Psykologiska redskap Mental grundtrning CD fr avslappning Meditation

  • Slides: 12
Download presentation
Psykologiska redskap

Psykologiska redskap

Mental grundträning • • CD… för avslappning Meditation Föreställning

Mental grundträning • • CD… för avslappning Meditation Föreställning

Psykisk checklista självförtroende Gå, rör dig och uppträd som en vinnare • Tänk och

Psykisk checklista självförtroende Gå, rör dig och uppträd som en vinnare • Tänk och prata som en vinnare • Tankestopp • Positiva affirmationer • Ta till dig positiva budskap • Tänk som din coach • Fokusera bara på det du kan kontrollera • Var hängiven. Brinn! • Var trygg i din kunskap

Tankestopp Så här gör du: 1. Lär dig identifiera det som utlöser de negativa

Tankestopp Så här gör du: 1. Lär dig identifiera det som utlöser de negativa tankarna, känslorna och beteendet, i detta fall ex. negativ stress eller 2. ängslan/oro. Övningen kan även användas i för att förbättra koncentrationen. 3. Inse att dessa tankar hindrar dig från att prestera ditt bästa – hitta rätt i ditt beteendemönster 4. Bestäm dig för en klar signal som ska utlösa tankestoppet. Det kan t ex vara att bita sig i läppen, låtsas se en Positiv tanke Känsla i knoppen och kroppen! Negativ upplevelse/känsla 5. röd flagga eller knyter näven eller en ballong som svävare iväg för din ”inre syn”. 6. Ersätt de negative tankarna med i förväg intränade positiva, konstruktiva tankar. 7. Träna Tanke-stopp före i olika sammanhang. Är det inför en given situation så använd Tankestopp under träning inför tillfället. 8. Var förberedd! 9. Använd Tanke-stopp!

Positiva affirmationer • • Våga vinna Våga förlora Behåll lugnet Gör alltid ditt bästa

Positiva affirmationer • • Våga vinna Våga förlora Behåll lugnet Gör alltid ditt bästa i alla situationer Lev i nuet-spela i nuet Du bestämmer, du tar beslut, du vet bäst Konstrollerad aggressivitet

Psykisk checklista nervositet • • Andning, lugna djupa ndetag Muskelspänning Positivt inre samtal Smile

Psykisk checklista nervositet • • Andning, lugna djupa ndetag Muskelspänning Positivt inre samtal Smile Slå ned tempot, låt det ta tid Känn trygghet i rutiner Vänta på det oväntade

Psykisk checklista koncentration • Andning, när du tappar koncentrationen, ta några djupa andetag, långsamma

Psykisk checklista koncentration • Andning, när du tappar koncentrationen, ta några djupa andetag, långsamma • Skriv ned några positiva affirmationer • Skärma av störande moment • Använd dina målbilder • Följ rutiner

Psykisk checklista energi • Öka den fysiska aktiviteten-spring, jogga, rör på benen, skaka loss

Psykisk checklista energi • Öka den fysiska aktiviteten-spring, jogga, rör på benen, skaka loss • Stoppa negativa tankar • Använd högenergird- kör så det ryker, våga, chansa, attackera • Öka takten

Psykisk checklista motivation • Sätt mål, stora som små • Sätt småmål för varje

Psykisk checklista motivation • Sätt mål, stora som små • Sätt småmål för varje aktivitet • Gör dina målbilder synliga, resultatetmotståndarnas målbild, poängställning, tid • Skriv dagbok, förstärk framgångsfaktorerna • Gör det du tror på

Attityd är allt!!!!!!

Attityd är allt!!!!!!

övningar • • • Presskonferens Den döda kaninen Inre belöningssystem Lyssna på cd Musik

övningar • • • Presskonferens Den döda kaninen Inre belöningssystem Lyssna på cd Musik Humor Briefing Visualisering Positiva klippet Floating Dagbok

Skrivuppgift • • Koncentrationsplan Läs på ulrikasandmark. wordpress. com Inskickad senast den 5 november

Skrivuppgift • • Koncentrationsplan Läs på ulrikasandmark. wordpress. com Inskickad senast den 5 november på ulrika. [email protected] se • Lycka till!!