Prozodick vlastnosti jazyka Mgr Mria Dargajov Z Saurov

  • Slides: 13
Download presentation
Prozodické vlastnosti jazyka © Mgr. Mária Dargajová ZŠ Sačurov

Prozodické vlastnosti jazyka © Mgr. Mária Dargajová ZŠ Sačurov

� prozodické prestávka sila hlasu tempo prízvuk dôraz melódia rytmus = zvukové

� prozodické prestávka sila hlasu tempo prízvuk dôraz melódia rytmus = zvukové

� prerušenie prúdu reči na istý čas potreba nadýchnuť sa dlhých vetách, na hranici

� prerušenie prúdu reči na istý čas potreba nadýchnuť sa dlhých vetách, na hranici viet, po čiarke V jedno pekné ráno / sadol komár na býka. // Priťažký? // Ako som nepocítil, / že si priletel, / tak nepocítim, / keď odletíš. // v

� vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči, k situácii, k počúvajúcemu � dôležité slová

� vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči, k situácii, k počúvajúcemu � dôležité slová hovoríme silnejšie, s dôrazom, hlas zosilníme

� rýchlosť, ktorou vyslovujeme � každý človek má individuálne tempo � súvisí s obsahom

� rýchlosť, ktorou vyslovujeme � každý človek má individuálne tempo � súvisí s obsahom toho, čo hovoríme: ◊ pomalšie – pri slávnostných prejavoch, pri výklade ◊ rýchlejšie – v bežnom rozhovore

� výraznejšie vyslovenie slabiky � v slovenčine sa prízvuk nachádza zvyčajne na prvej slabike

� výraznejšie vyslovenie slabiky � v slovenčine sa prízvuk nachádza zvyčajne na prvej slabike slova - dom, pr-ší, po-čítač) � vo štvor- a viacslabičných slovách je hlavný prízvuk na prvej slabike slova a vedľajší prízvuk na druhej alebo tretej slabike – vo-do-lieč-ba � Ak je pred slovom slabičná predložka, číta sa so slovom a preberá prízvuk – zo zeme (3 slabiky, prízvučná je prvá - zo). � Neslabičná predložka sa číta spolu so slovom – z domu (2 slabiky, prízvučná je z do).

�vetný prízvuk �výraznejšie vyslovenie významovo najdôležitejšieho slova vo vete �v pokojnej reči je na

�vetný prízvuk �výraznejšie vyslovenie významovo najdôležitejšieho slova vo vete �v pokojnej reči je na poslednom slove vo vete: Peniaze na lístok našla. Na lístok našla peniaze. Našla peniaze na lístok.

� Vo vzrušenej reči môže byť dôraz aj na inom ako poslednom slove: Nefúkaj

� Vo vzrušenej reči môže byť dôraz aj na inom ako poslednom slove: Nefúkaj do toho peria! � veta – výpoveď � začíname tým, čo je známe – - východisko výpovede � končíme tým, čo je nové, najdôležitejšie - jadro výpovede –

1. klesavá 2. stúpavá 3. polostúpavá

1. klesavá 2. stúpavá 3. polostúpavá

 • Ďakujem. Zajtra bude slnečno. • Vyberte si! Poďme sa najesť! • o

• Ďakujem. Zajtra bude slnečno. • Vyberte si! Poďme sa najesť! • o začínajú opytovacím zámenom o treba na ne odpovedať celou vetou Kto rozbil okno? Čo si dostal?

Stúpavá melódia o odpovedáme na ne áno/nie alebo stručnou odpoveďou Prídeš? Doniesol si lístky?

Stúpavá melódia o odpovedáme na ne áno/nie alebo stručnou odpoveďou Prídeš? Doniesol si lístky? Dáš si kávu alebo čaj?

 • vo vetách alebo medzi vetami, kde je prestávka • v prerušených vetách

• vo vetách alebo medzi vetami, kde je prestávka • v prerušených vetách • naznačuje, že informácia bude pokračovať Nech sa páči, tu je jedálny lístok. Vravel som, že príde.

� pravidelné slabík striedanie prízvučných a neprízvučných 1. strieda sa 1 prízvučná (-) a

� pravidelné slabík striedanie prízvučných a neprízvučných 1. strieda sa 1 prízvučná (-) a 1 neprízvučná slabika (U) Išeu Macek do Mauacek - U - U 2. strieda sa 1 prízvučná (-) a 2 neprízvučné slabiky (U U) Fašiangy, Turíce - U U -UU