PROSTOR STANJA SISTEMA Prostor stanja sistema je prostor

  • Slides: 3
Download presentation
PROSTOR STANJA SISTEMA • Prostor stanja sistema je prostor u kome se sistem kreće.

PROSTOR STANJA SISTEMA • Prostor stanja sistema je prostor u kome se sistem kreće. • Svaki sistem koji postoji ima svoj spicifičan prostor u kome se nalazi, u kome dejstvuje. • Kretanje sistema u prostoru stanja se prati pomoću kretanja repreyentativne tačke. • Reprezentativna tačka predstavlja presek konstantnih varijabili nekog sistema u datom vremenu. • Postoji dopušten i moguć prostor stanja sistema. • Dopušten prostor stanja sistema je onaj deo prostora stanja sistema u kome sistem optimalno funkcioniše.

� Moguć prostor stanja sistema je onaj deo prostora stanja sistema u kome sistem

� Moguć prostor stanja sistema je onaj deo prostora stanja sistema u kome sistem još uvek funkcioniše, ali više ne u optimalnim rasponima.

STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA ETRŽIŠTA � � � 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA ETRŽIŠTA � � � 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Problem koji se javlja zato što u modernim vremenima, preduzeća moraju biti struktuirani tako da odgovaraju modernim ekonomskim tehnologijama. Hagel i Armstrong – pojam virtuelne zajednice. Kevin Keli – deset pravila koje će odrediti budućnost našeg sveta i ekonomije: Prihvatiti zajedništvo Uvećana sinergetičnost Izobilje, a ne oskudica Prati besplatno Nahrani prvo mrežu Ne smete biti stalno na vrhu Umesto mesta, prostor Nema harmonije, postoji samo kretanje Meko mesto tvrdog Pružanje šansi mora da zameni efikasnost