Psykisk helse Plan Hva er psykisk helse Utbredelse

  • Slides: 8
Download presentation
Psykisk helse

Psykisk helse

Plan • Hva er psykisk helse? – Utbredelse – Normalitet • Tips og råd

Plan • Hva er psykisk helse? – Utbredelse – Normalitet • Tips og råd • Drøftinger

Hva er psykisk helse? Alle har en psykisk helse Tema som unge ofte har

Hva er psykisk helse? Alle har en psykisk helse Tema som unge ofte har vanskelig å sette ord på er om hvordan vi har det inne i oss: § § ! Tanker Følelser Noe positivt Noe negativt Psykisk helse er ikke bare sorg, depresjoner og alvor, men minst like mye glede, humor og kjærlighet

Hva er normalt? Hverdagens variasjon – livet går opp og ned § Fysisk og

Hva er normalt? Hverdagens variasjon – livet går opp og ned § Fysisk og psykisk helse henger sammen § Sårbare § Friskhet § Robusthet

Hva fremmer god psykisk helse? For at ungdom skal være fornøyd med seg selv

Hva fremmer god psykisk helse? For at ungdom skal være fornøyd med seg selv og livet sitt, er det viktig med: § Trygghet, godt miljø og åpenhet hjemme § Tilgjengelige foreldre som setter tydelige grenser § Regelmessige og varierte måltider sammen med andre § Søvn og døgnrytmer (8 -10 timer) § Fysisk aktivitet § Sosial tilhørighet og vennskap

Tips til foreldre § § § § Ungdom vil at foreldre skal være foreldre

Tips til foreldre § § § § Ungdom vil at foreldre skal være foreldre og ikke kompiser Noen feil må ungdom få lov til å gjøre. Dersom du er bekymret – prat med ungdommen om det Det er ikke alltid samtale fører til enighet, men man må tåle å være uenige. Vær tilgjengelig Bruk tid og gi ros! Ungdom har ekstra stort behov for å føle seg elsket og akseptert i en livsperiode med fysiske og psykiske endringer § § § Samarbeid hjem - skole er viktig De beste samtalene med barna dine starter ikke i sofaen § En tur i skogen § En biltur § Kafè-besøk VIS at dere bryr dere i forhold til skolearbeid, holdninger, fritidsaktiviteter, dugnader osv.

Hvor kan vi hente hjelp? § § § § Miljøterapeut, helsesøster, sosiallærer Helsestasjon for

Hvor kan vi hente hjelp? § § § § Miljøterapeut, helsesøster, sosiallærer Helsestasjon for ungdom Lege Familievernkontor Forebyggende avdeling hos politiet Barnevern Ulike hjelpeorganisasjoner, for eksempel: § Mental helse, § Senter mot seksuelle overgrep

Drøftinger § Hva var mest nyttig for deg fra denne presentasjonen? § Hvorfor? §

Drøftinger § Hva var mest nyttig for deg fra denne presentasjonen? § Hvorfor? § Hvordan hjelpe ungdommen til å tåle hverdagen? § Hvordan gi ros og positiv oppmerksomhet?