Prsudok Prsudok je zkladn vetn len vyjadruje dej

  • Slides: 11
Download presentation
Prísudok

Prísudok

Prísudok Ø je základný vetný člen Ø vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť deja a

Prísudok Ø je základný vetný člen Ø vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť deja a prisudzuje ich podmetu Ø na prísudok sa pýtame otázkami: Čo robí podmet? Čo sa deje s podmetom? Aký je podmet? Ø medzi prísudkom a podmetom je zhoda v rode, čísle a osobe

Prísudok Ø prísudok poznáme: 1. slovesný – tvorí ho sloveso, napr. Dedko zasadil stromčeky.

Prísudok Ø prísudok poznáme: 1. slovesný – tvorí ho sloveso, napr. Dedko zasadil stromčeky. 2. slovesno-menný – tvorí ho sloveso byť + podstatné / prídavné meno, napr.

Slovesný prísudok Ø tvorí ho sloveso. Môže byť: 1. jednoduchý slovesný prísudok – tvorí

Slovesný prísudok Ø tvorí ho sloveso. Môže byť: 1. jednoduchý slovesný prísudok – tvorí ho len jedno plnovýznamové sloveso, napr. Maliar maľuje obrazy. Slnko svieti. Fotografovali Chopok. Píšem list. 2. zložený slovesný prísudok – tvorí ho neplnovýznamové sloveso + neurčitok plnovýznamového slovesa, napr. Zajtra musím prísť. Chceme zachrániť lesy. Začínam pracovať. Môžu to ukončiť?

Slovesný prísudok Ø Maliar maľuje obrazy. – Čo robí maliar? Maľuje. Ø Slnko svieti.

Slovesný prísudok Ø Maliar maľuje obrazy. – Čo robí maliar? Maľuje. Ø Slnko svieti. – Čo robí slnko? Svieti. Ø Fotografovali Chopok. - Čo robili (oni)? Fotografovali. Ø Píšem list. – Čo robím (ja)? Píšem. Ø Zajtra musím prísť. – Čo robím (ja)? Musím prísť. Ø Chceme zachrániť lesy. – Čo robíme (my)? Chceme zachrániť. Ø Začínam pracovať. – Čo robím (ja)? Začínam pracovať. Ø Môžu to ukončiť? – Čo robia (oni)? Môžu ukončiť.

Slovesno-menný prísudok Ø tvorí ho sponové sloveso (byť) + podstatné / prídavné meno 1.

Slovesno-menný prísudok Ø tvorí ho sponové sloveso (byť) + podstatné / prídavné meno 1. sponové sloveso (byť) + podstatné meno, napr. Otec je pilot. Ona je lekárka. My sme študenti. On je učiteľ. 2. sponové sloveso (byť) + prídavné meno, napr. Peter je naučený. Spolužiak je nesústredený. My sme unavení. Marta je mĺkva.

Slovesno-menný prísudok Ø Otec je pilot. – Čo robí otec? Je pilot. Ø Ona

Slovesno-menný prísudok Ø Otec je pilot. – Čo robí otec? Je pilot. Ø Ona je lekárka. – Čo robí ona? Je lekárka. Ø My sme študenti. - Čo robíme my? Sme študenti. Ø On je učiteľ. – Čo robí on? Je učiteľ. Ø Peter je naučený. – Aký je Peter? Je naučený. Ø Spolužiak je nesústredený. – Aký je spolužiak? Je nesústredený. Ø My sme unavení. – Akí sme my? Sme unavený. Ø Marta je mĺkva. – Aká je Marta? Je mĺkva.

Zhoda prísudku s podmetom 1. zhoda v osobe - Ja sa teším. (1. osoba)

Zhoda prísudku s podmetom 1. zhoda v osobe - Ja sa teším. (1. osoba) - Chlapec písal. (on písal - 3. osoba) - Výletníci sa vrátili. (oni sa vrátili – 3. osoba) 2. zhoda v čísle - Adam nepríde. (jednotné číslo) - Rodičia už odišli. (množné číslo) Viacnásobný podmet – zhoda záleží na poradí: a. podmet, prísudok: Samo a Adam píšu. b. prísudok, podmet: Píše Samo aj Adam.

Zhoda prísudku s podmetom 3. zhoda v rode – majú ju slovesno-menné prísudky (A)

Zhoda prísudku s podmetom 3. zhoda v rode – majú ju slovesno-menné prísudky (A) a slovesné prísudky so slovesom v minulom čase (B), príp. podmieňovacom spôsobe. A. Obed bol uvarený. Marek bol úplná sirota. B. Peter zmeškal vlak. Erika neprišla. Dieťa plakalo. Peter by ma nesklamal.

Nájdi vo vete prísudok a urč jeho druh. Peter je výborný lyžiar. Kvety sú

Nájdi vo vete prísudok a urč jeho druh. Peter je výborný lyžiar. Kvety sú najkrajšie rastliny. Ľudia sa báli bohov. Nemohla mu už viac ublížiť. Podmienky sú priaznivé. Divá zver obýva lesy. Pomohla mu šťastná náhoda. Bola som naozaj prekvapená. Zeus sa často ukrýval. Víno bolo trpké. On je dobrý. Hráči vyhrali dôležitý zápas. Na hrade nebýva nikto. Bol som ustarostený. Často cítil hnev. Oni to môžu opísať.

Nájdi vo vete podmet a prísudok a urč ich druh. Úsmev je ozdoba človeka.

Nájdi vo vete podmet a prísudok a urč ich druh. Úsmev je ozdoba človeka. Musím stihnúť autobus. Bol falošný. Ulice v mestách sú prázdne. Na ceste sa objavila prekážka. Pozrite sa na ten zázrak! Nerob to! Hmla nechcela zmiznúť. Slnko svietilo celý týždeň. Čakala ju celá rodina. Chceš mi to povedať? Svet rozprávok je zázračný. Smiech je nákazlivý. Dobehla do cieľa. Pokúšal sa o podvod. Včera sa mu pokazilo auto. Diaľnica bude týždeň zatvorená. Po neúspechu je často sklamaný.