Pryskynkovit Vypracovala Patricie Nejedl cel prezentace Charakteristika Vytrval

  • Slides: 14
Download presentation
Pryskyřníkovité Vypracovala: Patricie. Nejedlá – celá prezentace

Pryskyřníkovité Vypracovala: Patricie. Nejedlá – celá prezentace

Charakteristika � Vytrvalé rostliny, přetrvávají zimu díky oddenkům nebo hlízám � Většinou pětičetné a

Charakteristika � Vytrvalé rostliny, přetrvávají zimu díky oddenkům nebo hlízám � Většinou pětičetné a oboupohlavné květy � Větší počet pestíků a tyčinek � Rostou většinou v hájích, na loukách nebo se pěstují v okrasných zahradách � Obsahují jedovaté látky, které se používají k výrobě léčiv � Plody jsou měchýřky nebo nažky

Zástupci � Pryskyřník prudký � Pryskyřník plazivý � Sasanka hajní � Blatouch bahenní �

Zástupci � Pryskyřník prudký � Pryskyřník plazivý � Sasanka hajní � Blatouch bahenní � Jaterník podléška � Orsej jarní � Hlaváček jarní � Koniklec velkokvětý

Pryskyřník prudký � Je to jedovatá, vytrvalá a středně vysoká bylina � Má plazivý

Pryskyřník prudký � Je to jedovatá, vytrvalá a středně vysoká bylina � Má plazivý a velmi odolný oddenek � Spodní listy na stonku jsou pětičlenné, vyšší jsou trojčlenné a na vrcholu jsou jednoduché listy � Má pět okvětních lístků � Obsahuje jed, který člověku způsobuje puchýře a je nebezpečný i pro dobytek

Pryskyřník plazivý �Je to vytrvalá jedovatá rostlina �Pryskyřník plazivý se nejčastěji vyskytuje na vlhkých

Pryskyřník plazivý �Je to vytrvalá jedovatá rostlina �Pryskyřník plazivý se nejčastěji vyskytuje na vlhkých loukách

Sasanka hajní � Je to vytrvalá jarní bylina s plazivým oddenkem � Na konci

Sasanka hajní � Je to vytrvalá jarní bylina s plazivým oddenkem � Na konci lodyhy je jeden bílý květ se šesti okvětními lístky. Roste v listnatých lesích se silnou vrstvou humusu, na březích potoků a v zahradách. � V ČR roste od nížin do podhorských oblastí hojně, ve vyšších polohách roztroušeně až vzácně nebo chybí (max. asi 1000 m. n. m. ) Celkově roste téměř v celé Evropě, na jihu zejména v horách

Blatouch bahenní � je bylina, která roste ve střední Evropě na podmáčených stanovištích od

Blatouch bahenní � je bylina, která roste ve střední Evropě na podmáčených stanovištích od nížin do hor � je to vytrvalá rostlina � Čepele okrouhlé, ledvinité, na bázi srdčité, na okraji zubaté až pilovité

Jaterník podléška � je vytrvalá nízká bylina rostoucí v listnatých lesích mírného pásma Evropy,

Jaterník podléška � je vytrvalá nízká bylina rostoucí v listnatých lesích mírného pásma Evropy, Asie i Severní Ameriky. V Česku se jedná o poměrně hojný druh, ve východní polovině Moravy je však velmi vzácný nebo zcela chybí

Orsej jarní � je bylina libující si v zamokřených stanovištích bahnité břehy vodních toků

Orsej jarní � je bylina libující si v zamokřených stanovištích bahnité břehy vodních toků a tůní, příkopy, lučiny a křoviny � je vytrvalá bylina vytvářející kořenové hlízky � Listy jsou řapíkaté, srdčitě okrouhlé až ledvinovité, vroubkované, lesklé a lysé

Hlaváček jarní � je vytrvalá rostlina, někdy také pěstovaná zahrádkáři a sběrateli pro svůj

Hlaváček jarní � je vytrvalá rostlina, někdy také pěstovaná zahrádkáři a sběrateli pro svůj nápadný vzhled � Hlaváčků je asi 11 druhů, všechny pochází z Eurasie � Hlaváček jarní je zřejmě nejznámější druh rodu

Koniklec velkokvětý � je vytrvalá rostlina, kterou nacházíme na loukách a svazích pahorků Eurasie.

Koniklec velkokvětý � je vytrvalá rostlina, kterou nacházíme na loukách a svazích pahorků Eurasie. Je však také oblíbenou skalničkou

� Vytrvalé Zápis rostliny � Většinou pětičetné a oboupohlavné květy � Větší počet pestíků

� Vytrvalé Zápis rostliny � Většinou pětičetné a oboupohlavné květy � Větší počet pestíků a tyčinek � Vyskytují se v hájích, na loukách nebo se pěstují v okrasných zahradách � Obsahují jedovaté látky, které se používají k výrobě léčiv � Plody jsou měchýřky nebo nažky � Zástupci: Pryskyřník prudký, Pryskyřník plazivý, Sasanka hajní, Blatouch bahenní, Jaterník podléška, Orsej jarní, Hlaváček jarní a Koniklec velkokvětý

Zdroje � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Prysky%C 5%99 n%C 3%AD k_prudk%C 3%BD � http: //cs.

Zdroje � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Prysky%C 5%99 n%C 3%AD k_prudk%C 3%BD � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Prysky%C 5%99 n%C 3%AD k_plaziv%C 3%BD � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Sasanka_hajn%C 3%AD � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Blatouch_bahenn%C 3%A D � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jatern%C 3%ADk_podl%C 3%A 9%C 5%A 1 ka � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Orsej_jarn%C 3%AD � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Hlav%C 3%A 1%C 4%8 Dek_j arn%C 3%AD � http: //cs. wikipedia. org/wiki/Koniklec_velkokv%C 4%9 Bt%C 3%BD

ZDROJE - OBRÁZKY � � � � http: //www. google. cz/search? q=prysky%C 5%99 n%C

ZDROJE - OBRÁZKY � � � � http: //www. google. cz/search? q=prysky%C 5%99 n%C 3%ADk%20 prudk%C 3%BD&hl=cs&biw=160 8&bih=777&um=1&ie=UTF 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=W 95 a. UYSa. NYe. P 4 g. SXm 4 Gg. Cg http: //www. google. cz/search? hl=cs&biw=1608&bih=777&q=prysky%C 5%99 n%C 3%ADk%20 pla ziv%C 3%BD&um=1&ie=UTF 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=i. PBa. Uf. IQ 7_vh. BN 3 Cg. Ng. D http: //www. google. cz/search? um=1&hl=cs&biw=1608&bih=777&tbm=isch&sa=1&q=sasanka +hajn%C 3%AD&oq=sasanka+hajn%C 3%AD&gs_l=img. 3. . 0 j 0 i 24. 68602. 73730. 0. 74513. 30. 16. 0. 3. 3. 1. 212. 1740. 3 j 9 j 1. 13. 0. 0. . . 1 c. 1. 7. img. UOOCLw 7 fq. OQ http: //www. google. cz/search? um=1&hl=cs&biw=1608&bih=777&tbm=isch&sa=1&q=blatouc h+bahenn%C 3%AD&oq=blatouch+bahenn%C 3%AD&gs_l=img. 3. . 0 j 0 i 24. 20642. 26730. 0. 27662. 28. 15. 0. 6. 6. 1. 223. 1534. 2 j 9 j 1. 12. 0. 0. . . 1 c. 1. 7. img. -ra. A-Xfcsr. U http: //www. google. cz/search? um=1&hl=cs&biw=1608&bih=777&tbm=isch&sa=1&q=jatern% C 3%ADk+podl%C 3%A 9%C 5%A 1 ka&oq=jatern%C 3%ADk+podl%C 3%A 9%C 5%A 1 ka&gs_l=img. 3. . 0 j 0 i 24 l 2. 64245. 70844. 0. 71561. 32. 14. 0. 8. 8. 1. 224. 1715. 1 j 8 j 2. 11. 0. 0. . . 1 c. 1. 7. img. jq 5 y. Szk 5 R zc http: //www. google. cz/search? um=1&hl=cs&biw=1608&bih=777&tbm=isch&sa=1&q=orsej+j arn%C 3%AD&oq=orsej+jarn%C 3%AD&gs_l=img. 3. . 0 j 0 i 24. 15611. 21001. 0. 21376. 27. 12. 0. 4. 4. 1. 206. 1179. 2 j 6 j 1. 9. 0. 0. . . 1 c. 1. 7. img. Wko 0 urb. XQ 5 Y http: //www. google. cz/search? um=1&hl=cs&biw=1608&bih=777&tbm=isch&sa=1&q=hlav%C 3%A 1%C 4%8 Dek+jarn%C 3%AD&oq=hlav%C 3%A 1%C 4%8 Dek+jarn%C 3%AD&gs_l=img. 3. . 0 j 0 i 24 l 2. 37361. 45778. 0. 46216. 28. 1. 4. 4. 1. 210. 2342. 0 j 12 j 2. 14. 0. 0. . . 1 c. 1. 7. img. HWb. EZB 5 Pic. U http: //www. google. cz/search? um=1&hl=cs&biw=1608&bih=777&tbm=isch&sa=1&q=konikle c+velkokv%C 4%9 Bt%C 3%BD&oq=koniklec+velkokv%C 4%9 Bt%C 3%BD&gs_l=img. 3. . 0. 13953. 218 50. 0. 22499. 32. 14. 0. 10. 1. 184. 1504. 0 j 11. 0. 0. . . 1 c. 1. 7. img. RND 7 J 5 fce 7 I