. Szublimáció: a szexuális ösztönök nem szexuális célok felé terelése (műalkotások). Nem egyszerű elhárítás, hanem átdolgozás. Regresszió: egy már korábban elért és túlhaladott fejlődési szintre való visszalépés. Fixáció: nem történik átlépés a következő fejlődési szakaszra.