PROTIHLUKOV STNY Pohltiv panely kategorie A 4 Protihlukov

  • Slides: 8
Download presentation
PROTIHLUKOVÉ STĚNY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Pohltivé panely kategorie A 4 Protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793 -1, ČSN

Pohltivé panely kategorie A 4 Protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793 -1, ČSN EN 1793 -2, ČSN EN 1794 -1, ČSN EN 1794 -2, CE označení podle ČSN EN 14 388. Tento panel je uložen do HEA sloupků a spojení jednotlivých panelů je řešeno přes „pero-drážku“. Montáž na stavbě probíhá pomocí vakuové přísavky bez nutnosti vázání. Materiál recyklát technických syntetických textílií z automobilového průmyslu STERED a pryžového recyklátu, především z pneumatik absorbér z recyklovaného materiálu je mechanicky kotvený na nosný sendvičový panel protikorozní ochrana nosného sendvičového panelu je tvořena nátěrem tloušťky a barvy dle požadavků projektu rubovou stranu lze též opatřit antigraffity nátěrem Rozměry délka až 4 950 mm (modul 5, 0 m) modulární výška panelu 500/1 000 mm hmotnost 33 kg/m 2 Akustické parametry pro silnice - dle ČSN EN 1793 zvuková pohltivost: kategorie A 4 vzduchová neprůzvučnost: kategorie B 3 Akustické parametry pro železnice - dle ČSN EN 16272 -3 -1 zvuková pohltivost: DLα 12 d. B vzduchová neprůzvučnost: DLR 27 d. B Odolnost proti nárazu kamenů - dle ČSN EN 1794 -1, příloha C vyhovuje požadavkům na odolnost Environment použitím materiálu STERED využíváme jeho schopnost zadržovat srážkovou vodu a jejího následného odpařování zpět do okolí PHS je vlastně svislá retenční plocha - zpomaluje odtok přívalového deště

Antivibrační rohož CONIRAP 0, 1 modifikace S 50 rozšíření tuhostních modifikací AVR CONIRAP obecně

Antivibrační rohož CONIRAP 0, 1 modifikace S 50 rozšíření tuhostních modifikací AVR CONIRAP obecně známé doporučení odborné veřejnosti neukládat AVR do vody využitím absorbčních vlastností STERED / odvádí dokonale vodu z AVR => dokonalé spojení dvou recyklovaných materiálů

Antivibrační rohož CONIRAP 0, 1 modifikace S 50

Antivibrační rohož CONIRAP 0, 1 modifikace S 50

Antivibrační rohož CONIRAP 0, 1 modifikace S 50 Dynamická tuhost při f=10 Hz Zatížení

Antivibrační rohož CONIRAP 0, 1 modifikace S 50 Dynamická tuhost při f=10 Hz Zatížení (mm) Statická tuhost Stlačení (MPa) Deformace (mm) Dynamická tuhost při f=80 Hz Zatížení (mm) Dynamická tuhost při f=40 Hz Deformace (mm)

DĚKUJI ZA POZORNOST. www. intertechplus. cz

DĚKUJI ZA POZORNOST. www. intertechplus. cz