Psykodynamiskt perspektiv Freud Sigmund Freud 1856 1939 Den

  • Slides: 9
Download presentation
Psykodynamiskt perspektiv

Psykodynamiskt perspektiv

Freud • Sigmund Freud (1856 -1939) • Den förste vetenskapsmannen som presenterade en grundlig

Freud • Sigmund Freud (1856 -1939) • Den förste vetenskapsmannen som presenterade en grundlig psykologisk teori • Läkare i Wien • Fallet ”Anna O” • Öppnade 1886 egen praktik i Wien, specialiserade sig på nervsjukdomar Källa: http: //www. flickr. com/photos/wordscraft/2486371756/

Freuds utgångspunkter • Allt mänskligt beteende har en mening och en förklaring (determinism) •

Freuds utgångspunkter • Allt mänskligt beteende har en mening och en förklaring (determinism) • Omedvetna känslor och konflikter påverkar oss • Vi är ett resultat av vår barndom

Psykets struktur DETET ü Drifter ü Behov ü Impulser ÖVERJAGET ü Samvete ü Moral

Psykets struktur DETET ü Drifter ü Behov ü Impulser ÖVERJAGET ü Samvete ü Moral ü Normer ü Ideal JAGET ü Sinnen ü Motorik ü Tänkande ü Språk ü Verklighetsprö vning ü Förnuftet ü Medla mellan detet och överjaget

Psykets struktur I en affär med godis På en fest, i en soffa Detet:

Psykets struktur I en affär med godis På en fest, i en soffa Detet: Mums, vad gott. Jag tar en bit. Detet: Jag vill älska med dig, här och nu. Överjaget: Tänk om någon jag känner ser mig, eller om jag åker fast. Överjaget: Vad skulle kompisarna och mamma säga. Jag måste hålla på mig. Här kan vi i alla fall inte göra det. Jaget: Jag köper en liten bit. Jaget: Kan vi inte gå upp och dansa?

Medvetna och omedvetna psykiska processer känslor, tankar, sinnesintryck, handlingar och upplevelser vi är medvetna

Medvetna och omedvetna psykiska processer känslor, tankar, sinnesintryck, handlingar och upplevelser vi är medvetna om just för tillfället det medvetna det förmedvetna censur det omedvetna Felsägningar, felhandlingar och drömmar sådant som inte finns i det medvetna just nu men vi kan plocka fram det en stark spärr, skydda innehållet i det omedvetna upplevelser, konflikter, minnen och känslor vi inte har tillgång till

Försvarsmekanismer • • • Skydd mot vardagliga problem Försvar istället för att ta itu

Försvarsmekanismer • • • Skydd mot vardagliga problem Försvar istället för att ta itu med problemen Skydd mot inre konfliker Används för att bevara självkänslan Används vid frustration eller hot mot psykisk balans

Försvarsmekanismer • • • Bortträngning Förnekande Regression Projicering Förskjutning Rationalisering Reaktionsbildning Isolering Kompensation

Försvarsmekanismer • • • Bortträngning Förnekande Regression Projicering Förskjutning Rationalisering Reaktionsbildning Isolering Kompensation

Kritik • Fixering vid barndomens betydelse • Styrs vi verkligen av det omedvetna? •

Kritik • Fixering vid barndomens betydelse • Styrs vi verkligen av det omedvetna? • Är det utan betydelse hur personer påverkas av sitt biologiska ursprung? • Psykodynamiska teorier är svåra att bevisa vetenskapligt