PRVEN I MUNDTLIG TYSK FP 10 Den mundtlige

  • Slides: 20
Download presentation
PRØVEN I MUNDTLIG TYSK FP 10

PRØVEN I MUNDTLIG TYSK FP 10

Den mundtlige prøve i FP 10 tysk Prøven er todelt og varer 20 minutter

Den mundtlige prøve i FP 10 tysk Prøven er todelt og varer 20 minutter inklusive karaktergivning Der er ingen forberedelsestid. Dispositionen har eleven lavet i forvejen 1. del: Præsentation af et selvvalgt emne ud fra det lodtrukne tema. (cirka syv minutter) 2. del: samtale med udgangspunkt i præsentationen af underemnet. I samtalen inddrages hele det overordnede tema (cirka syv minutter)

Lodtrækning af tema Eleven trækker lod blandt de fem temaer, vi har arbejdet med

Lodtrækning af tema Eleven trækker lod blandt de fem temaer, vi har arbejdet med i løbet af året. Lodtrækningen sker tidligst 10 dage inden de skriftlige prøver Das ist Deutschland Berlin Österreich Schule und Zukunftspläne Jugendliche und die Medien

Valg af underemne Når eleven har trukket lod blandt de fire temaer, skal han/hun

Valg af underemne Når eleven har trukket lod blandt de fire temaer, skal han/hun selv vælge et emne under dette tema. Emnet skal kunne perspektiveres til kulturforhold i tysktalende lande Das ist Deutschland: Oktoberfest Schule und Zukunftspläne: Das Schulsystem in Deutschland und Dänemark Jugendliche und die Medien: Deutsche You. Tube Stars Berlin: Der Fall der Mauer Österreich: Sport in Österreich

Nye tekster til underemnet Dispositionen til det valgte underemne skal udarbejdes på baggrund af

Nye tekster til underemnet Dispositionen til det valgte underemne skal udarbejdes på baggrund af nye tekster, som eleven finder i samarbejde med læreren (2 teksttyper) Eleven må ikke vælge tekster fra det fælles pensum, da det er de tekster, der tages udgangspunkt i, i prøvens 2. del

Dispositionen • Er på tysk • Er i stikordsform (undtagen overskrifterne og begrundelsen for

Dispositionen • Er på tysk • Er i stikordsform (undtagen overskrifterne og begrundelsen for valg af temaet) • Må gerne indeholde et eller flere billeder • Statistikker og grafiske illustrationer kan afleveres sammen med dispositionen som bilag

Dispositionen Maksimalt én side og skal indeholde: Elevens navn og klasse Titel på det

Dispositionen Maksimalt én side og skal indeholde: Elevens navn og klasse Titel på det overordnede tema, som det selvvalgte emne er valgt i forbindelse med Titel på det selvvalgte emne Kort begrundelse for valg af emnet Dispositionen (ca. 3 -5 punkter) – husk et punkt, hvor tysk kultur- og samfundsforhold inddrages + et punkt med ”Meine Meinung”, hvor du tager stilling til dit emne Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i forberedelsen (min. 2 forskellige teksttyper) Lærerens og elevens underskrift.

Name: Klasse: Unser Thema: Sport, Mein Thema: Fuβball Warum habe ich dieses Thema gewa

Name: Klasse: Unser Thema: Sport, Mein Thema: Fuβball Warum habe ich dieses Thema gewa hlt? - Perso nliche Interesse - Meine Familie - Viel Fuβball - Mein Jahr in dieser Schule 1. Fuβball in Deutschland - Entwicklung der letzten 50 Jahren - Die Bundesliga - Bedeutung fu r Deutschland - Meine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga 2. Deutschlands Nationalmannschaft - Die wichtigsten Spieler - Ost- und Westdeutschland - Weltmeister 2014 3 Meine Meinung - Die Bedeutung des Fussballspieles Quellen Unterschrift Schüler: Unterschrift Lehrer:

Name: Klasse: Thema: Berlin Mein Thema: Die Mauer Warum habe ich dieses Thema gewählt?

Name: Klasse: Thema: Berlin Mein Thema: Die Mauer Warum habe ich dieses Thema gewählt? Ich habe viel von die Mauer gehört. Ich bin neugierig und habe ein persönliches Interesse 1: Die Mauer im Allgemeinen -Massenflucht DDR BRD -Mauerbau 12. /13. August 1961. Massenflucht verhindern. -Größe: 3, 6 Meter – 155 Kilometer -Mauerfall: 9. November 1989 2. Peter Fechter -Mauergeselle. Checkpoint Charlie -Was passierte? Fluchtversuch. Grenzsoldaten. 35 Schüsse -Maueropfer Nummer 39 3. Leute über den Mauerfall Reaktionen – Leute in den Straßen Freude und Tränen 4. Deutschland nach dem Mauerfall -Vereinigten Deutschland -VM in Fußball in Deutschland 5. Meine Meinung von der Mauer Quellen: Unterschrift Schüler: Unterschrift Lehrer:

Selve præsentationen • Når du har afleveret dispositionen, må du gerne lave et powerpoint,

Selve præsentationen • Når du har afleveret dispositionen, må du gerne lave et powerpoint, en planche eller en prezi som kan understøtte din præsentation med fx billeder • KUN ord fra dispositionen og ikke-levende billeder må indgå i den valgte præsentationsform. Du må IKKE have flere stikord til rådighed, hverken på dispositionen eller på den eventuelle præsentation, end dem, der står på den underskrevne disposition.

1. del: Præsentationen Udgangspunkt i dispositionen og de to valgte tekster. Varighed: 7 minutter

1. del: Præsentationen Udgangspunkt i dispositionen og de to valgte tekster. Varighed: 7 minutter • At præsentere ens underemne ud fra bla. de valgte kilder. (ikke noget længere detaljeret referat af de valgte prøvetekster) • Husk at du skal inddrage kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande

2. del: samtalen Samtale, primært mellem lærer og elev, på baggrund af elevens redegørelse.

2. del: samtalen Samtale, primært mellem lærer og elev, på baggrund af elevens redegørelse. Varighed: ca. 7 minutter Lærer og censor spørger ind til ting, som de ønsker at få uddybet eller ønsker at diskutere. Herefter breder samtalen sig ud til det overordnede tema, som eleven trak ved lodtrækningen. Eleven skal her kunne perspektivere sit eget emne til det overordnede tema samt vise viden om hele temaet. Samtalen skal også fokusere på de kultur- og samfundsforhold, som temaet indeholder og de perspektiver, der kan inddrages i forbindelse hermed. Eleven må gerne inddrage viden og personlige erfaringer om kultur- og samfundsforhold. Eleven skal ikke levere længere referater, men inddrage eneller flere tematikker fra tekstopgivelserne, årets arbejde eller fra sit eget liv, som skønnes værdifulde at tale om og forholde sig til.

Arbejdsgangen • • Omkring ti dage før den skriftlige prøve trækker eleverne lod blandt

Arbejdsgangen • • Omkring ti dage før den skriftlige prøve trækker eleverne lod blandt de opgivne temaer Hver elev definerer et emne indenfor det lodtrukne tema. Dette godkendes af læreren Eleven udvælger stof, og fordyber sig i sit selvvalgte emne. Læreren er vejleder Eleven udformer og afleverer en disposition for sin redegørelse Eleven og læreren underskriver dispositionen Dispositionen afleveres, så den kan være censor i hænde senest 14 dage før prøven afholdes. Den mundtlige prøve afholdes og karakter gives

Arbejdsgangen • Der gives ca. 10 lektioner til at vælge underemne, vælge tekster og

Arbejdsgangen • Der gives ca. 10 lektioner til at vælge underemne, vælge tekster og lave selve dispositionen • Til de forskellige punkter i dispositionen skriver eleven små hjælpetekster til brug under forberedelsen frem til prøven. Disse må ikke medbringes til selve prøven.

Held & lykke Hals & Beinbruch FP 10

Held & lykke Hals & Beinbruch FP 10

Hvad skal der ske nu? • I skal brainstorme over, hvilke underemner, der passer

Hvad skal der ske nu? • I skal brainstorme over, hvilke underemner, der passer til vores 5 temaer • Dokumentet ligger i skoletasken under mappen ”prøven” • Start det sted, som I er tildelt. • Når I ikke kan finde på mere, så gå videre til temaet nedenunder osv.

Hvad skal der ske nu? • Vælg et underemne (brug brainstorm-arket i skoletasken) •

Hvad skal der ske nu? • Vælg et underemne (brug brainstorm-arket i skoletasken) • Find to nye tekster, videoklip eller billeder, der kan passe på jeres underemne. Tekstforslag ligger på skoletasken • I må IKKE bruge tekster, som vi allerede har læst (dvs. tjek pensumlisten) • Påbegynd disposition (brug skabelonen)

Overblik: • HUSK: ingen lange sætninger (kun stikord), to teksttyper, KILDELISTE med alle oplysninger

Overblik: • HUSK: ingen lange sætninger (kun stikord), to teksttyper, KILDELISTE med alle oplysninger – spørg mig, hvis du er i tvivl

Datoer • Lodtrækning: • ? ? ? • Mundtlig prøve:

Datoer • Lodtrækning: • ? ? ? • Mundtlig prøve:

Hvad skal afleveres? • TRE udgaver af dispositionen (underskrevet) • En kopi af jeres

Hvad skal afleveres? • TRE udgaver af dispositionen (underskrevet) • En kopi af jeres kildetekster til mig!