Prosjektgruppemte 5 januar 2017 Prosjektlftet innfring av Ui

  • Slides: 14
Download presentation
Prosjektgruppemøte 5. januar 2017 Prosjektløftet – innføring av Ui. Os prosjektrammeverk

Prosjektgruppemøte 5. januar 2017 Prosjektløftet – innføring av Ui. Os prosjektrammeverk

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 03. 2021 Rammer for arbeidet Gjennomgang

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 03. 2021 Rammer for arbeidet Gjennomgang av mandat Skisse til prosjektplan Interessent- og risikoanalyse Neste møte 12. januar kl 9 Eventuelt 3

Rammer for arbeidet • Høyt under taket • Styringsgruppemøter ca hver 1. gang i

Rammer for arbeidet • Høyt under taket • Styringsgruppemøter ca hver 1. gang i måneden • Informasjon og kommunikasjon – Referater fra er åpne for alle USITs ansatte – Arbeidsdokumenter er åpne for prosjektgruppen og prosjektstøttekontoret 10. 03. 2021 4

Rammer for arbeidet • 3 -4 timer i uka per prosjektdeltaker – Ca ukentlige

Rammer for arbeidet • 3 -4 timer i uka per prosjektdeltaker – Ca ukentlige møter – Arbeid i mellom – CT; prosjektkode: Prosjektrammeverk, oppgave: planleggingsfasen 10. 03. 2021 5

Gjennomgang av mandatet • http: //www. usit. uio. no/prosjekter/prosjektrammeverk/mandat. html • Noen forslag til

Gjennomgang av mandatet • http: //www. usit. uio. no/prosjekter/prosjektrammeverk/mandat. html • Noen forslag til justeringer etter it-direktørmøtet 20. desember • Forståelse av oppgaven • Uklarheter? 10. 03. 2021 6

Leveranse 1 - opplæring • Definere hvilke grupper og roller som skal ha opplæring

Leveranse 1 - opplæring • Definere hvilke grupper og roller som skal ha opplæring • Fremskaffe liste over deltakere fra USIT som skal på kurs • Fasilitere opplæring som tilbys av Ui. Os prosjektstøttekontor for deltakerne • Etablere en plan for hvordan kompetanseheving og vedlikehold skal følges opp når prosjektet er avsluttet 10. 03. 2021 7

Leveranse 2 – Oppdatere malverket • Oppdatere malverk med hensyn på begrepsapparat, layout og

Leveranse 2 – Oppdatere malverket • Oppdatere malverk med hensyn på begrepsapparat, layout og form • Fokusere på sammenlikningen som er gjort, forsterke malverket der dagens er ”svakt” og forenkle der det oppleves ”tungt” • Se på hvor USIT skiller seg fra resten av Ui. O og hvorvidt dette skal påvirke malverket (eksempelvis sprintmetodikk for utvikling) • Synliggjøre beslutningspunkter og håndtering av avvik og endringer bedre enn dagens rammeverk (USIT prosjektguide) 10. 03. 2021 8

Leveranse 3 – OU-prosesser • Skape en forståelse av roller, ansvar og myndighet i

Leveranse 3 – OU-prosesser • Skape en forståelse av roller, ansvar og myndighet i Ui. Os prosjektrammeverk • Etablere en organisasjonspolicy med krav om opplærte prosjektledere og prosjekteiere i USITs prosjekter • Foreslå et prosjektstøttekontor ved USIT med ansvar for etterlevelse av prosjektrammeverket, oppfølging av prosjekter og kontakt med LOS-prosjektstøttekontor • "Pilotere" dette på enkelte pågående prosjekter 10. 03. 2021 9

Prosjektplan • Fase 1 - Konseptfasen i desember 2016 • Etablere prosjektet, utdype mandat

Prosjektplan • Fase 1 - Konseptfasen i desember 2016 • Etablere prosjektet, utdype mandat og prosjektbeskrivelse. • Gjøre nødvendige avgrensninger. 10. 03. 2021 10

Prosjektplan • Fase 2 i januar/februar: Planleggingsfasen • Levere en plan for prosjektet og

Prosjektplan • Fase 2 i januar/februar: Planleggingsfasen • Levere en plan for prosjektet og gjøre nødvendige avgrensninger for L 3. • Gjennomføre interessentanalyse. • Definere prosjektgruppen tydelig med roller og ansvar. • Gjennomføre usikkerhetsanalyse. • Definere kritiske suksessfaktorer. • Etablere gevinstrealiseringsplan. • Innledende opplæring for styringsgruppen og prosjektdeltakerne i vårt prosjekt. 10. 03. 2021 11

Prosjektplan • Fase 3 Gjennomføringsfasen - februar 2017 - august 2017 • L 1

Prosjektplan • Fase 3 Gjennomføringsfasen - februar 2017 - august 2017 • L 1 Gjennomføre opplæring for prosjekteiere, prosjektledere og andre interessenter på USIT. • L 2 Oppdatere malverk og tilpasse. • L 3 Gjennomføre kartlegging, etablere prosesser. 10. 03. 2021 12

Interessent- og risikoanalyse • Arbeidsgrupper påstarter arbeidet ? • Arbeid i neste møte 12.

Interessent- og risikoanalyse • Arbeidsgrupper påstarter arbeidet ? • Arbeid i neste møte 12. januar 10. 03. 2021 13

Neste møte 12. januar • Tentativ agenda: – Ferdigstille plan for leveranse 1 –

Neste møte 12. januar • Tentativ agenda: – Ferdigstille plan for leveranse 1 – Starte arbeidet med å planlegge leveranse 2 – Interessent- og risikoanalyse 10. 03. 2021 14

Eventuelt? 10. 03. 2021 15

Eventuelt? 10. 03. 2021 15