Prvlastok Mgr Simona Gondekov Prvlastok rozvjac vetn len

  • Slides: 11
Download presentation
Prívlastok Mgr. Simona Gondeková

Prívlastok Mgr. Simona Gondeková

Prívlastok Ø rozvíjací vetný člen, ktorý rozvíja podmet, predmet alebo príslovkové určenie vyjadrené podstatným

Prívlastok Ø rozvíjací vetný člen, ktorý rozvíja podmet, predmet alebo príslovkové určenie vyjadrené podstatným menom. Ø podstatné meno je nadradený vetný člen, prívlastok je podradený vetný člen Ø otázky: aký? ktorý? čí? koľký?

Prívlastok Ø býva vyjadrený: A) prídavným menom, napr. Cestuje novým autom. Pláva priezračnom jazere.

Prívlastok Ø býva vyjadrený: A) prídavným menom, napr. Cestuje novým autom. Pláva priezračnom jazere. Prechádza v upravenom parku. Mám rád horúcu polievku. B) zámenom, napr. Prišiel som pre tvoje deti. Vrátil sa pre jeho kľúče. Moje auto je rýchle. Naši rodičia odcestovali.

Prívlastok Ø môže byť: A) jednoduchý (holý), napr. veľký medveď, zlatá minca, tvoje peniaze,

Prívlastok Ø môže byť: A) jednoduchý (holý), napr. veľký medveď, zlatá minca, tvoje peniaze, žilinské hotely, . . . B) rozvitý, napr. veľmi veľký medveď, zlatá lesklá minca, náš jedľový les, známe žilinské hotely, . . .

Prívlastok - delenie 1. zhodný prívlastok – je s nadradeným podstatným menom zhodný v

Prívlastok - delenie 1. zhodný prívlastok – je s nadradeným podstatným menom zhodný v rode, čísle a páde, napr. výreční ľudia, moja sestra, traja veteráni, . . . Ø prídavné meno, príčastie (pod horúcim slnkom, zranený hráč), zámeno, číslovka (toto auto, bez nášho súhlasu, na prvom mieste) 2. nezhodný prívlastok – nie je s nadradeným podstatným menom zhodný v rode, čísle a páde, napr. škola v Poprade, krok vpred, . . . Ø podstatné meno (vec názoru, z okresu Zvolen, obdiv k prírode), prirovnanie, príslovka, neurčitok, a i. (reformácia ako alternatíva, pohľad zhora, chuť žiť, vitamín A)

Zhodný prívlastok Ø zhodný prívlastok stojí zvyčajne pred podstatným menom, napr. rozbitý pohár, tvoja

Zhodný prívlastok Ø zhodný prívlastok stojí zvyčajne pred podstatným menom, napr. rozbitý pohár, tvoja mama, líščia nora, včelí úľ, . . . Ø v odborných názvoch stojí zhodný prívlastok za podstatným menom, napr. púpava lekárska, jeleň lesný, buk lesný, . . . rozbitý pohár mužský rod, sg. , N

Nezhodný prívlastok Ø nezhodný prívlastok sa dá vymeniť za zhodný, napr. čaj z mäty

Nezhodný prívlastok Ø nezhodný prívlastok sa dá vymeniť za zhodný, napr. čaj z mäty = mätový čaj, čaj z bylín = bylinný čaj, čaj s medom = medový čaj Ø stojí za nadradeným podstatným menom, napr. pohľad zdola, obdiv prírody, . . .

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Stratil som

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Stratil som zväzok kľúčov. Ø V šiestom ročníku sme sa naučili trojuholník. Ø Včera som videl krásny kabát. Ø Všetci žiaci spracovali referát o Štúrovi. Ø Moja kolegyňa je lekárka. Ø Tvoj brat je výborný kuchár. Ø Nad naším mestom bolo vidno zrúcaninu hradu.

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Stratil som

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Stratil som zväzok kľúčov. - nezhodný Ø V šiestom ročníku sme sa naučili trojuholník. - zhodný Ø Včera som videl krásny kabát. - zhodný Ø Všetci žiaci spracovali referát o Štúrovi. – zhodný, nezhodný Ø Moja kolegyňa je lekárka. – zhodný Ø Tvoj brat je výborný kuchár. – nezhodný, nezhodný Ø Nad naším mestom bolo vidno zrúcaninu hradu. – zhodný, nezhodný

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Strapce hrozna

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Strapce hrozna boli v miske. Ø Posledný zákazník odišiel. Ø Detský hlas sme počuli až veľmi často. . Ø Tento zvuk fujary je prírodný. Ø Nádherná farba obrazu zaujme každého. Ø Julkina sukňa dnes pútala pozornosť. Ø Tancovali v našom krásnom byte. Ø Nádherný obraz zo stredoveku pochádza z Talianska.

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Strapce hrozna

Vyhľadaj vo vetách prívlastok a urč, či je zhodný alebo nezhodný. Ø Strapce hrozna boli v miske. - nezhodný Ø Posledný zákazník odišiel. - zhodný Ø Detský hlas sme počuli až veľmi často. - zhodný Ø Nádherná farba obrazu zaujme každého. – zhodný, nezhodný Ø Julkina sukňa dnes pútala pozornosť. - zhodný Ø Tancovali v našom krásnom byte. – zhodný, zhodný Ø Nádherný obraz zo stredoveku pochádza z Talianska. – zhodný, nezhodný