Prspevok pre zostaviteov Prspevok pre zostavovateteov zkona o

  • Slides: 7
Download presentation
Príspevok pre zostaviteľov Príspevok pre zostavovateteľov zákona o športeríspevok pre zostaviteľov zákona o športe

Príspevok pre zostaviteľov Príspevok pre zostavovateteľov zákona o športeríspevok pre zostaviteľov zákona o športe Zákon o športe č440/2015. Z. z. Ph. Dr. Anton Znášik Bratislava, 05. 09. 2016

„Nepokúsiť sa o zmenu je horšie ako prehrať“

„Nepokúsiť sa o zmenu je horšie ako prehrať“

Dotovanie a riadenie športu a vysokoškolského športu od roku 1968 �Štátna organizácia ČSZTV (1968)

Dotovanie a riadenie športu a vysokoškolského športu od roku 1968 �Štátna organizácia ČSZTV (1968) �Na Slovensku SUV ČSZTV �Slovenský zväz vysokoškolského športu(1969) �Centrum akademického športu (1970) �Slovenská asociácia akademického športu (1990) �Slovenská asociácia univerzitného športu SAUŠ (1997)

SAUŠ �Svojou činnosťou spĺňala a spĺňa všetky kritériá národnej organizácie �Je jedným zo 167

SAUŠ �Svojou činnosťou spĺňala a spĺňa všetky kritériá národnej organizácie �Je jedným zo 167 štátov, ktoré združuje medzinárodná organizácia FISU �SAUŠ sama združuje 49 subjektov a má 17 000 členov �Organizuje pre študentov pravidelné súťaže, turnaje a množstvo masových akcií �SAUŠ sa zúčastňuje na svetových a európskych športových podujatiach

SAUŠ zorganizovala �Dve svetové univerziády (1999, 2015) �Usporiadala 6 Akademických majstrovstiev sveta �SAUŠ spolupracuje

SAUŠ zorganizovala �Dve svetové univerziády (1999, 2015) �Usporiadala 6 Akademických majstrovstiev sveta �SAUŠ spolupracuje s Rektorskou konferenciou, univerzitami, vysokými školami �Pomáha vytvárať stále lepšie podmienky pre šport a telesnú výchovu študentov na Slovensku �Príkladom je aj táto univerziáda Slovenskej republiky, na ktorej sa stretávame

Úloha SAUŠ pri tvorbe zákona �SAUŠ sa aktívne zapájala do procesov pri tvorbe nového

Úloha SAUŠ pri tvorbe zákona �SAUŠ sa aktívne zapájala do procesov pri tvorbe nového zákona �V duchu motta tvorcov zákona: „Reštartovať procesy, ktoré sú potrebné pre fyzicky i duchovno zdravý šport “ absolvovala SAUŠ niekoľko stretnutí s koordinátormi projektu. �SAUŠ v podnetoch poukázala aj na iné formy podpory športu mimo štátneho rozpočtu �ÚLOHA SAUŠ: dostať vysokoškolský šport do pozície financovania zo štátneho rozpočtu mimo iných športových organizácií

Prijatím zákona o športe č. 440/2015 Z. z. � SAUŠ sa stala súčasťou systému

Prijatím zákona o športe č. 440/2015 Z. z. � SAUŠ sa stala súčasťou systému športu �Je vnímaná ako organizácia, ktorá je financovaná z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR �Je financovaná na základe predložených projektov odborom športu MŠV VaŠ SR �Pre SAUŠ sa prijatím zákona splnila úloha: dostať vysokoškolský šport do pozície financovania zo štátneho rozpočtu mimo iných športových organizácií �Zákon o športe by mal priniesť do športu viac prostriedkov, transparentnejšie rozdeľovanie prostriedkov a transparentnejšiu kontrolu využívania prostriedkov �V súčasnosti prebieha ďalšie pripomienkovanie zákona s cieľom novelizovať oblasti ktoré by v praxi zjednodušili činnosť športových organizácii.