Proste pomiary terenowe Proste Przyrzdy Metody pomiaru szczegw

  • Slides: 20
Download presentation
Proste pomiary terenowe

Proste pomiary terenowe

Proste Przyrządy

Proste Przyrządy

Metody pomiaru szczegółów • Metoda domiarów prostokątnych • Metoda biegunowa • Inne sposoby pomiaru

Metody pomiaru szczegółów • Metoda domiarów prostokątnych • Metoda biegunowa • Inne sposoby pomiaru szczegółów • Stanowiska swobodne

Metoda Ortogonalna

Metoda Ortogonalna

Węgielnice • to proste, optyczne przyrządy geodezyjne, które • • • wykorzystuje sie do

Węgielnice • to proste, optyczne przyrządy geodezyjne, które • • • wykorzystuje sie do prac zwiazanych z wyznaczeniem kąta 90 i 180. Zasada działania węgielnic bazuje na zjawisku załamania promieni swiatła na granicy dwóch ośrodków i odbicia od powierzchni zwierciadlanej. W praktyce stosowane są węgielnice tzw. pentagony podwójne zbudowane z dwóch odpowiednio nałożonych na siebie pryzmatów pięciokątnych. Węgielnic używa się razem z pionem sznurkowym (drążkowym)

Zadania wykonywane przy pomocy węgielnic • 1) prostokątne rzutowanie punktu C na prostą AD

Zadania wykonywane przy pomocy węgielnic • 1) prostokątne rzutowanie punktu C na prostą AD 2) odwrotnie - wyznaczamy punkt C 3) wyznaczenie punktu pośredniego na prostej AB 4) wyznaczenie punktów A, B na prostej przechodzącej przez punkt C lub wyznaczenie punktów An, Bn na pęku prostych przechodzących przez punkt C 5) wyznaczenie punktu C na przedłużeniu prostej A, B (o ile pozwola warunki)

Dokładnośc węgielnicy • typu (precyzji) węgielnicy (jak dokładnie są • • • zrealizowane kąty

Dokładnośc węgielnicy • typu (precyzji) węgielnicy (jak dokładnie są • • • zrealizowane kąty dwuścienne w pryzmacie), wprawy obserwatora, warunków terenowych Przyjmuje się, że błąd wyznaczenia kąta 90 wynosi 1' - 2, 5'. Jak założymy, że punkt byłby rzutowany z odległości 50 m. To błąd poprzeczny wyniesie + - 3 cm.

Metoda ortogonalną (G-4) Grupa szczegółów Prostopadła Dokładność odczytu I 25 0. 01 II 50

Metoda ortogonalną (G-4) Grupa szczegółów Prostopadła Dokładność odczytu I 25 0. 01 II 50 0. 05 III 70 0. 10

Tabela (G-4) Grupa szczegółów Długość celowej I Średni błąd pomiaru odległości 0. 07 II

Tabela (G-4) Grupa szczegółów Długość celowej I Średni błąd pomiaru odległości 0. 07 II 0. 20 400 III 0. 35 600 160

Związki liniowe

Związki liniowe

Metoda przedłużeń

Metoda przedłużeń

Metoda biegunowa

Metoda biegunowa

Stanowiska swobodne

Stanowiska swobodne

Definicja Helmerta • Geodezja jest to nauka zajmująca się pomiarami i tworzeniem map powierzchni

Definicja Helmerta • Geodezja jest to nauka zajmująca się pomiarami i tworzeniem map powierzchni Ziemi. • Chociaż od tego czasu metody geodezji zmieniły się znacząco, definicja ta jest wciąż aktualna i wymaga tylko uzupełnienia o problematykę współczesnych zmian w czasie powierzchni Ziemi.

Fizyczna powierzchnia Ziemi, elipsoida i geoida

Fizyczna powierzchnia Ziemi, elipsoida i geoida

Systemy współrzędnych • prostokątne systemy • kartezjańskie systemy krzywoliniowe

Systemy współrzędnych • prostokątne systemy • kartezjańskie systemy krzywoliniowe

Systemy współrzędnych • Geocentryczne • Lokalne

Systemy współrzędnych • Geocentryczne • Lokalne

Geoida • Geoida jest jedną z wielu powierzchni ekwipotencjalnych

Geoida • Geoida jest jedną z wielu powierzchni ekwipotencjalnych

Niwelacja • polega na wyznaczeniu wysokości wybranych punktów terenowych, czyli ich odległości pionowych od

Niwelacja • polega na wyznaczeniu wysokości wybranych punktów terenowych, czyli ich odległości pionowych od ustalonego i przyjętego poziomu odniesienia. • Powierzchnią odniesienia dla pomiarów wysokościowych jest geoida zerowa nazywana potocznie "poziomem morza".

 • Podczas pomiarów niwelacyjnych z reguły nie mierzy się samych wysokości, lecz ich

• Podczas pomiarów niwelacyjnych z reguły nie mierzy się samych wysokości, lecz ich różnice. • Wyznaczenie kolejnych różnic wysokosci w ramach powiązanych z sobą, krótkich odcinków umożliwia określenie różnicy wysokości pomiędzy odległymi punktami, znajdującymi się poza zasięgiem jednego stanowiska instrumentu niwelacyjnego (niwelatora)